Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

24:1 És lőn az Úr beszede hozzam a kilenczedik esztendőben, a tizedik honapban, a honapnak tizediken, mondvan:

24:2 Embernek fia! ird fel magadnak e nap nevet, epen ezen napet: Babilon kiralya epen ezen a napon jött Jeruzsalemre.

24:3 És mondj peldabeszedet a partos hazra, es mondjad nekik: Ezt mondja az Úr Isten: Tedd föl a fazekat, tedd föl, es tölts vizet is bele.

24:4 Gyűjtsd össze a bele valo darabokat, minden jo darabot, czombot, lapoczkat; valogatott csontokkal töltsd meg.

24:5 Vegy valogatott juhokat, es tegy maglyat a csontoknak is [a fazek] ala; forrald erősen, meg csontjai is főjjenek benne.

24:6 Ezokaert igy szol az Úr Isten: Jaj a veronto varosnak, a fazeknak, a melynek rozsdaja benne van, es rozsdaja nem ment le rola! Darabrol darabra szedd ki, a mi benne van: nem esett sors rea.

24:7 Mert vere ott van közepeben, kopasz sziklara ontotta, nem a földre öntötte, hogy por fedje be.

24:8 Hogy haragomat felinditsam es bosszut alljak, kopasz sziklara ontottam veret, hogy be ne fedeztessek.

24:9 Azert igy szol az Úr Isten: Jaj a veronto varosnak! en is nagy maglyat rakok!

24:10 Bőven rakd a fat, gyujtsd meg a tüzet, főzd meg jol a hust, forrald a levet, es a csontok szetfőjjenek.

24:11 És allitsd üresen az ő szenere, hogy meghevüljön s megtüzesedjek ercze, es megolvadjon benne tisztatalansaga, megemesztessek rozsdaja.

24:12 A faradozasokat kifarasztotta, es nem ment le rola az ő sok rozsdaja, tűzbe hat rozsdajaval!

24:13 A te tisztatalansagodban fajtalansag van, mivelhogy tisztogattalak, de meg nem tisztultal, azert tisztatalansagodbol többe meg nem tisztulsz, mig meg nem nyugotom haragomat rajtad.

24:14 Én, az Úr szolottam; jőni fog es megcselekszem, el nem engedem s nem kedvezek es nem könyörülök: a te utaid es cselekedeteid szerint itelnek meg teged, ezt mondja az Úr Isten.

24:15 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

24:16 Embernek fia! ime, en elveszem tőled szemeidnek gyönyörűseget hirtelen halallal, es ne sirj es ne jajgass, se könyed ne hulljon.

24:17 Fohaszkodjal csöndesen, halottakert valo sirast ne tegy, fejekessegedet kösd fel, es saruidat vedd labaidra, s ne fedezd be bajuszodat, es az emberek kenyeret ne egyed.

24:18 És szolek reggel a nephez, es estere meghala felesegem, es ugy cselekedem reggel, a mint meg vala hagyva nekem.

24:19 És monda nekem a nep: Avagy nem jelented-e meg nekünk, mit [jelentenek] ezek nekünk, hogy te igy cselekszel?

24:20 És mondek nekik: Az Úr beszede volt en hozzam, mondvan:

24:21 Mondd meg az Izrael hazanak: Ezt mondja az Úr Isten: Íme, en megferteztetem szenthelyemet, a ti erőssegteknek kevelyseget, szemeitek gyönyörűseget, lelketek kivansagat, es fiaitok es leanyaitok, kiket hatrahagytatok, fegyver miatt hullnak el.

24:22 És ugy cselekesztek, a mint en cselekedtem: bajuszotokat be nem fedezitek, s az emberek kenyeret nem eszitek,

24:23 S fejekessegtek fejeteken, es saruitok labaitokon lesznek; nem sirtok s nem jajgattok, hanem megrothadtok vetkeitekben, s nyögve fohaszkodtok egymashoz.

24:24 És leszen nektek Ezekiel csodajelül: a mint ő cselekedett, egeszen ugy cselekesztek ti is, mikor ez eljő; es megtudjatok, hogy en vagyok az Úr Isten.

24:25 És te, embernek fia, bizonyara azon a napon, mikor elveszem tőlök erőssegöket, dicsősegök örömet, szemeik gyönyörűseget es lelkök kivansagat, fiaikat es leanyaikat:

24:26 Azon a napon, a ki megmenekült, eljő hozzad, hogy hirt mondjon neked.

24:27 Azon a napon megnyilik szad ott a megmenekült előtt, es szolasz es tovabb nem maradsz nema; s leszel nekik csodajelül, es megtudjak, hogy en vagyok az Úr.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase