Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

16:1 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

16:2 Embernek fia! add tudtara Jeruzsalemnek az ő utalatossagait,

16:3 És mondjad: Így szol az Úr Isten Jeruzsalemnek: A te szarmazasod es születesed Kanaan földjeről valo; atyad az Emoreus es anyad Hitteus asszony.

16:4 Születesed pedig ilyen volt: a mely napon születtel, el nem metszettek a köldöködet, es vizzel meg nem mostak, hogy tiszta lennel, soval sem töröltek meg, sem be nem polaltak.

16:5 Szem meg nem szant teged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülven rajtad; hanem kivetettek a nyilt mezőre, mert utaltak, a mely napon születtel.

16:6 Ekkor elmenek melletted es latalak veredben eltapodva, es mondek neked: A te veredben elj! mondek ismet neked: A te veredben elj!

16:7 Sok ezerekre szaporitottalak, mint a mezei füvet, es megszaporodal es fölnevekedel es jutal nagy szepsegre; emlőid duzzadanak s szőröd kinőtt vala, de te mezitelen es befedezetlen valal.

16:8 Ekkor elmenek melletted, es latalak, es ime a te korod a szerelem kora vala, es kiterjesztem fölötted szarnyamat s befödözem mezitelensegedet, es megesküvem neked s frigyre leptem veled; azt mondja az Úr Isten, es lől az enyem.

16:9 És megmosalak vizzel es elmosam rolad veredet, es megkenelek olajjal.

16:10 És felöltöztetelek himes ruhaba, es felsaruztalak borjufoka bőrrel, s övezelek feher gyolcscsal s befedelek selyemmel.

16:11 És felekesitelek ekesegekkel, s adtam karpereczeket kezeidre es lanczot nyakadra.

16:12 És adtam orrpereczet orrodra es függőket füleidre es ekes koronat fejedre.

16:13 És felekesited magadat aranynyal es ezüsttel, es öltözeted vala feher gyolcs es selyem es himes ruha; langlisztet, mezet es olajat ettel, es megszepülel felette igen, s kiralysagra jutal.

16:14 És kimene hired a poganyok köze a te szepsegedert; mert tökeletes vala az ekessegeim altal, a melyeket read tettem, azt mondja az Úr Isten.

16:15 De elbizad magadat szepsegedben es paraznava lőn hired szerint, elarasztal paraznasagaiddal minden melletted elmenőt: legyen kedve szerint!

16:16 És vevel a te ruhaidbol s csinalal magadnak magaslatokat különböző szinnel boritva, s paraznalkodal azokon; ilyen meg nem volt es nem is lesz.

16:17 És veved a te ekessegidet az en aranyombol es ezüstömből, melyeket neked adtam, es csinaltal magadnak ferfiu kepeket, es azokkal paraznalkodal.

16:18 És veved himes ruhaidat es befedezed azokat, es olajomat es füstölőszeremet veted elejök.

16:19 És az en eledelemet, melyet neked adtam, - langliszttel es olajjal es mezzel etettelek vala, - ő elejök rakad kedves illatul; igy lőn, ezt mondja az Úr Isten.

16:20 És veved a te fiaidat es leanyaidat, kiket nekem szültel vala, es megaldozad őket azoknak eledelül. Avagy nem volt-e mar eleg paraznasagodbol,

16:21 Hogy megölted fiaimat is, es oda adad őket, midőn [tűzben] nekik aldozad?

16:22 És minden utalatossagaidban es paraznasagaidban meg nem emlekeztel a te ifjusagod napjairol mikor mezitelen es befedezetlen valal, veredben eltapodva voltal.

16:23 És lőn minden gonoszsagod utan, (Jaj, jaj neked! azt mondja az Úr Isten,)

16:24 Épitel magadnak tetőt, es csinaltal magaslatot minden utczan.

16:25 És minden keresztutnal megepited magaslatodat, s utalatossa teved szepsegedet, es ketfele veted labaidat minden melletted elmenőnek, es sokasitad paraznasagodat.

16:26 És paraznalkodal Égyiptom fiaival, szomszediddal, a nagytestűekkel, es sokasitad paraznasagodat, hogy engem ingerelj.

16:27 És ime kinyujtottam kezemet ellened, s megkisebbitem rendelt reszedet, es adalak teged a te gyűlölőidnek, a Filiszteusok leanyainak csufolasukra, a kik atallak fajtalan utadat.

16:28 S Assiria fiaival is paraznalkodal, mert meg nem elegedel; paraznalkodal velök, es meg sem elegedel meg.

16:29 És sokasitad paraznasagodat a kalmarok földje, Kaldea fele, de meg ezzel sem elegedel meg.

16:30 Mily gyenge a szived, azt mondja az Úr Isten, hogy mindezeket cselekedted, egy rakonczatlan rima cselekedeteit!

16:31 Hogy allital magadnak fedelet minden keresztuton, es magaslatokat csinalal minden utczan, de nem voltal olyan, mint a rima, kicsibe veve a bert.

16:32 Te hazassagtörő asszony! ferje helyett idegeneket fogad el!

16:33 Minden rimanak bert adnak, te pedig magad adtad ajandekidat minden szeretődnek, igy megvasarlad őket, hogy bemenjenek hozzad mindenfelől paraznasagidert.

16:34 És lőn különbseg közted es mas asszonyok közt paraznasagaidban; mert utanad nem jartak a paraznak; te adal bert nekik es bert ők nem adanak neked, igy lőn különbseged.

16:35 Azert te rima, halld meg az Úr beszedet!

16:36 Így szol az Úr Isten: A miatt, hogy elaradt gyalazatod es föl van takarva mezitelenseged a te szeretőiddel valo paraznasagaidban; es minden utalatos balvanyaid miatt es fiaid vere miatt, kiket azoknak adtal:

16:37 Ezokaert ime egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves valal, es mindazokat, a kiket szerettel, együtt azokkal, a kiket gyűlöltel, es egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, es föltakarom mezitelensegedet előttök, hogy lassak minden te mezitelensegedet.

16:38 És megitellek teged a hazassagtörő es vert onto asszonyok iteletevel, es veredet kiontatom busulasomban es feltő szerelmemben.

16:39 És adlak teged kezökbe, es leszakitjak tetődet es lerontjak magaslataidat es lehuzzak rolad ruhaidat es elveszik ekessegeidet, es hagynak mezitelenül s ruhatalanul.

16:40 És összehoznak gyűlest ellened, es megköveznek es összevagdalnak fegyvereikkel.

16:41 És megegetik hazaidat tűzzel, es iteletet cselekesznek rajtad sok asszony szeme lattara, es megszüntetem paraznasagodat, es bert sem adsz többe.

16:42 És megnyugotom busulasomat rajtad, hogy eltavozzek feltő szerelmem te tőled, s megnyugoszom es többe nem haragszom.

16:43 Mivelhogy meg nem emlekeztel ifjusagod napjairol, es ingerlettel engem mindezekkel, azert ime en is fejedhez verem utadat, ezt mondja az Úr Isten, es többe nem cselekszed a fajtalansagot minden utalatossagod mellett.

16:44 Íme, valaki közmondassal el, rolad veszi azt, mondvan: A minemű az anya, olyan a leanya is.

16:45 Anyad leanya vagy te, a ki megutalta ferjet s fiait, es öcseidnek nenje vagy, a kik megutaltak ferjeiket es fiaikat; anyatok Hitteus asszony es atyatok Emoreus.

16:46 És a te nened Samaria vala, ő es leanyai, ki balkezed felől lakik vala; es öcsed, a ki jobbkezed felől lakik vala, Sodoma es leanyai.

16:47 És nem az ő utaikon jartal, es nem az ő utalatossagaik szerint cselekedtel, de csak keves ideig; de aztan gonoszabb valal azoknal minden utadban.

16:48 Élek en! azt mondja az Úr Isten, igy nem cselekedett Sodoma, a te öcsed, ő es leanyai, a mint cselekedtel te es a te leanyaid.

16:49 Íme, ez volt a vetke Sodomanak, a te öcsednek: kevelyseg, eledel bősege es gondtalan bekesseg volt nala es leanyainal, de a szűkölködőnek es szegenynek kezet nem fogta meg.

16:50 És felfuvalkodanak s cselekedenek utalatossagot előttem, es elveszitem őket, mikor [ezt] meglattam.

16:51 És Samaria felannyit sem vetkezett, mint te, mert többek a te utalatossagaid, mint az övek; es igy nőtestvereidet nalad igazabbaknak bizonyitad minden utalatossagiddal, a melyeket cselekvel.

16:52 Te is azert viseld gyalazatodat, a melyre pedig nenedet itelted; a te bűneid miatt, melyekben nalok utalatosabban cselekvel, igazabbak ők nalad. Szegyenülj meg hat te is s viseld gyalazatodat, hogy nőtestvereidet nalad igazabbaknak bizonyitad.

16:53 És visszahozom foglyaikat, Sodomanak s leanyainak foglyait es Samarianak s leanyainak foglyait; s visszahozom a te foglyaidat is amazok közepette;

16:54 Azert, hogy viseljed gyalazatodat es megszegyenülj mindazokert, miket cselekedtel, mikor azoknak vigasztalasukra leszel.

16:55 És nőtestvereid, Sodoma es leanyai visszaternek előbbi allapotjokba, es Samaria s leanyai visszaternek előbbi allapotjokba, es te is es leanyaid visszatertek előbbi allapototokba.

16:56 És nem vala-e öcsed, Sodoma, szobeszed a te szadban kevelykedesed napjan,

16:57 Minekelőtte kitudodott volna gonoszsagod; a mikepen te most gyalazatuk vagy Siria leanyainak s minden körülötted valoknak, a Filiszteusok leanyainak, kik utalnak teged köröskörül?

16:58 Fajtalansagodat es utalatossagaidat magad viseled, azt mondja az Úr.

16:59 Mert ezt mondja az Úr Isten: És ha ugy cselekedtem veled, mint te cselekedtel, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet:

16:60 Én megemlekezem frigyemről, a melyet veled ifjusagod napjaiban [kötöttem,] es örök frigyet vetek veled.

16:61 És te megemlekezel utaidrol es megszegyenled magadat, mikor hozzad veszed nőtestvereidet, a kik nagyobbak nalad, együtt azokkal, a kik kisebbek, s adom őket neked leanyaidul, de nem a te frigyedből.

16:62 És en megerősitem frigyemet veled, s megismered, hogy en vagyok az Úr.

16:63 Hogy megemlekezzel es pirulj, es meg ne nyissad többe szadat szegyenletedben, mikor megkegyelmezek neked mindenekben, valamit cselekedtel, azt mondja az Úr Isten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase