Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

21:1 És lőn az Úrnak beszede hozzam, mondvan:

21:2 Embernek fia! forditsd arczodat Jeruzsalem fele, es szolj a szent helyek ellen es profetalj Izrael földje ellen!

21:3 És mondjad Izrael földjenek: Így szol az Úr: Íme, en read [megyek,] es kivonszom kardomat hüvelyeből, es kivagok belőled igazat es gonoszt.

21:4 Azert, hogy kivagjak belőled igazat es gonoszt, azert megyen ki kardom hüvelyeből minden test ellen delről eszakig.

21:5 És megerti minden test, hogy en, az Úr vontam ki kardomat hüvelyeből, [mert bele] többe vissza nem ter.

21:6 És te, embernek fia, nyögj! Derekad fajdalmaban keserűseggel nyögj szemök lattara.

21:7 És leszen, mikor mondjak neked: Miert nyögsz te? ezt mondjad: A hirert, mert beteljesedett: es elolvad minden sziv es elerőtlenedik minden kez es elcsügged minden lelek es minden terd elolvad mint a viz. Íme beteljesedett es meglett, ezt mondja az Úr Isten.

21:8 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

21:9 Embernek fia! profetalj es mondjad: Ezt mondta az Úr: Mondjad: fegyver, fegyver! megelesitett es meg is fenyesitett!

21:10 Hogy öldököljön, megelesittetett, hogy legyen villamlasa, megfenyesittetett. Avagy örüljünk-e? Fiam [e] veszszeje megvet minden fat!

21:11 És adta azt megfenyesitesre, hogy marokba fogjak; megelesittetett az a kard s megfenyesittetett, hogy adjak a megölőnek kezebe.

21:12 Kialts es jajgass, embernek fia! mert ez az en nepemen leszen es Izrael minden fejedelmin: e kardra jutnak nepemmel együtt, ezokert üss czombodra.

21:13 Mar megprobaltatott. De hat ha a vessző maga is vonakodnek? Nem ugy leszen, ezt mondja az Úr Isten!

21:14 Te pedig, embernek fia, profetalj, es csapd össze tenyeredet, mert kettős lesz a kard, most harmadszor; öldöklő kard az, a nagy öldöklő kard körüljarja őket.

21:15 Hogy elolvadjon a sziv es sokan elhulljanak: minden kapujokban rajok vetem a kard villamlasat, hisz villamlasra keszült, öldöklesre kifenyesittetett!

21:16 Szedd össze magadat; tarts jobbra, tarts előre, tarts balra, a merre eled iranyozva van.

21:17 Én is összecsapom tenyeremet, es megnyugotom haragomat. Én, az Úr szolottam.

21:18 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

21:19 És te, embernek fia, csinalj magadnak ket utat, a melyen jőjjön a babiloni kiraly kardja; egy földről jőjjön ki mind a kettő; s egy kezet vess föl, a varosba vezető ut fejenel vesd föl.

21:20 Útat csinalj, hogy jőjjön a kard az Ammon fiainak Rabbajara, aztan Judara, a körülkeritett Jeruzsalemre.

21:21 Mert megall a babiloni kiraly az utak kezdeten, a ket ut fejenel, hogy jövendőt lattasson; megrazza a nyilakat, megkerdezi a Terafimot, megnezi a majat.

21:22 Jobbjaba adta a jövendöles Jeruzsalemet, hogy allasson faltörő kosokat, hogy nyissa szajat orditasra, hogy üssön zajt trombitaval, hogy allasson faltörő kosokat a kapuk ellen, hogy töltsön sanczot, epitsen tornyot.

21:23 De ez nekik hamis jövendölesnek latszik: szent esküik vannak nekik [Istentől;] am Ő emlekezetbe hozza vetköket, hogy megfogassanak.

21:24 Ezokaert ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy emlekezetbe hozzatok vetketeket, midőn nyilvanvalokka lesznek gonoszsagaitok, hogy meglattassanak bűneitek minden cselekedeteitekben; mivelhogy eszembe juttok, kezzel megfogattok.

21:25 És te elvetemedett, te gonosztevő, Izrael fejedelme, a kinek napja eljött az utolso vetek idejen:

21:26 Így szol az Úr Isten: El a süveggel, le a koronaval! Ez nem leszen ez: az alacsony legyen magas, es a magas alacsony!

21:27 Romma, romma, romma teszem azt; ez sem lesz allando, mig el nem jő az, a kie az uralkodas, es neki adom azt!

21:28 És te, embernek fia, profetalj, es mondjad: Ezt mondja az Úr Isten Ammon fiairol es gyalazkodasukrol, es mondjad: Fegyver, fegyver, öldöklesre kivont, megfenyesittetett, hogy ragyogjon, azert, hogy villamljek;

21:29 De mivel felőled hiabavalosagot latnak, hazugsagot jövendölnek, hogy odatesznek teged a megölt gonoszok nyakara, a kiknek napjok eljött az utolso vetek idejen:

21:30 Tedd vissza hüvelyebe azt; a helyen, melyen teremtettel, szarmazasod földjen itellek meg teged.

21:31 És kiontom read haragomat, busulasom tüzet fuvom read, es adlak goromba ferfiak kezebe, kik mesterek, [teged] elveszteni.

21:32 A tűz eledele leszel; veredet benyeli a föld; emlekezetbe nem jösz többe, mert en, az Úr szoltam.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase