Main Index: Hungarian Bible

Daniel 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]   

7:1 Belsazarnak, a babiloni kiralynak első esztendejeben almot lata Daniel es fejenek latasait az ő agyaban. Az almot akkor följegyze; a dolog velejet elmonda.

7:2 Szola Daniel, es monda: Latam az en latasomban ejszaka, es ime, az egnek negy szele haborut tamaszta a nagy tengeren;

7:3 És negy nagy allat jöve fel a tengerből, egyik különböző a masiktol.

7:4 Az első olyan, mint az oroszlan, es sas szarnyai valanak. Nezem, mig szarnyai kitepettek, es felemeltetek a földről, es mint valami ember, labra allittatek es emberi sziv adatek neki.

7:5 És ime, mas allat, a masodik, hasonlo a medvehez, es kele egyik oldalara, es harom oldalborda vala szajaban fogai között, es igy szolanak neki: Kelj fel es egyel sok hust!

7:6 Ez utan latam, es ime, egy masik, olyan mint a parducz, es negy madarszarnya vala a hatan; es negy feje vala az allatnak, es hatalom adatek neki.

7:7 Ezek utan latam ejszakai latasokban, es ime, negyedik allat, rettenetes es iszonyu es rendkivül erős; nagy vasfogai valanak, falt es zuzott es a maradekot labaival összetaposta, es ez különbözek mindazoktol az allatoktol, a melyek előtte valanak, es tiz szarva vala neki.

7:8 [Mialatt] a szarvakat szemlelem, ime, masik kicsiny szarv növekedek ki azok között, es harom az elebbi szarvak közül kiszakasztatek ő előtte, es ime, emberszemekhez hasonlo szemek valanak ebben a szarvban, es nagyokat szolo szaj.

7:9 Nezem, mig kiralyi szekek tetetenek, es az öreg koru leüle, ruhaja hofeher, es fejenek haja, mint a tiszta gyapju; szeke tüzes lang, ennek kerekei egő tűz;

7:10 Tűzfolyam foly es jő vala ki az ő szine felől; ezerszer ezeren szolgalanak neki, es tizezerszer tizezeren allanak előtte; itelők ülenek le, es könyvek nyittatanak meg.

7:11 Nezem akkor a nagyzo beszedek hangja miatt, a melyeket a szarv szola; nezem, mig megöletek az az allat, es az ő teste elvesze, es tűzbe vettetek megegetesre.

7:12 A többi allatoktol is elvetetek az ő hatalmok; de ideig-oraig tarto elet adatek nekik.

7:13 Latam ejszakai latasokban, es ime az egnek felhőiben mint valami emberfia jőve; es mene az öreg koruhoz, es eleibe vivek őt.

7:14 És ada neki hatalmat, dicsőseget es orszagot, es minden nep, nemzet es nyelv neki szolgala; az ő hatalma örökkevalo hatalom, a mely el nem mulik, es az ő orszaga meg nem rontatik.

7:15 Megrendülek en, Daniel, az en lelkemben ezek miatt, es fejem latasai meghaboritanak engem.

7:16 Oda menek egyhez az ott allok közül, es bizonyosat kerek tőle mindezek felől, es szola nekem, es e dolognak ertelmet tudata velem:

7:17 Ezek a nagy allatok, mik negyen voltak, negy kiraly, a kik tamadnak e földön.

7:18 De a magassagos [egek]nek szentei veszik majd az orszagot, es birjak az orszagot örökke es örökkön örökke.

7:19 Akkor bizonyosat kivanek tudni a negyedik allat felől, a mely különbözek mindamazoktol, es rendkivül rettenetes vala; vasfogai es erczkörmei valanak, falt es zuzott, es a maradekot labaival összetaposta.

7:20 A tiz szarv felől is, a melyek a fejen valanak, es a felől, a mely utobb növekedek es harom esek ki előle; es ennek a szarvnak szemei valanak es nagyokat szolo szaja; termete is nagyobb a tarsaienal.

7:21 Latam, hogy ez a szarv hadakozek a szentek ellen, es legyőze őket.

7:22 Mignem eljöve az öreg koru, es az itelet adatek a magassagos [egek] szenteinek; es az idő eljöve, es elvevek az orszagot a szentek.

7:23 Így szola: A negyedik allat negyedik orszag lesz e földön, a mely különb lesz minden orszagnal, es megeszi az egesz földet, es eltapodja es szetzuzza azt.

7:24 A tiz szarv pedig ez: Ebből az orszagbol tiz kiraly tamad, es mas tamad utanok, es az különb lesz mint az előbbiek, es harom kiralyt fog megalazni.

7:25 És sokat szol a Felseges ellen es a magassagos [egek] szenteit [] megrontja, es veli, hogy megvaltoztatja az időket es törvenyt; es az ő kezebe adatnak ideig, időkig es fel időig.

7:26 De itelők ülnek es az ő hatalmat elveszik, hogy megrontassek es vegleg elveszszen.

7:27 Az orszag pedig es a hatalom es az egesz eg alatt levő orszagok nagysaga atadatik a magassagos [egek] szentei nepenek; az ő orszaga örökkevalo orszag, es minden hatalmassag neki szolgal es engedelmeskedik.

7:28 Itt vege lőn a beszednek. Engemet, Danielt pedig az en gondolatim igen megrettentenek es az en abrazatom elvaltozek rajtam; de e beszedet megtartam szivemben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase