Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 28

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

28:1 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

28:2 Embernek fia! mondjad Tirus fejedelmenek: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szived es ezt mondtad: Isten vagyok en, Isten szekeben ülök a tengerek sziveben, holott csak ember vagy es nem Isten, megis olylya teved szived, minő az Isten szive,

28:3 Lam, hat bölcsebb volnal te Danielnel! Semmi elrejtett dolog nem homalyos neked!

28:4 Bölcsesegeddel es ertelmeddel gyűjtöttel magadnak gazdagsagot, s gyűjtöttel aranyat s ezüstöt kincses hazaidba.

28:5 Bölcsesegednek nagy voltaval kereskedesed közben megsokasitad gazdagsagodat, es felfuvalkodott szived gazdagsagod miatt.

28:6 Ezokaert igy szol az Úr Isten: Mivel olylya teved szived, minő az Isten szive:

28:7 Azert ime, hozok read idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, es kivonszak fegyvereiket bölcseseged szepsege ellen, es megferteztetik fenyessegedet.

28:8 A sirgödörbe szallitnak ala, s meghalsz a megölettek halalaval a tengerek sziveben.

28:9 Vajjon mondvan mondod-e megölőd előtt: Isten vagyok en? holott ember vagy es nem Isten a teged atütőnek kezeben!

28:10 Körülmeteletlenek halalaval halsz meg, idegeneknek keze altal. Mert en szoltam, ezt mondja az Úr Isten.

28:11 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

28:12 Embernek fia! kezdj gyaszeneket Tirus kiralyarol, es mondd neki: Így szol az Úr Isten: Te valal az aranyossag pecsetgyűrűje, teljes bölcseseggel, tökeletes szepsegben.

28:13 Édenben, Isten kertjeben voltal; rakva valal mindenfele dragakövekkel: karniollal, topazzal es jaspissal, tarsiskővel es onixxal, berillussal, zafirral, granattal es smaragddal; [es ]karikaid mesterkezzel es melyedeseid aranybol keszültek ama napon, melyen teremtetel.

28:14 Valal felkent oltalmazo Kerub; es [ugy] allattalak teged, hogy Isten szent hegyen valal, tüzes kövek közt jartal.

28:15 Feddhetetlen valal utaidban attol a naptol fogva, melyen teremtetel, mig gonoszsag nem talaltatek benned.

28:16 Kereskedesed bősege miatt belsőd erőszakossaggal telt meg es vetkezel; azert levetelek teged az Isten hegyeről, es elvesztelek, te oltalmazo Kerub, a tüzes kövek közül.

28:17 Szived felfuvalkodott szepseged miatt; megrontottad bölcsesegedet fenyessegedben; a földre vetettelek kiralyok előtt, adtalak szemök gyönyörűsegere.

28:18 Vetkeid sokasagaval kereskedesed hamissagaban megferteztetted szenthelyeidet; azert tüzet hoztam ki belsődből, ez emesztett meg teged; es tevelek hamuva a földön mindenek lattara, a kik read neznek.

28:19 Mindnyajan, a kik ismertek a nepek közt, elborzadnak miattad; remsegesse lettel, s többe örökke nem leszel!

28:20 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

28:21 Embernek fia! vesd tekintetedet Sidonra, es profetalj ellene.

28:22 És mondjad: Így szol az Úr Isten: Íme, en ellened [megyek, ]Sidon, es megdicsőitem magamat közepetted, hogy megtudjak, hogy en vagyok az Úr, mikor iteleteket cselekszem benne, es megszentelem magamat benne.

28:23 És bocsatok rea döghalalt es vert utczaira, es sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mely rea [jő] mindenfelől; hogy megtudjak, hogy en vagyok az Úr.

28:24 És ne legyen többe Izrael hazanak szuro tövise es fajdalomszerző tüskeje mindazok között, kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, es tudjak meg, hogy en vagyok az Úr.

28:25 Így szol az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izrael hazat a nepek közül, kik köze szetszorattak, akkor megszentelem magamat rajtok a poganyok szeme lattara, es laknak az ő földjökön, melyet adtam Jakobnak, az en szolgamnak.

28:26 És laknak azon batorsaggal, es hazakat epitenek s szőlőket plantalnak, es laknak batorsaggal, mikor iteleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudjak, hogy en vagyok az Úr, az ő Istenök.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase