Main Index: Hungarian Bible

Peldabeszedek 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

12:1 A jo ember joakaratot nyer az Úrtol; de a gonosz embert karhoztatja ő.

12:2 Nem erősül meg ember az istentelenseggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.

12:3 A derek asszony koronaja az ő ferjenek; de mint az ő csontjaiban valo rothadas, [olyan] a megszegyenitő.

12:4 Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanacsa csalas.

12:5 Az istenteleneknek beszedei leselkednek a ver utan; az igazaknak pedig szaja megszabaditja azokat.

12:6 Leomlanak az istentelenek, es oda lesznek; az igazak haza pedig megall.

12:7 Az ő ertelme szerint dicsertetik a ferfiu; de az elfordult elmejű utalatos lesz.

12:8 Jobb, a kit kevesre tartanak, es szolgaja van, mint a ki magat felmagasztalja, es szűk kenyerű.

12:9 Az igaz az ő barmanak erzeset [is] ismeri, az istentelenek szive pedig kegyetlen.

12:10 A ki miveli az ő földet, megelegedik eledellel; a ki pedig követ hiabavalokat, bolond az.

12:11 Kivanja az istentelen a gonoszok predajat; de az igaznak gyökere ad [gyümölcsöt.]

12:12 Az ajkaknak vetkeben gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorusagbol az igaz.

12:13 Az ő szajanak gyümölcseből elegedik meg a ferfi joval; es az ő cselekedetenek fizeteset veszi az ember önmaganak.

12:14 A bolondnak uta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanacscsal el, bölcs az.

12:15 A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.

12:16 A ki igazan szol, megjelenti az igazsagot, a hamis bizonysag pedig az alnoksagot.

12:17 Van olyan, a ki beszel hasonlokat a tőrszurasokhoz; de a bölcseknek nyelve orvossag.

12:18 Az igazmondo ajak megall mind örökke; a hazugsagnak pedig nyelve egy szempillantasig.

12:19 Álnoksag van a gonosz gondoloknak sziveben; a bekessegnek tanacsosiban pedig vigassag.

12:20 Nem vettetik az igaz semmi bantasba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyaval.

12:21 Útalatosok az Úrnal a csalard beszedek; a kik pedig cselekesznek hűsegesen, kedvesek ő nala.

12:22 Az eszes ember elfedezi a tudomanyt; a bolondok elmeje pedig kikialtja a bolondsagot.

12:23 A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adofizető lesz.

12:24 A ferfiunak elmejeben valo gyötrelem megalazza azt; a jo szo pedig megvidamitja azt.

12:25 Útba igazitja az ő felebaratjat az igaz; de az istentelenek utja eltevelyiti őket.

12:26 Nem süti meg a rest, a mit vadaszasaval fogott; de draga marhaja az embernek serenysege.

12:27 Az igazsagnak utjaban van elet; es az ő ösvenyenek uta halhatatlansag.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase