Main Index: Hungarian Bible

Daniel 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]   

11:1 Én is a med Darius első esztendejeben mellette allek, hogy őt tamogassam es segitsegere legyek.

11:2 És most igazsagot jelentek neked: Íme, meg harom kiraly tamad Persiaban, es a negyedik meggazdagul nagy gazdagsaggal mindenki felett, es mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsaga altal, mindent megmozdit Görögorszag ellen.

11:3 És tamad egy erős kiraly es uralkodik nagy hatalommal es tetszese szerint cselekszik.

11:4 De alighogy tamadt, megrontatik az ő orszaga es elosztatik az egnek negy taja szerint, de nem [szall] az ő maradekira, es nem az ő hatalma szerint, a melylyel ő uralkodott, mert szetszaggattatik az ő birodalma, es masoknak [adatik] ezeken kivül.

11:5 És elhatalmasodik a deli kiraly, de az ő vezerei közül is [egyik, ]es [ez] hatalmat vesz rajta es uralkodik, nagy uralkodas lesz az ő uralkodasa.

11:6 És esztendők mulva szövetkeznek, es a deli kiraly leanya az eszaki kiralyhoz megy, hogy bekeltessen, de a kar erejet meg nem tarthatja, es ő sem all meg, sem az ő karja, hanem kiszolgaltatjak őt es az ő kiserőit es az ő nemzőjet es azt, a ki őt egy ideig gyamolitotta.

11:7 De tamad helyebe az ő gyökerenek csemeteje közül, a ki a had ellen jön majd, es tör az eszaki kiraly erőssegeire, es azokat megszallja es beveszi.

11:8 És azoknak isteneit is balvanyaikkal es draga arany- es ezüstedenyeikkel együtt fogsagba viszi Égyiptomba, es nehany esztendeig erősebb lesz, mint az eszaki kiraly.

11:9 Ez ugyan bemegy a deli kiraly orszagaba, de visszater az ő földere.

11:10 De az ő fiai fegyverkeznek es sok nagy sereget gyűjtenek, es hirtelen jön es beözönlik, es atmegy es visszater, es hadakoznak mind az ő erőssegeig.

11:11 És felhaborodik a deli kiraly, es kimegy es megütközik vele, az eszaki kiralylyal, es az nagy sokasagot allit fel, de ez a sokasag annak a kezebe adatik.

11:12 És a mint a sokasag elfogatott: felfuvalkodik annak szive, es sok ezeret letipor; meg sem lesz hatalmas.

11:13 Mert az eszaki kiraly visszater, es az előbbinel nagyobb sokasagot allit; nehany esztendő mulva nagy sereggel es nagy keszlettel jő bizony.

11:14 És azokban az időkben sokan tamadnak a deli kiraly ellen, a te neped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesitsek a latomast, de elhullanak.

11:15 Mert eljő eszak kiralya, es töltest emel es beveszi az erősitett varost; es delnek seregei meg nem allnak, sem az ő valogatott nepe, es semmi erő nem bir ellene allni.

11:16 És az, a ki reatört, a maga tetszese szerint cselekszik, es senki sem lesz, a ki ellene alljon, es megallapodik a dicső földön, es megsemmisül az az ő kezetől.

11:17 Azutan maga ele tűzi, hogy bemegy az ő egesz orszaganak erejevel, es bekes szandekot mutat, es leanyasszonyt ad neki [felesegül,] hogy megrontsa, de az nem all meg es nem tart vele.

11:18 És forditja orczajat a szigetekre, es sokat elfoglal; de az ő gyalazatossaganak veget vet egy vezer, a mellett, hogy megfizet neki az ő gyalazatossagaert.

11:19 És forditja orczajat a maga orszaganak erőssegeire, es meghanyatlik, elesik es nem talaltatik meg.

11:20 Ennek helyebe jön az, a ki adoszedőt jartat vegig az orszag dicső [földen,] de rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban.

11:21 És ennek helyebe egy utalatos all, a kire nem teszik az orszag ekesseget; hanem alattomban jő, es hizelkedessel jut az orszaghoz.

11:22 És a beözönlő seregek elarasztatnak az ő orczaja előtt es megtöretnek; meg egy szövetseges fejedelem is.

11:23 Mert a vele valo megbaratkozas ota csalardul cselekszik [ellene,] es reatör es győzedelmet vesz rajta keves neppel.

11:24 Alattomban meg az orszag gazdag reszeibe is behatol, es azt cselekszi, a mit nem cselekedtek sem az ő atyai, sem az ő atyainak atyai: zsakmanyt, predat es gazdagsagot tekozol előlők, es az erőssegek ellen is cselt kohol, de csak egy ideig.

11:25 És felinditja az ő erejet es szivet a deli kiraly ellen nagy sereggel, es a deli kiraly is hadra keszül nagy sereggel es igen erőssel, de meg nem allhat, mert cselt koholtak ellene.

11:26 És a kik az ő etelet eszik, megrontjak őt, es az ő serege elszeled, es sokan elhullanak seb miatt.

11:27 De ennek a ket kiralynak szive is gonoszt forral, es egy asztalnal hazugsagot szolnak [egymasnak;] de siker nelkül, mert a veg meg bizonyos időre [elmarad.]

11:28 Azert visszater az ő földere nagy gazdagsaggal; de az ő szive a szent szövetseg ellen van, es [ellene] tesz, es ujra visszater az ő földere.

11:29 Bizonyos időben megjő, es delre megy: de nem lesz utolszor ugy, mint először volt.

11:30 Mert kitteus hajok jőnek ellene es megijed, es visszater es dühöng a szent szövetseg ellen es cselekszik [ellene;] visszater es ügyel azokra, a kik elhagyjak a szent szövetseget.

11:31 És seregek allanak fel az ő reszeről, es megferteztetik a szenthelyet, az erősseget, es megszüntetik a mindennapi aldozatot, es felteszik a pusztito utalatossagot.

11:32 És a kik gonoszul cselekesznek a szövetseg ellen, azokat hitszegesre csabitja hizelkedesekkel; ellenben az Istenet ismerő nep felbatorodik es cselekeszik.

11:33 És a nep ertelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver es tűz miatt, fogsag es rablas miatt napokig.

11:34 És miközben elhullanak, megsegittetnek kicsiny segitseggel, es sokan csatlakoznak hozzajok kepmutato beszedekkel.

11:35 És elhullanak az ertelmesek közül is, hogy megprobaltassanak, megtisztittassanak es megfeherittessenek a veg idejeig; mert a rendelt idő meg [hatra] van.

11:36 És a kiraly a maga tetszese szerint cselekszik es felfuvalkodik es felmagasztalja magat minden isten felett, es az istenek Istene ellen is vakmerőn szol, es szerencses lesz, mignem betelik a harag; mert a mi elhataroztatott, az vegre [is] hajtatik.

11:37 Nem gondol atyainak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczevel, es egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magat.

11:38 De a helyett tiszteli az erődök istenet annak helyen; es azt az istent, a kit nem ismertek az ő atyai, tiszteli aranynyal, ezüsttel, dragakövekkel es becses [ajandekok]kal.

11:39 És az erőditett varosokban igy teszen az idegen istenek neveben: a ki hodol, annak dicsőseget megsokasitja es sokak felett ad nekik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanant.

11:40 De a veg idejen összetűz vele a deli kiraly, es mint a forgoszel, ugy megy rea az eszaki kiraly szekerekkel, lovasokkal es sok hajoval, es betör az orszagokba, elözönli es vegigjarja [azokat].

11:41 És bemegy a dicső földre, es sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az ő kezeből: Edom, Moab es az Ammon fiainak szine-java.

11:42 És kezeit az orszagokra veti, es Égyiptom földe meg nem menekedhetik.

11:43 És ura lesz Égyiptom arany- es ezüst-kincseinek es minden dragalatos javainak; libiabeliek es szerecsenek is lesznek az ő kisereteben.

11:44 De megriasztjak őt napkeletről es eszakrol valo hirek, es kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen es megöljön sokakat.

11:45 És felvonja az ő sator-palotajat a tengerek es a dicső szent hegy között; es vegere jut, es senki sem segit rajta.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase