Main Index: Hungarian Bible

Job 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]   

1:1 Vala Úz földen egy ember, a kinek Job vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfelő vala es bűn-gyűlölő.

1:2 Születek pedig neki het fia es harom leanya.

1:3 És vala az ő marhaja: hetezer juh, haromezer teve es ötszaz igabarom es ötszaz szamar; cseledje is igen sok vala, es ez a ferfiu nagyobb vala keletnek minden fianal.

1:4 Eljartak vala pedig az ő fiai [egymashoz] es vendegseget szerzenek otthon, kiki a maga napjan. Elküldtek es meghivtak vala az ő harom hugokat is, hogy együtt egyenek es igyanak velök.

1:5 Mikor pedig a vendegseg napjai sorra lejartak vala, elkülde ertök Job es megszentele őket, es joreggel felserkene es aldozik vala egőaldozattal mindnyajuk szama szerint; mert ezt mondja vala Job: Hatha vetkeztek az en fiaim es gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szivökben! Így cselekedik vala Job minden napon.

1:6 Lőn pedig egy napon, hogy eljövenek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; es eljöve a Satan is közöttök.

1:7 És monda az Úr a Satannak: Honnet jösz? És felele a Satan az Úrnak es monda: Körülkerültem es at meg at jartam a földet.

1:8 És monda az Úr a Satannak: Észrevetted-e az en szolgamat, Jobot? Bizony nincs hozza hasonlo a földön: feddhetetlen, igaz, istenfelő, es bűngyűlölő.

1:9 Felele pedig az Úrnak a Satan, es monda: Avagy ok nelkül feli-e Job az Istent?

1:10 Nem te vetted-e körül őt magat, hazat es mindenet, a mije van? Keze munkajat megaldottad, marhaja igen elszaporodott e földön.

1:11 De bocsassad csak ra a te kezedet, verd meg mindazt, a mi az öve, avagy nem atkoz-e meg szemtől-szembe teged?!

1:12 Az Úr pedig monda a Satannak: Íme, mindazt, a mije van, kezedbe adom; csak ő magara ne nyujtsd ki kezedet. És kimene a Satan az Úr elől.

1:13 Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai es leanyai esznek es bort isznak vala az ő elsőszülött batyjoknak hazaban.

1:14 És követ jöve Jobhoz, es monda: Az ökrök szantanak, a szamarak pedig mellettök legelesznek vala.

1:15 De a Sabeusok rajtok ütenek es elhajtak azokat, a szolgakat pedig fegyverrel ölek meg. Csak en magam szaladek el, hogy hirt adjak neked.

1:16 Meg szol vala ez, mikor jöve egy masik, es monda: Istennek tüze esek le az egből, es megegete a juhokat es a szolgakat, es megemeszte őket. Csak en magam szaladek el, hogy hirt adjak neked.

1:17 Meg ez is szol vala, mikor jöve egy masik, es monda: A Kaldeusok harom csapatot alkotanak es raütenek a tevekre, es elhajtak azokat; a szolgakat pedig fegyverrel ölek meg, csak en magam szaladek el, hogy hirt adjak neked.

1:18 Meg ez is szol vala, mikor jöve egy masik, es monda: A te fiaid es leanyaid esznek es bort isznak vala az ő elsőszülött batyjoknak hazaban;

1:19 És ime nagy szel tamada a puszta felől, megrendite a haz negy szegeletet, es raszakada az a gyermekekre es meghalanak. Csak en magam szaladek el, hogy hirt adjak neked.

1:20 Akkor felkele Job, megszaggata köntöset, megberetvala a fejet, es a földre esek es leborula.

1:21 És monda: Mezitelen jöttem ki az en anyamnak meheből, es mezitelen terek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!

1:22 Mindezekben nem vetkezek Job, es Isten ellen semmi illetlent nem cselekedek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase