Main Index: Hungarian Bible

Daniel 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]   

1:1 Jojakim, Juda kiralya uralkodasanak harmadik esztendejeben jöve Nabukodonozor, a babiloni kiraly Jeruzsalemre, es megszalla azt.

1:2 És kezebe ada az Úr Jojakimot, a Juda kiralyat, es az Isten haza edenyeinek egy reszet; es vive azokat Sinear földere, az ő istenenek hazaba, es az edenyeket bevive az ő istenenek kincseshazaba.

1:3 És monda a kiraly Aspenaznak, az udvarmesterek fejedelmenek, hogy hozzon az Izrael fiai közül es kiralyi magbol valo s előkelő szarmazasu ifjakat,

1:4 A kikben semmi fogyatkozas nincsen, hanem a kik abrazatra nezve szepek, minden bölcsesegre eszesek, es ismeretekkel birnak es ertenek a tudomanyokhoz, es a kik alkalmatosak legyenek arra, hogy alljanak a kiraly palotajaban; es tanitsak meg azokat a Kaldeusok irasara es nyelvere.

1:5 És rendele nekik a kiraly mindennapi szüksegletül a kiralyi etelből es a borbol, melyből ő iszik vala, hogy igy nevelje őket harom esztendeig, es azutan alljanak a kiraly előtt.

1:6 Valanak pedig ezek között a Juda fiai közül: Daniel, Ananias, Misael es Azarias.

1:7 És az udvarmesterek fejedelme neveket ada nekik; tudniillik elneveze Danielt Baltazarnak, Ananiast Sidraknak, Misaelt Misaknak, Azariast Abednegonak.

1:8 De Daniel eltökele az ő sziveben, hogy nem fertőzteti meg magat a kiraly etelevel es a borral, a melyből az iszik vala, es kere az udvarmesterek fejedelmet, hogy ne kelljen magat megfertőztetnie.

1:9 És az Isten kegyelemre es irgalomra [meltova] teve Danielt az udvarmesterek fejedelme előtt;

1:10 És monda az udvarmesterek fejedelme Danielnek: Felek en az en uramtol, a kiralytol, a ki megrendelte a ti eteleteket es italotokat; minek lassa, hogy a ti orczatok hitvanyabb amaz ifjakenal, a kik egykoruak veletek? es igy bűnbe kevernetek az en fejemet a kiralynal.

1:11 És monda Daniel a felügyelőnek, a kire az udvarmesterek fejedelme bizta vala Danielt, Ananiast, Misaelt es Azariast:

1:12 Tegy probat, kerlek, a te szolgaiddal tiz napig, es adjanak nekünk zöldsegfeleket, hogy azt együnk, es vizet, hogy azt igyunk.

1:13 Azutan mutassak meg neked a mi abrazatunkat es amaz ifjak abrazatat, a kik a kiraly etelevel elnek, es a szerint cselekedjel majd a te szolgaiddal.

1:14 És engede nekik ebben a dologban, es probat tőn velük tiz napig.

1:15 És tiz nap mulva szebbnek latszek az ő abrazatuk, es testben köverebbek valanak mindazoknal az ifjaknal, a kik a kiraly etelevel elnek vala.

1:16 Elveve azert a felügyelő az ő etelöket es az ő italokul rendelt bort, es ad vala nekik zöldsegfeleket.

1:17 És ada az Isten ennek a negy gyermeknek tudomanyt, minden irasban valo ertelmet es bölcseseget; Daniel pedig ertett mindenfele latomashoz es almokhoz [is.]

1:18 Miutan pedig elmult az idő, a mikorra meghagyta vala a kiraly, hogy [eleje] vigyek őket, bevive őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor ele.

1:19 És szola velök a kiraly, es mindnyajok között sem talaltatek olyan, mint Daniel, Ananias, Misael es Azarias, es allanak a kiraly előtt.

1:20 És minden bölcs es ertelmes dologban, a mely felől a kiraly tőlök tudakozodek, tizszerte okosabbaknak talala őket mindazoknal az irastudoknal es varazsloknal, a kik egesz orszagaban valanak.

1:21 És [ott] vala Daniel a Cyrus kiraly első esztendejeig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase