Main Index: Hungarian Bible

Eszter 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

9:1 A tizenkettedik honapban azert (ez az Adar honap), annak tizenharmadik napjan, a mikor eljött [az ideje] a kiraly szavanak es vegzesenek, hogy akkor teljesittessek, azon a napon, a melyen a zsidok ellensegei remeltek, hogy hatalmat vesznek rajtok, ellenkezőleg fordult; mert magok a zsidok vőnek hatalmat azokon, a kik őket gyűlölek.

9:2 Egybegyűlenek a zsidok varosaikban, Ahasverus kiraly minden tartomanyaban, hogy ravessek kezöket azokra, a kik vesztöket kerestek, es senki sem allhatott meg előttük; mert miattok valo felelem szallott minden nepre.

9:3 És a tartomanyok minden feje, fejedelmek, kormanyzok es a kiraly hivatalnokai magasztaltak a zsidokat; mert a Mardokeustol valo felelem szallott rajok.

9:4 Mert nagy volt Mardokeus a kiraly hazaban, es hire elment minden tartomanyba; mert ez a ferfiu, Mardokeus, emelkedett es nagyobbodott.

9:5 És levertek a zsidok minden ellensegeiket fegyverrel, megölven es megsemmisitven azokat, es akaratok szerint cselekedenek gyűlölőikkel.

9:6 És Susan varaban megölenek es megsemmisitenek a zsidok ötszaz ferfiut.

9:7 Parsandatat, Dalpont es Aspatat.

9:8 Poratat, Adaliat es Aridatat.

9:9 Parmastat, Arisait, Aridait es Vajzatat.

9:10 Tiz fiat Hamannak, Hammedata fianak, a zsidok ellensegenek megöltek; de zsakmanyra nem tettek ra kezöket.

9:11 Azon a napon megtuda a kiraly a Susan varaban megöletteknek szamat.

9:12 És monda a kiraly Eszter kiralynenak: Susan varaban megöltek a zsidok es megsemmisitettek ötszaz ferfiut es Haman tiz fiat; a kiraly többi tartomanyaiban mit cselekesznek? Mi a kivansagod? es megadatik neked. És mi meg a te keresed? es megleszen.

9:13 És monda Eszter: Ha a kiralynak tetszik, engedje meg holnap is a zsidoknak, a kik Susanban laknak, hogy cselekedjenek a mai parancsolat szerint, es Haman tiz fiat akaszszak fel a fara.

9:14 És szola a kiraly, hogy ugy tegyenek. És kiadatek a parancs Susanban, es Haman tiz fiat felakasztottak.

9:15 És összegyűltek a zsidok, a kik Susanban valanak, Adar havanak tizennegyedik napjan is, es megölenek Susanban haromszaz ferfiut; de zsakmanyra nem tettek ra kezöket.

9:16 És a többi zsidok is, a kik a kiraly tartomanyaiban voltak, összegyűlenek es feltamadtak eletökert, es bekeben maradtak ellensegeiktől; megölenek pedig gyűlölőikből hetvenötezeret; de zsakmanyra nem tettek ra kezöket.

9:17 [Törtent ez] az Adar honapjanak tizenharmadik napjan, es megnyugovanak a tizennegyedik napon, es tettek azt vigalom es öröm napjava.

9:18 De a zsidok, a kik Susanban valanak, egybegyűlenek azon [honap] tizenharmadik es tizennegyedik napjan, es megnyugovanak azon [honap] tizenötödik napjan, es azt tettek vigalom es öröm napjava.

9:19 Azert a videki zsidok, a kik keritetlen falvakban laktak, Adar honapjanak tizennegyedik napjat tettek öröm es vigalom [napja]va es ünneppe, a melyen ajandekokat küldözgetnek egymasnak.

9:20 És megira Mardokeus e dolgokat, es leveleket külde minden zsidonak, a ki Ahasverus kiraly minden tartomanyaban, közel es tavol, vala.

9:21 Meghagyva nekik, hogy tartsak meg az Adar honapnak tizennegyedik napjat es annak tizenötödik napjat evről-evre,

9:22 Mint olyan napokat, a melyeken megnyugovanak a zsidok ellensegeiktől, es mint olyan honapot, a melyben keserűsegök örömre es siralmuk ünnepre fordult; hogy tartsak meg azokat vigalom es öröm napjaiul, es küldjenek adjandekot egymasnak es adomanyokat a szegenyeknek.

9:23 És felfogadak a zsidok, hogy megcselekszik, a mit kezdettek es a mit Mardokeus ira nekik.

9:24 Mert az agagi Haman, Hammedatanak fia, minden zsidonak ellensege, szandekozott a zsidokat elveszteni, es Purt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa es megsemmisitse;

9:25 De mikor a kiraly tudomasara jutott, megparancsola levelben, hogy gonosz szandeka, a melyet gondolt a zsidok ellen, forduljon az ő fejere, es felakasztak őt es fiait a fara.

9:26 Annakokaert elnevezek e napokat Purimnak a Pur nevetől. És azert ezen level minden szava szerint, es a mit lattak erre nezve, es a mi erte őket:

9:27 Elhatarozak es elfogadak a zsidok mind magokra, mind ivadekokra es mindazokra, a kik hozzajok csatlakoznak, örök időkre, hogy megtartjak e ket napot, irasuk es hatarozatuk szerint, minden esztendőben.

9:28 És ezen napok emlekezetben lesznek es megülik azokat nemzedekről- nemzedekre, csaladrol-csaladra, tartomanyrol-tartomanyra es varosrol- varosra. És ezek a Purim napjai el nem mulnak a zsidok között, es emlekök ki nem vesz ivadekaik közül.

9:29 Ira pedig Eszter kiralyne, Abihail leanya es a zsido Mardokeus egesz hatalommal, hogy megerősitsek e masodik levelet a Purimrol.

9:30 És külde leveleket minden zsidonak Ahasverus orszaganak szazhuszonhet tartomanyaba, bekesseges es igazsagos szavakkal;

9:31 Hogy megerősittessenek ezek a Purim napjai, meghatarozott idejökben, a mikepen meghagyta nekik a zsido Mardokeus es Eszter kiralyne, es a mint elrendeltek magokra es ivadekaikra a bőjtöles es jajkialtas dolgat.

9:32 És Eszter beszede megerősite ezt a Purim törtenetet, es könyvbe iratek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase