Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 32

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

32:1 És lőn a tizenkettedik esztendőben, a tizenkettedik honapban, a honap elsejen, lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

32:2 Embernek fia! kezdj gyaszeneket a Faraorol, Égyiptom kiralyarol, es mondjad neki: Nemzetek fiatal oroszlanja, elvesztel; hiszen te olyan valal, mint a krokodil a tengerekben, mert kijövel folyoidon es meghaboritad labaiddal a vizeket es felzavartad folyoikat.

32:3 Így szol az Úr Isten: Ezert kivetem rad halomat sok nep serege altal, es kihuznak teged varsamban.

32:4 És leteritlek a földre, a mezőseg szinere vetlek, es read szallitom az eg minden madarat, s megelegitem belőled az egesz föld vadait.

32:5 S vetem husodat a hegyekre, es betöltöm a völgyeket rothadasoddal.

32:6 És megitatom aradasod földjet veredből mind a hegyekig, s a melysegek megtelnek belőled.

32:7 És mikor eloltalak, beboritom az eget, s csillagait besötetitem, a napot felhőbe boritom, es a hold nem fenyeskedik fenyevel.

32:8 Minden vilagito testet megsötetitek miattad az egen, es bocsatok sötetseget földedre, ezt mondja az Úr Isten.

32:9 És megszomoritom sok nep szivet, ha elhiresztelem romlasodat a nemzetek között, a földeken, a melyeket nem ismersz.

32:10 És cselekszem, hogy elborzadjanak miattad a sok nepek, s kiralyaik remüljenek el remülessel miattad, mikor villogtatom fegyveremet előttök, s remegni fognak minden szempillantasban, kiki az ő eleteert, zuhanasod napjan.

32:11 Mert igy szol az Úr Isten: A babiloni kiraly fegyvere jön read.

32:12 Vitezeknek fegyvereivel hullatom el sokasagodat, ők a nepek legkegyetlenebbjei mindnyajan; es elpusztitjak Égyiptom kevelyseget, es elvesz minden sokasaga.

32:13 És elvesztem minden barmat a sok vizek mellől, es nem zavarja fel azokat többe ember laba, sem barmok körme azokat föl nem zavarja.

32:14 Akkor meghiggasztom vizeiket, es folyoikat, olajkent folyatom, ezt mondja az Úr Isten,

32:15 Mikor Égyiptom földjet pusztasagga teszem, es kipusztul a föld teljessegeből, mert megverek minden rajta lakot, hogy megtudjak, hogy en vagyok az Úr.

32:16 Gyaszenek ez es sirva enekeljek; a nepek leanyai enekeljek sirva; Égyiptomrol es minden sokasagarol enekeljek sirva, ezt mondja az Úr Isten.

32:17 És lőn a tizenkettedik esztendőben, a honap tizenötödiken, lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

32:18 Embernek fia! sirj Égyiptom sokasagan, es szallitsd ala őt te es a hatalmas nemzetek leanyai a melysegek orszagaba azokhoz, kik sirgödörbe szalltak.

32:19 Kinel nem voltal volna kedvesebb? Szallj ala, hadd fektessenek a körülmeteletlenek melle!

32:20 A fegyverrel megölettek közt essenek el! A fegyver atadatott; huzzatok lefele őt es minden sokasagat!

32:21 Szolni fognak felőle a vitezek hatalmasai a sir közepeből együtt az ő segitőivel: alaszallottak, hogy itt feküdjenek a körülmeteletlenek, mint fegyverrel megöltek!

32:22 Itt van Assur es egesz sokasaga, körülte sirjai, mindnyajan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el,

32:23 A kinek sirjai a sirgödör legmelyen vannak es sokasaga az ő sirja körül van, mindnyajan megölettek, fegyver miatt elestek, kik felelmere valanak az elők földjenek.

32:24 Itt van Elam es egesz sokasaga az ő sirja körül, mindnyajan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el, kik alaszalltak körülmeteletlenül a melysegek orszagaba, kik felelmere valanak az elők földjenek, es viselik gyalazatukat azok mellett, kik sirgödörbe szalltak.

32:25 A megölettek között vetettek neki agyat minden sokasagaval, körülte vannak ennek sirjai, mindnyajan körülmeteletlenek, fegyverrel megölettek, mert felelmere valanak az elők földjenek, es viselik gyalazatukat azok mellett, kik sirgödörbe szalltak; a megölettek köze vetettek őket!

32:26 Itt van Mesek-Tubal es minden sokasaga, körülte vannak ennek sirjai, mindnyajan körülmeteletlenek, fegyverrel megölettek, mert felelmere valanak az elők földjenek.

32:27 És nem feküsznek együtt az erősekkel, kik elestek a körülmeteletlenek közül, kik hadiszerszamaikkal szalltak ala a sirba s kiknek az ő fegyvereiket fejük ala tettek; mert lőn az ő vetkök csontjaikon, mivelhogy felelmere [valanak] a vitezeknek az elők földjen.

32:28 Te is a körülmeteletlenek közt rontatol meg, es fekszel a fegyverrel megölettek mellett.

32:29 Itt van Edom kiralyaival es minden fejedelmevel, kik vettettek erőssegökben a fegyverrel megöltekhez, ők a körülmeteletlenekkel feküsznek s azokkal, a kik sirgödörbe szalltak.

32:30 Ott vannak eszak uralkodoi mindnyajan, es minden sidoni, a kik alaszalltak a megölettekkel, rettenetes voltukban, erőssegökben megszegyenülve; es feküsznek körülmeteletlenül a fegyverrel megölettek mellett, es viselik gyalazatukat a sirgödörbe szalltak között.

32:31 Ezeket latni fogja a Farao, es megvigasztalodik minden sokasaga felől; fegyverrel ölettek meg a Farao es minden ő serege, ezt mondja az Úr Isten,

32:32 Mert felelmere adtam őt az elők földjenek; ezert ott vetnek agyat neki a körülmeteletlenek között, a fegyverrel megölettek mellett, a Faraonak es minden sokasaganak, ezt mondja az Úr Isten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase