Main Index: Hungarian Bible

Jeremias siralmai 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   

1:1 Jaj! de arvan ül a nagy nepű varos! Olyanna lőn, mint az özvegyasszony! Nagy volt a nemzetek között, a tartomanyok közt fejedelemasszony: robotossa lőn!

1:2 Sirvan sir ejjelente, s könny [boritja] az orczajat! Senki sincs, ki vigasztalna, azok közül, kik szerettek; mind megcsaltak baratai, ellensegeive lőnek.

1:3 Szamkivetesbe mene Juda a nyomorusag es a szolgalat sokasaga miatt! Ott ül ő a poganyok közt; nem talal nyugodalmat; valamennyi üldözője utolerte a szorultsagaban.

1:4 Sionnak utai gyaszolnak; nincsen, a ki ünnepnapra jarjon; kapuja mind elpusztult; papjai sohajtoznak, szűzei nyögnek, csak keserűsege van neki.

1:5 Elnyomoi főkke lettek; ellensegei boldogok! Bizony az Úr verte meg őt az ő sok bűne miatt; gyermekei rabsagra mentek az elnyomo előtt.

1:6 És elhagyta Sion leanyat minden ő ekessege; fejedelmei olyanok lettek, mint a szarvasok, a melyek nem talalnak eledelt, es erőtelenül futnak az üldöző előtt.

1:7 Emlekezik Jeruzsalem az ő nyomorusaganak es eltiportatasanak napjain minden ő gyönyörűsegeről, a melyek voltak eleitől fogva; mert az ő nepe ellenseg kezebe esett es nem volt segitsege. Lattak őt az ellensegek; nevettek megsemmisülesen.

1:8 Vetkezven vetkezett Jeruzsalem, azert lett csufsagga, minden tisztelője megvetette, mert lattak az ő mezitelenseget, ő maga pedig sohajtoz es elfordul.

1:9 Szennye a ruhaja szelen; nem gondolt a jövőjere; csudalatosan alasülyedt, nincs vigasztaloja. Lasd meg Uram, az en nyomorusagomat, mert ellenseg vett erőt [rajtam!]

1:10 Szorongato nyujtja kezet minden kincse utan, sőt latta, hogy poganyok mentek be az ő szent helyebe, a kikről azt parancsoltad, hogy be ne menjenek a te közsegedbe.

1:11 Egesz nepe sohajtoz, futkosnak a kenyer utan, odaadjak dragasagaikat az etelert, hogy megeledjenek. Lasd meg Uram es tekintsd meg, mily utalatossa lettem!

1:12 Mindnyajatokat kerlek, ti jarokelők: tekintsetek meg es lassatok meg, ha van-e oly banat, mint az en banatom, a mely engem ert, a melylyel engem sujtott az Úr az ő busult haragjanak napjan!

1:13 A magassagbol tüzet bocsatott csontjaimba, es az hatalmaskodik bennök; halot vetett labaimnak; hatra vetett, pusztava tett engem; egesz napon beteg [vagyok.]

1:14 Sajat kezevel rotta össze az en vetkeim igajat; rafonodtak nyakamra; megrenditette erőmet; oda adott engem az Úr azok kezebe, a kik előtt meg nem allhatok.

1:15 Rakasra hanyta az Úr minden vitezemet en bennem; gyűlest hivott össze ellenem, hogy összetörje ifjaimat; sajtoba taposta az Úr Juda szűz leanyat.

1:16 Ezekert sirok en; szememből, szememből viz folyik ala, mert messze tavozott tőlem a vigasztalo, a ki megelesszen engem; fiaim elvesztek, mert győzött az ellenseg.

1:17 Terjesztgeti kezeit Sion: nincs vigasztaloja; szorongatokat rendelt az Úr Jakob ellen köröskörül; Jeruzsalem csufsagga lett közöttök.

1:18 Igaz ő, az Úr, mert az ő szava ellen rugodoztam! Halljatok meg kerlek, mind ti nepek, es lassatok meg az en banatomat: szűzeim es ifjaim fogsagba menenek!

1:19 Kialtottam azoknak, a kik szerettek engem de ők megcsaltak engem; papjaim es veneim a varosban multak ki, a mikor etel utan futkostak, hogy megeledjenek.

1:20 Lasd meg Uram, hogy szorongattatom, belső reszeim meghaborodtak; elfordult bennem az en szivem, mert bizony partot ütöttem; künn fegyver pusztit, benn [minden] olyan, mint a halal!

1:21 Hallottak, hogy sohajtozom es nincs vigasztalom; minden ellensegem hallotta veszedelmemet; örültek, hogy te [ezt] cselekedted. Hozd el a napot, a melyet hirdettel, hogy olyanok legyenek, mint en!

1:22 Jusson elődbe minden gonoszsaguk, es ugy banj velök, a mikepen en velem bantal az en minden bűnömert; mert sok az en sohajtozasom, es beteg a szivem.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase