Main Index: Hungarian Bible

Ezekiel 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]   

13:1 És lőn az Úr beszede hozzam, mondvan:

13:2 Embernek fia! profetalj Izrael profetai ellen, a kik profetalnak, es mondjad azoknak, a kik önnön szivökből profetak: Halljatok meg az Úr beszedet!

13:3 Így szol az Úr Isten: Jaj a bolond profetaknak, a kik az önnön lelkök utan mennek, mert semmit sem lattak.

13:4 Mint rokak a romok közt, olyanokka lettek profetaid, oh Izrael!

13:5 Nem hagtatok fel a töresekhez, nem falaztatok falat Izrael haza körül, hogy megallhassatok a harczban az Úrnak napjan.

13:6 Hivsagot lattak s hazug jövendölgetest, kik ezt mondjak: Monda az Úr! holott az Úr nem bocsatotta őket, es meg varjak, hogy betelik beszedök.

13:7 Avagy nem hiabavalo latast lattatok-e, es nem hazug jövendölgetest szoltatok-e? midőn ezt mondjatok vala: Monda az Úr! holott en nem szolottam!

13:8 Ennekokaert igy szol az Úr Isten: Mivelhogy hivsagot szolottatok es hazugsagot lattatok, azert ime en ellenetek leszek, ezt mondja az Úr Isten.

13:9 És leszen kezem a profetak ellen, kik hivsagot latnak es hazugsagot jövendölgetnek; az en nepem gyülekezeteben nem lesznek, Izrael hazanak könyvebe nem irattatnak, es Izrael földjere be nem mennek, es megtudjatok, hogy en vagyok az Úr Isten.

13:10 Azert, mert elaltattak az en nepemet, mondvan: beke! holott nincsen beke; es ha a [nep] falat epit, ime ők bemazoljak azt mazzal.

13:11 Mondjad a mazzal mazoloknak, hogy leomlik; ömlő zaporeső leszen, es ti jegeső kövei hulljatok, szelvihar hasitsd!

13:12 És ime leomlik a fal. Avagy nem mondjak-e majd nektek: hol a mazolas, a melylyel mazolatok?

13:13 Ezokaert igy szol az Úr Isten: És meghasogatom szelviharral busulasomban, es ömlő zapor leszen haragomban, es lesznek jegeső kövei busulasomban annak elrontasara.

13:14 És ledöntöm a falat, melyet mazzal mazoltatok es levetem a földre, es meztelen lesz fundamentoma; es leomlik, es ti veszszetek el közepette, es tudjatok meg, hogy en vagyok az Úr.

13:15 És teljesse teszem busulasomat a falon es azokon, a kik mazolak azt mazzal, es mondom nektek: nincs a fal es nincsenek, a kik azt mazolak,

13:16 [Tudniillik] Izrael profetai, kik profetalnak Jeruzsalemnek es latnak neki bekessegnek latasat, holott nincsen bekesseg, ezt mondja az Úr Isten.

13:17 És te, embernek fia, forditsd orczadat neped leanyaira, a kik önnön szivükből profetalnak, es profetalj ellenök.

13:18 És mondjad: Így szol az Úr Isten: Jaj azoknak, a kik köteseket varrogatnak minden kezcsuklora, es takarokat keszitenek akarmilyen termetűek fejere, hogy lelkeket vadaszszanak! Nemely lelkeket elvadasztok nepemtől, masokat elevenen megtartotok a magatok hasznara.

13:19 És megszentsegtelenitetek engem nepem előtt nehany marok arpaert es falat kenyerert, hogy lelkeket öljetek, melyeknek nem kellene meghalniok, es hogy lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene elniök, hazudozvan nepemnek, a mely hazugsagra hallgat.

13:20 Ezokaert igy szol az Úr Isten: Íme en köteseitek ellen leszek, a melyekkel ti a lelkeket vadaszszatok, mint madarakat; es leszaggatom azokat karjaitokrol, s a lelkeket, melyeket ti vadasztok, szabadon bocsatom, mint madarakat.

13:21 És elszaggatom takaroitokat, es megszabaditom nepemet kezetekből, es nem lesznek többe zsakmany a ti kezetekben, s megtudjatok, hogy en vagyok az Úr.

13:22 Mivelhogy megszomoritjatok az igaznak szivet hazugsaggal, holott en őt bantani nem akartam, s megerősititek a hitetlen kezeit, hogy meg ne terjen gonosz utjarol, hogy őt eletben megtartsam.

13:23 Ezokaert hivsagot nem lattok es jövendőt nem jövendölgettek többe, s megszabaditom nepemet a ti kezetekből, es megtudjatok, hogy en vagyok az Úr.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase