Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

22:1 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

22:2 És te, embernek fia, itelni akarsz? meg akarod-e itelni a veronto varost? add tudtara minden utalatossagait,

22:3 És mondjad: Így szolt az Úr Isten: Te varos, ki közepeben vert ontott, hogy eljőjjön ideje, es balvanyokat csinalt maganak önmaga megferteztetesere;

22:4 Vered miatt, melyet ontottal, lettel bűnös, es balvanyaiddal, melyeket csinaltal, ferteztetted meg magadat, s közelebb hoztad napjaidat s eljutottal esztendeidig; azert adlak gyalazatul a poganyoknak, es csufolasul minden tartomanynak.

22:5 A kik közel s tavol vannak tőled, megcsufolnak teged, te fertezett nevű, sok haborusagu!

22:6 Íme, Izrael fejedelmei, kiki az ő tehetsege szerint azon volt benned, hogy vert ontsanak.

22:7 Apat es anyat megutaltak te benned, a jövevenyen nyomorgatast cselekedtek te közepetted, arvat es özvegyet sanyargattak benned.

22:8 A mi nekem szenteltetett, megutaltad, s szombatimat megferteztetted.

22:9 Ragalmazok voltak benned, hogy vert ontsanak, s a hegyeken ettek benned, fajtalansagot cselekedtek közepetted.

22:10 Az atya szemermet föltakartak benned, a haviver miatt tisztatalant erőszakoltak benned.

22:11 Egyik felebaratjanak felesegevel cselekedett utalatossagot, a masik meg menyet ferteztette meg fajtalansagban, s volt, a ki hugat, atyjanak leanyat erőszakolta benned.

22:12 Ajandekokat vettek fel benned a verontasra, uzsorat es kamatot szedtel, s nyerekedtel felebarataidon csalardsaggal, s en rolam elfelejtkeztel, ezt mondja az Úr Isten.

22:13 És ime, összecsapom tenyeremet nyeresegeden, a melyet csinaltal, es a verontasokon, melyek lőnek te benned.

22:14 Vajjon megallhat-e szived, avagy erősek lesznek-e kezeid azokban a napokban, mikor en szamolok veled? Én, az Úr, szolottam es meg is cselekszem.

22:15 És eloszlatlak teged a poganyok köze, es szetszorlak a tartomanyokba, s veget vetek tisztatalansagodnak.

22:16 S öröksegül birlak teged a poganyok szeme lattara, es megtudod, hogy en vagyok az Úr.

22:17 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

22:18 Embernek fia! Izrael haza salakka lett nekem; egeszen rez es on es vas es olom a kemencze közepette; ezüstsalakka lettek:

22:19 Ennekokaert igy szol az Úr Isten. Mivelhogy mindnyajan salakka lettetek, azert ime, egybegyűjtelek titeket Jeruzsalem közepebe.

22:20 A mint egybe szoktak gyűjteni ezüstöt es rezet es vasat es olmot es ont a kemencze közepebe, hogy tüzet gerjeszszenek ra a megolvasztasra; igy gyűjtelek egybe busulasomban es haragomban, es bevetlek s megolvasztlak titeket.

22:21 És egybegyűjtelek titeket, es ratok fuvom busulasom tüzet, hogy benne megolvadjatok.

22:22 A mint megolvad az ezüst a kemencze közepeben, ugy olvadtok meg ő benne, es megtudjatok, hogy en, az Úr öntöttem ki haragomat reatok.

22:23 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

22:24 Embernek fia! mondjad neki: Te vagy a föld, mely meg nem tisztult; esőt nem kapott a haragnak napjan.

22:25 Partosok az ő profetai ő közepette; olyanok, mint az ordito oroszlan, mely ragadomanyt ragad: lelkeket ettek, kincset es dragasagot elvesznek, özvegyeit megsokasitjak őbenne.

22:26 Papjai erőszakot tettek törvenyemen, s megferteztettek, a mi nekem szenteltetett! különbseget nem tettek a között, a mi szent es a mi köz, s a tisztatalan es tiszta között különbseget nem tanitottak, s szombataimtol elrejtettek szemeiket, ugyhogy megszentsegtelenitettek engem.

22:27 Előljaroi ő közepette mint a ragadomanyt ragadozo farkasok: vert ontani, a lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereseggel.

22:28 És profetai mazolnak nekik mazzal: hiabavalosagot latnak s jövendölnek hazugsagot nekik, mondvan: Így szol az Úr Isten! holott az Úr nem beszelt.

22:29 A föld nepe nyomorgatast cselekszik es ragadomanyt ragadoz, a szűkölködőt es szegenyt sanyargatja, s a jövevenyt törvenytelen nyomorgatja.

22:30 És keresek közülök valakit, a ki falat falazna, es allana a töresen en előmbe az orszagert, hogy el ne pusztitsam azt; de senkit nem talalek.

22:31 Ennekokaert kiontam haragomat reajok, megemesztem őket busulasom tüzevel, utjokat fejökhöz verem, azt mondja az Úr Isten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase