Main Index: Hungarian Bible

Daniel 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]   

6:1 Tetszek Dariusnak, es rendele a birodalom föle szazhusz tiszttartot, hogy az egesz birodalomban legyenek;

6:2 És azok föle harom igazgatot, a kik közül egy vala Daniel, hogy a tiszttartok nekik adjanak szamot, es a kiralynak semmi karosodasa ne legyen.

6:3 Akkor ez a Daniel felülhalada az igazgatokat es a tiszttartokat, mivelhogy rendkivüli lelek volt benne, ugy hogy a kiraly őt szandekozek tenni az egesz birodalom föle.

6:4 Akkor az igazgatok es tiszttartok igyekvenek okot talalni Daniel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vetket nem talalhatanak; mert hűseges volt, es semmi fogyatkozas, sem vetek nem talaltatek benne.

6:5 Akkor mondak azok a ferfiak: Nem talalunk ebben a Danielben semmi okot, hacsak nem talalhatunk ellene [valamit] az ő Istenenek törvenyeben!

6:6 Akkor azok az igazgatok es tiszttartok berohantak a kiralyhoz, es igy szolanak: Darius kiraly, örökke elj!

6:7 Tanacsot tartottak az orszag összes igazgatoi: a helytartok, fejedelmek, tanacsosok es a kormanyzok, hogy kiralyi vegzes hozassek, es erős tilalom adassek, hogy ha valaki harmincz napig ker valamit valamely istentől vagy embertől, tekivüled, oh kiraly, vettessek az oroszlanok vermebe.

6:8 Most [azert,] oh kiraly, erősitsd meg e tilalmat es add ki irasban, hogy meg ne valtoztassek a medek es persak vissza nem vonhato törvenye szerint.

6:9 Annakokaert Darius kiraly adott irast es tilalmat.

6:10 Daniel pedig, a mint megtudta, hogy megiratott az iras, bemene az ő hazaba; es az ő felső termenek ablakai nyitva valanak Jeruzsalem fele; es haromszor napjaban terdeire esek, könyörge es dicseretet tőn az ő Istene előtt, a mikent azelőtt cselekszik vala.

6:11 Akkor azok a ferfiak berohantak es megtalalak Danielt, a mint könyörge es esedezek az ő Istene előtt.

6:12 Ekkor bemenenek, es mondak a kiralynak a kiraly tilalma felől: Nem megirtad-e a tilalmat, hogy ha valaki ker valamit valamely istentől vagy embertől harmincz napig, tekivüled oh kiraly, vettessek az oroszlanok vermebe? Felele a kiraly es monda: Áll a szo! a medek es persak vissza nem vonhato törvenye szerint.

6:13 Erre felelenek, es mondak a kiralynak: Daniel, a ki a judabeli foglyok fiai közül valo, nem becsül teged, oh kiraly, sem a tilalmat, a mit megirtal; hanem haromszor napjaban elkönyörgi könyörgeset.

6:14 Akkor a kiraly, a mint hallotta ezt, igen restelkedek a miatt, es szive szerint azon volt, hogy Danielt megszabaditsa, es napnyugotig törekedek őt megmenteni.

6:15 Erre azok a ferfiak berohantak a kiralyhoz, es mondak a kiralynak: Tudd meg, kiraly, hogy ez a medek es persak törvenye, hogy semmi tilalom vagy vegzes, a melyet a kiraly rendel, meg ne valtoztassek.

6:16 Erre szola a kiraly, es előhozak Danielt, es vetek az oroszlanok vermebe. Szola a kiraly, es monda Danielnek: A te Istened, a kinek te szüntelen szolgalsz, ő szabaditson meg teged!

6:17 És hozanak egy követ, es oda tevek a verem szajara, es megpecsetle a kiraly az ő gyűrűjevel es az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne valtoztassek Danielre nezve.

6:18 Erre eltavozek a kiraly az ő palotajaba, es etlen tölte az ejszakat, es vigassagtevő szerszamokat sem hozata eleje; kerülte őt az alom.

6:19 Hajnalban a kiraly azonnal felkele meg szürkületkor, es sietve az oroszlanok vermehez mene.

6:20 És mikor közel ere a veremhez, szomoru szoval kialta Danielnek; szola a kiraly, es monda Danielnek: Daniel! az elő Istennek szolgaja, a te Istened, a kinek te szüntelen szolgalsz, meg tudott-e szabaditani teged az oroszlanoktol?

6:21 Akkor Daniel szola a kiralynak: Kiraly, örökke elj!

6:22 Az en Istenem elbocsata az ő angyalat, es bezara az oroszlanok szajat es nem arthattak nekem; mert artatlannak talaltattam ő előtte es te előtted sem követtem el, oh kiraly, semmi vetket.

6:23 Akkor a kiraly igen örvende, es Danielt kihozata a veremből. És kivevek Danielt a veremből, es semmi serelem nem talaltatek ő rajta: mert hitt az ő Isteneben.

6:24 És parancsola a kiraly, es előhozak azokat a ferfiakat, a kik Danielt vadolak, es az oroszlanok vermebe vettetenek mind ők, mind fiaik es felesegeik; es meg a verem fenekere sem jutanak, a mikor rajok rontanak az oroszlanok es minden csontjokat összezuztak.

6:25 Akkor Darius kiraly ira minden nepnek, nemzetnek es nyelvnek, a kik az egesz földön lakozanak: Bekessegtek bőseges legyen!

6:26 Én tőlem adatott ez a vegzes, hogy az en birodalmamnak minden orszagaban feljek es rettegjek a Daniel Istenet; mert ő az elő Isten, es örökke megmarad, es az ő orszaga meg nem romol, es uralkodasa mind vegig [megtart;]

6:27 A ki megment es megszabadit, jeleket es csodakat cselekszik mennyen es földön; a ki megszabaditotta Danielt az oroszlanok hatalmabol.

6:28 És ennek a Danielnek jo szerencses lőn dolga a Darius orszagaban es a persa Czirus orszagaban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase