Main Index: Hungarian Bible

Daniel 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]   

5:1 Belsazar kiraly nagy lakomat szerze az ő ezer főemberenek, es az ezer előtt bort ivek.

5:2 Borozas közben monda Belsazar, hogy hozzak elő az arany es ezüst edenyeket, a melyeket elvive Nabukodonozor, az ő atyja a jeruzsalemi templombol, hogy igyanak azokbol a kiraly es az ő főemberei, az ő felesegei es az ő agyasai.

5:3 Akkor előhozak az arany edenyeket, a melyeket elvivenek az Isten hazanak templomabol, mely Jeruzsalemben vala, es ivanak azokbol a kiraly es az ő főemberei, az ő felesegei es az ő agyasai.

5:4 Bort ivanak, es dicserek az arany-, ezüst-, ercz-, vas-, fa- es kőisteneket.

5:5 Abban az oraban emberi keznek ujjai tünenek fel, es iranak a gyertyatartoval szemben a kiraly palotajanak meszelt falan, es a kiraly neze azt a kezfejet, a mely ir vala.

5:6 Ekkor a kiraly abrazatja megvaltozek, es az ő gondolatai meghaboritak őt, es derekanak inai megoldodanak es az ő terdei egymashoz verődenek.

5:7 Erősen kialtozek a kiraly, hogy hozzak elő a varazslokat, a Kaldeusokat es jövendölőket. Szola a kiraly es monda a babiloni bölcseknek: Akarki legyen az az ember, a ki elolvassa ezt az irast, es annak ertelmet megjelenti nekem, biborba öltöztetik es aranylancz lesz a nyakaban, es mint harmadik parancsol az orszagban.

5:8 Akkor bemenenek a kiraly bölcsei mind, de nem tudtak elolvasni az irast, sem annak ertelmet megfejteni a kiralynak.

5:9 Akkor Belsazar kiraly igen megrettene, es az ő abrazatja elvaltozek rajta, es az ő főemberei is megzavarodanak.

5:10 A kiralyasszony a kiraly es az ő főembereinek beszedei miatt bemene a lakoma hazaba, [es] szola a kiralyasszony, es monda: Kiraly, örökke elj! Ne rettentsenek teged a te gondolataid, es a te abrazatod ne valtozzek el!

5:11 Van egy ferfiu a te orszagodban, a kiben a szent isteneknek lelke van, es a te atyad idejeben ertelem, tudomany, es az istenek bölcsesegehez hasonlo bölcseseg talaltatek benne, es a kit Nabukodonozor kiraly, a te atyad, az irastudok, varazslok, Kaldeusok es jövendölők fejeve tőn; igen, a te atyad, a kiraly;

5:12 Mivelhogy Danielben, a kit a kiraly Baltazarnak nevezett, nagyobb lelek, tudomany es ertelem, almoknak magyarazata es titkok megjelentese es rejtelyek megfejtese talaltatott. Most [azert] hivattassek elő Daniel, es ő megjelenti az ertelmet.

5:13 Erre Daniel a kiraly ele vitetek. Szola a kiraly, es monda Danielnek: Te vagy-e ama Daniel, a ki a judabeli foglyok fiai közül valo, a kit ide hozott a kiraly, az en atyam, Judabol?

5:14 És a ki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, es ertelem es tudomany es kivalo bölcseseg talaltatott te benned?

5:15 Csak iment hozatanak elem a bölcsek es varazslok, hogy elolvassak ezt az irast es jelenteset tudassak velem; de nem tudjak a dolog ertelmet megjelenteni.

5:16 De felőled azt hallottam, hogy te tudod az ertelmet megfejteni es a titkokat megoldani; most azert, ha el tudod olvasni ezt az irast es ertelmet nekem megmondani, biborba öltöztetel es aranylancz lesz a nyakadon, es mint harmadik uralkodol az orszagban.

5:17 Erre Daniel felele, es monda a kiralynak: Ajandekaid tieid legyenek, es adomanyaidat masnak adjad, mindazaltal az irast elolvasom a kiralynak, es jelenteset megmondom neki.

5:18 Te, oh kiraly! A felseges Isten birodalmat es meltosagot, dicsőseget es tisztesseget ada Nabukodonozornak, a te atyadnak;

5:19 És a meltosag miatt, a melyet ada neki, a nepek, nemzetek es nyelvek mind feltek es rettegtek tőle; megölt, a kit akart; es eletben tartott a kit akart; felemelt, a kit akart; es megalazott, a kit akart;

5:20 De mikor a szive felfuvalkodott, es a lelke megkemenyedett megatalkodottan: levettetek az ő birodalmanak kiralyi szekeből, es dicsőseget elvevek tőle;

5:21 És az emberek fiai közül kivettetek, es az ő szive olyanna lőn, mint a barmoke; es a vadszamarakkal lőn az ő lakasa, es fűvel etettek őt, mint az ökröket, es a teste egi harmattal öntöztetett, mig megismere, hogy a felseges Isten uralkodik az emberek orszagan, es azt helyezteti arra, a kit akar.

5:22 És te, Belsazar, az ő fia, nem alaztad meg a szivedet, noha mindezt tudtad.

5:23 Sőt felemelkedtel az egek Ura ellen, es az ő hazanak edenyeit elődbe hoztak, es te es a te főembereid, a te felesegeid es a te agyasaid bort ittak azokbol; es az ezüst- es arany-, ercz-, vas-, fa- es kőisteneket dicsered, a kik nem latnak, sem nem hallanak, sem nem ertenek; az Istent pedig, a kinek kezeben van a te lelked, es előtte minden te utad, nem dicsőitetted.

5:24 Azert küldetett ő altala ez a kez, es jegyeztetett fel ez az iras.

5:25 És ez az iras, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin!

5:26 Ez [pedig] e szavaknak az ertelme: Mene, [azaz] szamba vette Isten a te orszaglasodat es veget vet annak.

5:27 Tekel, [azaz] megmerettel a merlegen es hijjaval talaltattal.

5:28 Peresz, [azaz] elosztatott a te orszagod es adatott a medeknek es persaknak.

5:29 Akkor szola Belsazar, es öltöztettek Danielt biborba, es aranylanczot [vetenek] nyakaba, es kikialtak felőle, hogy ő parancsol mint harmadik az orszagban.

5:30 Ugyanazon az ejszakan megöletek Belsazar, a Kaldeusok kiralya.

5:31 És a med Darius foglala el az orszagot mintegy hatvanket esztendős koraban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase