Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 31

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

31:1 Az időben, monda az Úr, Izrael minden nemzetsegenek Istene leszek, es ők az en nepemme lesznek.

31:2 Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talalt a pusztaban a fegyvertől megmenekedett nep, [az Isten ő előtte] menven, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt.

31:3 Messzünnen [is] megjelent nekem az Úr, mert örökkevalo szeretettel szerettelek teged, azert terjesztettem read az en irgalmassagomat.

31:4 Újra felepitlek teged, es felepülsz, oh Izrael leanya. Újra felekesited magadat, dobokkal es vigadok seregeben jösz ki.

31:5 Meg szőlőket plantalsz Samarianak hegyein; a kik plantaljak a plantakat, elnek is azok gyümölcsevel.

31:6 Mert leszen egy nap, mikor a pasztorok kialtnak az Efraim hegyen: Keljetek fel, es menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.

31:7 Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek Jakobnak vigassaggal, es ujjongjatok a nemzetek fejenek. Hirdessetek dicseretet, es mondjatok: Tartsd meg Uram a te nepedet, az Izrael maradekat.

31:8 Íme, en elhozom őket eszak földeből, es összegyűjtöm őket a földnek szeleiről, közöttök lesz vak, santa, viselős es gyermek- szűlő is lesz velök, mint nagy sereg jőnek ide vissza.

31:9 Siralommal jőnek es imadkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyasai mellett egyenes uton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izraelnek, es az Efraim nekem elsőszülöttem.

31:10 Halljatok meg az Úrnak szavat, ti poganyok, es hirdessetek a messzevalo szigeteknek, es ezt mondjatok: A ki elszorta az Izraelt, az gyűjti őt össze, es megőrzi, mint a pasztor a maga nyajat.

31:11 Mert megvaltotta az Úr Jakobot, es kimentette a nalanal erősebbnek kezeből.

31:12 És eljőnek es enekelnek a Sion orman, es futnak az Úrnak javaihoz, buza, bor, olaj, juhok es barmok nyaja fele, es az ő lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, es nem bankodnak többe.

31:13 Akkor vigadoz a szűz a seregben, es az ifjak es a venek együttesen, es az ő siralmokat örömre forditom, es megvigasztalom es felvidamitom őket az ő banatukbol.

31:14 És a papok lelket megelegitem köverseggel, es az en nepem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr.

31:15 Ezt mondja az Úr: Szo hallatszott Ramaban, siras es keserves jajgatas; Rakhel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.

31:16 Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szodat a sirastol es szemeidet a könyhullatastol, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenseg földeből ternek vissza.

31:17 Jövendődnek is jo remenysege leszen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajőnek az ő hataraikra.

31:18 Jol hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertel engem es megverettetem, mint a tanulatlan tulok; terits meg engem es megterek, mert te vagy az Úr, az en Istenem.

31:19 Mert azutan, hogy megteritettel engem, megbantam [bűnömet,] es miutan megismertem magamat, czombomat vertem; szegyenkezem es pirulok, mert viselem az en ifjusagomnak gyalazatat.

31:20 Avagy nem kedves fiam-e nekem Efraim? Avagy nem kenyeztetett gyermek-e? Hiszen valahanyszor ellene szoltam, ujra megemlekeztem ő rola, azert az en belső reszeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr!

31:21 Rendelj magadnak utjelzőket, rakj utmutato oszlopokat, vigyazz az ösvenyre, az utra, a melyen mentel, jőjj vissza Izraelnek leanya, jőjj vissza ide a te varosodba!

31:22 Meddig bujdosol, oh szofogadatlan leany? Mert az Úr uj [rendet ] teremt e földön. Asszony környekezi a ferfit.

31:23 Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Újra e szokat mondjak majd a Juda földen es az ő varosaiban, mikor visszahozom az ő foglyaikat: Áldjon meg teged az Úr, oh igazsagnak haza, oh szent hegy!

31:24 És ott lakoznak majd Juda es minden ő varosa, a szantovetők es baromtartok együttesen.

31:25 Mert megitatom a szomju lelket, es minden ehező lelket megelegitek.

31:26 Ezert vagyok ebren es vigyazok, es az en almom edes nekem.

31:27 Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es bevetem az Izrael hazat es a Juda hazat embernek magvaval es baromnak magvaval.

31:28 És a mikepen gondom volt arra, hogy kigyomlaljam es elrontsam, letörjem es pusztitsam es veszedelembe sodorjam őket, azonkepen vigyazok arra, hogy megepitsem es beplantaljam őket, azt mondja az Úr!

31:29 Ama napokban nem mondjak többe: Az atyak ettek meg az egrest, es a fiak foga vasott el bele.

31:30 Sőt inkabb kiki a maga gonoszsagaert hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vasik el bele.

31:31 Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; es uj szövetseget kötök az Izrael hazaval es a Juda hazaval.

31:32 Nem ama szövetseg szerint, a melyet az ő atyaikkal kötöttem az napon, a melyen kezen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földeből, de a kik megrontottak az en szövetsegemet, noha en ferjök maradtam, azt mondja az Úr.

31:33 Hanem ez lesz a szövetseg, a melyet e napok utan az Izrael hazaval kötök, azt mondja az Úr: Törvenyemet az ő belsejökbe helyezem, es az ő szivökbe irom be, es Istenökke leszek, ők pedig nepemme lesznek.

31:34 És nem tanitja többe senki az ő felebaratjat, es senki az ő atyjafiat, mondvan: Ismerjetek meg az Urat, mert ők mindnyajan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsatom az ő bűneiket, es vetkeikről többe meg nem emlekezem.

31:35 Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy vilagitson nappal, a ki törvenyt [szabott] a holdnak es a csillagoknak, hogy vilagitsanak ejjel, a ki felhaboritja a tengert es annak habjai zugnak, Seregek Ura az ő neve:

31:36 Ha eltünnek e törvenyek előlem, azt mondja az Úr, az Izraelnek magva is megszakad, hogy soha en előttem nep ne legyen.

31:37 Ezt mondja az Úr: Ha megmerhetik az egeket ott fenn, es itt alant kifürkeszhetik a föld fundamentomait: en is megutalom Izraelnek minden magvat, mindazokert, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!

31:38 Íme eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es felepittetik a varos az Úrnak a Hananiel tornyatol fogva a szeglet kapujaig.

31:39 És kijjebb megy meg a merőkötel azzal atellenben a Gareb hegyeig, es lefordul Gohat fele.

31:40 És a holttesteknek es a hamunak egesz völgye, es az egesz mező a Kidron patakaig, a lovak kapujanak szegleteig kelet fele az Úr szent helye lesz, nem rontatik el, sem el nem pusztittatik soha örökke.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase