Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

17:1 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

17:2 Embernek fia, adj talalos meset, es mondj peldabeszedet Izrael hazanak.

17:3 És mondjad: Így szol az Úr Isten: A nagyszarnyu nagy saskeselyű, melynek hosszu csapotollai valanak, s mely rakva vala különfele szinű tollakkal, jöve a Libanonra, es elfoglala a czedrusfa tetejet.

17:4 Gyönge againak hegyet letepte, es vive azt a kalmarok földere, az arusok varosaban teve le.

17:5 És vőn annak a földnek magvabol, es elvete azt termekeny mezőbe; sok vizek melle vive; mint fűzfat ültete el.

17:6 És felsarjadt, es lőn elterülő, alacsony szőlőtőve, hogy vesszőit amahhoz forditsa s gyökerei amaz alatt legyenek, es szőlőtőve lőn, es vesszőket terme, s agacskakat bocsata ki.

17:7 És vala mas nagy szarnyu, soktollu nagy saskeselyű, es ime, ez a szőlőtő feleje terjeszte gyökereit s vesszeit hozza nyujta ültetesenek agyaibol, hogy öntözze őt;

17:8 Pedig jo földbe, sok viz melle ültettek vala el, hogy agakat hajtson es gyümölcsöt teremjen, hogy legyen jeles szőlőtő.

17:9 Mondjad: Így szol az Úr Isten: Vajjon jo szerencses lesz-e? Vajjon gyökereit nem szaggatja-e ki, es gyümölcset nem vagja-e le, hogy elszaradjon, hajtasanak minden aga elszaradjon, es pedig nem erős karral es sok neppel [tamad rea,] hogy kitepje azt gyökerestől.

17:10 És ime elplantaltatott, jo szerencses lesz-e? Avagy ha a napkeleti szel illeti őt, nem szarad-e el teljesen, ültetesenek agyaban nem szarad-e el?

17:11 És lőn az Úr szava hozzam, mondvan:

17:12 No, mondjad a partos haznak: Avagy nem ertettetek-e mi ez? Mondjad: Íme, eljött a babiloni kiraly Jeruzsalembe, es foga kiralyat es fejedelmeit es elvive őket magahoz Babilonba.

17:13 És vőn a kiralyi magbol, s frigyet szerze vele, s megeskete őt, de a földnek erőseit elvive,

17:14 Hogy alacsony kiralysag legyen, hogy fel ne emelkedjek, hanem frigyet megőrizze, hogy ez megalljon.

17:15 De partot üte ellene, bocsatvan követeit Égyiptomba, hogy adjon neki lovakat es sok nepet. Vajjon jo szerencses lesz-e? Vajjon megszabaditja-e magat, a ki ezeket cselekszi? a ki megszegte a szövetseget, megszabadul-e?

17:16 Élek en, ezt mondja az Úr Isten, hogy annak a kiralynak lakohelyen, a ki őt kiralylya tette, a kinek tett esküjet megvetette, s a kivel tett frigyet megszegte, [ott ]nala, Babilonban hal meg.

17:17 És a Farao nagy haddal es nagy sokasaggal vele semmit nem tesz a haboruban, mikor sanczot töltenek es tornyot epitenek sok lelek kiirtasara.

17:18 S ha megvetette az esküt, hogy megszegje a frigyet, pedig ime, kezet adott ra, s megis megcselekedte mindezeket; nem fog megszabadulni!

17:19 Azert igy szol az Úr Isten: Élek en, hogy eskümet, melyet megvetett, es frigyemet, melyet megszegett, fejehez verem.

17:20 És kiterjesztem halomat ellene, es megfogatik varsamban, es elviszem őt Babilonba s ott törvenykezem vele gonoszsagaert, melylyel ellenem jart.

17:21 És minden menekültje minden seregeből fegyver miatt hull el, es a megmaradottak szelnek szelednek mindenfele, es megtudjatok, hogy en, az Úr beszeltem.

17:22 Így szol az Úr Isten: És veszek en ama magas czedrus tetejeből, es elültetem; felső agaibol egy gyönge [ag]at szegek le, s elplantalom en magas es fölemelt hegyen.

17:23 Izrael magassagos hegyen plantalom őt, es agat nevel es gyümölcsöt terem s nagysagos czedrussa nevekedik, hogy lakjanak alatta, mindenfele szarnyas madarak againak arnyekaban fognak lakozni.

17:24 És megismeri a mező minden faja, hogy en, az Úr tettem a magas fat alacsonynya, az alacsony fat magassa; megszaraztottam a zöldelő fat, es zöldde tettem az asszu fat. Én, az Úr szolottam es megcselekedtem.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase