Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

20:1 És lőn a hetedik esztendőben, az ötödik honap tizediken: jövenek ferfiak Izrael venei közül megkerdezni az Urat, es leülenek előttem.

20:2 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

20:3 Embernek fia! beszelj Izrael veneivel, es mondjad nekik: Így szol az Úr Isten: Nemde engem megkerdezni jöttetek-e? Élek en, hogy nem engedem, hogy megkerdezzetek engem, ezt mondja az Úr Isten.

20:4 Ítelni akarod őket, itelni akarsz, embernek fia? add tudtokra atyaik utalatossagait!

20:5 És mondjad nekik: Így szol az Úr Isten: Azon a napon, melyen elvalasztam Izraelt, es fölemelem kezemet a Jakob haza magvanak, es megismertetem magamat velök Égyiptom földjen, es kezemet fölemelem nekik, mondvan: Én vagyok az Úr, a ti Istentek!

20:6 Azon a napon felemeltem kezemet nekik, hogy kihozzam őket Égyiptom földjeről a földre, a melyet kineztem vala nekik, a mely tejjel es mezzel folyo, ekessege az minden tartomanynak;

20:7 És mondek nekik: Kiki az ő szemei utalatossagait elvesse, es Égyiptom balvanyaival meg ne ferteztessetek magatokat; en vagyok az Úr, a ti Istentek!

20:8 De partot ütenek ellenem, s nem akaranak hallgatni ream. Senki az ő szeme utalatossagait el nem vete es Égyiptom balvanyait el nem hagya. Mondam azert, hogy kiöntöm busulasomat rajok, teljesse teszem haragomat rajtok Égyiptom földjenek közepette.

20:9 De cselekedtem az en nevemert, hogy ez meg ne gyalaztassek a poganyok szemei előtt, a kik közt ők valanak, a kiknek szemei előtt megismertettem magamat velök, hogy kihozom őket Égyiptom földjeről.

20:10 És kihozam őket Égyiptom földjeről, s vivem őket a pusztaba.

20:11 És adam nekik parancsolatimat, es törvenyeimet kijelentem nekik, melyeket az ember ha cselekszik, el azok altal.

20:12 És adam nekik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem es ő közöttök; hogy megtudjak, hogy en vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.

20:13 De partot üte ellenem Izrael haza a pusztaban, az en parancsolatimban nem jartak es törvenyeimet megvetek, a melyeket az ember ha cselekszik, el azok altal; es az en szombataimat megferteztettek felette igen. Mondam azert, hogy kiöntöm busulasomat rajok a pusztaban, hogy elveszessem őket.

20:14 De cselekedtem az en nevemert, hogy meg ne gyalaztassek a poganyok szemei előtt, a kiknek szeme lattara kihoztam vala őket.

20:15 És föl is emelem en kezemet nekik a pusztaban, hogy be nem viszem őket a földre, melyet adtam nekik, mely tejjel es mezzel folyo, ekessege az minden tartomanynak;

20:16 Mivelhogy törvenyeimet megvetettek es parancsolataimban nem jartak, es szombataimat megferteztettek, mert balvanyaik utan jart vala szivök:

20:17 Mindazaltal kedvezett szemem nekik, hogy el ne veszessem őket, es nem vetettem nekik veget a pusztaban.

20:18 És mondek fiaiknak a pusztaban: A ti atyaitok parancsolataiban ne jarjatok, es az ő törvenyeiket meg ne tartsatok, s balvanyaikkal magatokat meg ne ferteztessetek.

20:19 Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az en parancsolatimban jarjatok, az en törvenyimet tartsatok meg, es azokat cselekedjetek.

20:20 És az en szombatimat megszenteljetek, hogy legyenek jegyül en köztem es tiköztetek, hogy megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, a ti Istenetek.

20:21 De partot ütenek a fiak ellenem, parancsolataimban nem jartak, s törvenyeimet meg nem tartottak, hogy azokat cselekedjek, a melyeket az ember ha cselekszik, el azok altal; szombataimat megferteztettek; mondam azert, hogy kiöntöm busulasomat rajok, teljesse teszem haragomat rajtok a pusztaban.

20:22 De visszavontam kezemet, s cselekedtem az en nevemert, hogy meg ne gyalaztassek a poganyok előtt, a kiknek szeme lattara kihoztam őket.

20:23 Föl is emelem en kezemet nekik a pusztaban, hogy elszelesztem őket a poganyok köze, es szetszorom őket a tartomanyokba;

20:24 Mivelhogy törvenyeimet nem cselekedtek, s parancsolataimat megvetettek, es szombataimat megferteztettek, s atyaik balvanyai utan voltak szemeik.

20:25 És en is adtam nekik nem jo parancsolatokat, s törvenyeket, a melyek altal ne eljenek.

20:26 S megferteztetem őket ajandekaikkal, mikor [tűzön ]vittek at minden elsőszülöttet, hogy elpusztitsam őket, hogy megtudjak, hogy en vagyok az Úr.

20:27 Azert szolj az Izrael hazanak, embernek fia, es mondjad nekik: Így szol az Úr Isten: Meg ebben is gyalazattal illettek engem a ti atyaitok, hogy hűtlenül elszakadanak tőlem:

20:28 Mikor bevittem őket a földre, a melyert fölemeltem kezemet, hogy azt nekik adom, megtekintenek minden magas halmot es minden sűrű agu fat, es ott aldozzak vala az ő aldozatjaikat, es ott adjak vala haragra ingerlő ajandekaikat; es oda teszik vala kedvelt illatjokat, es oda öntik vala italaldozataikat.

20:29 És mondek nekik: Micsoda e magaslat, a hova ti gyülekeztek? És nevezik nevet magaslatnak mind e mai napig.

20:30 Ennekokaert mondjad Izrael hazanak: Így szol az Úr Isten: Nemde a ti atyaitok modjara ferteztetitek-e meg magatokat, es az ő utalatossagaik szerint paraznalkodtok-e?

20:31 És ajandekaitok vitelevel, mikor atviszitek fiaitokat a tűzön, ferteztetitek meg magatokat minden balvanyaitok előtt mind e mai napig, es en engedjem, hogy megkerdezzetek engem, Izrael haza? Élek en, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem engedem, hogy megkerdezzetek engem!

20:32 És a mi lelketekben tamadt, semmikeppen sem lesz meg, hogy azt mondjatok: Leszünk olyanok, mint a poganyok, mint a tartomanyok nemzetsegei, szolgalvan fanak es kőnek.

20:33 Élek en, ezt mondja az Úr Isten, hogy erős kezzel es kinyujtott karral es kiontott busulassal uralkodom rajtatok.

20:34 És kiviszlek titeket a nepek közül, es egybegyűjtelek titeket a tartomanyokbol, melyekbe elszeledtetek, erős kezzel es kinyujtott karral es kiontott busulassal;

20:35 És vezetlek titeket a nepek pusztajara, hol szemtől-szembe törvenykezem veletek.

20:36 A mint törvenykeztem a ti atyaitokkal Égyiptom földenek pusztajaban; ugy törvenykezem veletek, ezt mondja az Úr Isten.

20:37 És atviszlek titeket a vessző alatt, es hozlak titeket a frigynek kötelebe.

20:38 És kitisztitom közületek a partosokat, es az ellenem tamadokat, es a földről, melyen jövevenyek voltak, kihozom őket, de Izrael földjere nem fognak bemenni, hogy megtudjatok, hogy en vagyok az Úr!

20:39 Ti pedig, Izrael haza, azt mondja az Úr Isten, mindenitek jarjon az ő balvanyai utan es szolgaljon azoknak; de azutan bizony, hallgatni fogtok ram, es az en szent nevemet többe meg nem ferteztetitek ajandekitokkal es balvanyaitokkal.

20:40 Mert az en szent hegyemen, Izraelnek magas hegyen, ezt mondja az Úr Isten, ott fog szolgalni nekem Izrael egesz haza együtt azon a földön; ott kedvelem őket, ott kivanom meg a ti aldozataitokat es ajandekitoknak első zsengejet mindenben, mit nekem szenteltek.

20:41 Kedves illatban kedvellek titeket, mikor kihozlak titeket a nepek közül es egybegyűjtelek titeket a tartomanyokbol, melyeken elszeledtetek, es megszenteltetem ti bennetek a poganyok szemei előtt.

20:42 És megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, mikor beviszlek titeket Izrael földjere, arra a földre, melyert fölemeltem kezemet, hogy adom azt a ti atyaitoknak.

20:43 És ott megemlekeztek utaitokrol, s minden cselekedeteitekről, melyekkel magatokat megferteztettetek, s megutaljatok ti magatokat minden gonoszsagtokert, melyeket cselekedtetek.

20:44 És megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, mikor cselekszem veletek az en nevemert, es nem a ti gonosz utaitok es romlott cselekedeteitek szerint, oh Izrael haza, ezt mondja az Úr Isten!

20:45 És lőn az Úrnak beszede hozzam, mondvan:

20:46 Embernek fia! forditsd orczadat delre, es szolj del fele es profetalj a deli mező erdeje ellen!

20:47 És mondjad a del erdejenek: Halld meg az Úr beszedet, igy szol az Úr Isten: Íme, en tüzet gyujtok benned, hogy megemeszszen te benned minden zöldelő es minden aszu fat. Meg nem aluszik a langolo lang, es megeg a miatt minden orcza deltől eszakig.

20:48 És meglatja minden test, hogy en, az Úr gyujtottam meg azt, [mert] meg nem aluszik.

20:49 És mondek: Ah, ah, Uram Isten! ezek azt mondjak nekem: Hat nem peldabeszedekben beszel ez?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase