Main Index: Hungarian Bible

Eszter 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

8:1 Azon a napon ada Ahasverus kiraly Eszter kiralynenak Hamannak, a zsidok ellensegenek hazat, es Mardokeus bemene a kiraly elebe, mert elmondotta Eszter, micsodaja ő neki.

8:2 Lehuza azert a kiraly az ő gyűrűjet, a melyet Hamantol elvett, es ada azt Mardokeusnak. Eszter pedig Mardokeust tette Haman hazanak fejeve.

8:3 És tovabb szola Eszter a kiraly előtt, es leborult annak labaihoz es sirt es könyörgött, hogy semmisitse meg az agagi Haman gonoszsagat es tervet, a melyet kigondolt a zsidok ellen.

8:4 És a kiraly kinyujta Eszterre az arany palczat, es Eszter felkelt es megalla a kiraly előtt,

8:5 És monda: Ha a kiralynak tetszik, es ha kegyet talaltam ő előtte, es ha helyes a dolog a kiraly előtt, es en kedves vagyok szemei előtt: irassek meg, hogy vonassanak vissza az agagi Hamannak, Hammedata fianak terveről szolo levelek, a melyeket irt, hogy elveszessek a zsidokat, a kik a kiraly minden tartomanyaban vannak.

8:6 Mert hogyan tudnam nezni azt a nyomorusagot, mely erne az en nemzetsegemet, es hogyan tudnam nezni az en atyamfiainak veszedelmet?

8:7 Monda pedig Ahasverus kiraly Eszter kiralynenak es a zsido Mardokeusnak: Íme Haman hazat Eszternek adtam, es őt felakasztottak a fara azert, mert a zsidokra bocsatotta kezet.

8:8 Ti pedig irjatok a zsidoknak, a mint tetszik nektek a kiraly neveben es pecseteljetek meg a kiraly gyűrűjevel; mert az iras, a mely a kiraly neveben van irva es a kiralynak gyűrűjevel van megpecsetelve, vissza nem vonhato.

8:9 Hivattatanak azert a kiraly irnokai azonnal, a harmadik honapban (ez a Sivan honap), annak huszonharmadik napjan, es megirak ugy, a mikent Mardokeus parancsola a zsidoknak es a fejedelmeknek, a kormanyzoknak es a tartomanyok fejeinek, Indiatol fogva Szerecsenorszagig szazhuszonhet tartomanyba; minden tartomanynak annak irasa szerint, es minden nemzetsegnek az ő nyelven, es a zsidoknak az ő irasok es az ő nyelvök szerint.

8:10 És megira Ahasverus kiraly neveben, es megpecsetele a kiraly gyűrűjevel. És külde leveleket lovas futarok altal, a kik lovagolnak a kiralyi menes gyors paripain,

8:11 Hogy megengedte a kiraly a zsidoknak, a kik barmely varosban vannak, hogy egybegyűljenek es keljenek fel eletökert, es hogy kipusztitsak, megöljek es megsemmisitsek minden nepnek es tartomanynak sereget, a mely őket nyomorgatja, kicsinyeket es nőket, es hogy javaikat elragadjak.

8:12 Egy napon, Ahasverus kiralynak minden tartomanyaban, tizenharmadik napjan a tizenkettedik honapnak (ez Adar honapja).

8:13 Az irasnak massa, hogy adassek törveny minden egyes tartomanyban, meghirdettetett minden nepnek, hogy a zsidok keszen legyenek azon a napon, hogy megbosszuljak magokat ellensegeiken.

8:14 A futarok a kiralyi gyors paripakon kimenenek sietve es sürgősen a kiraly parancsolata szerint; es kiadatott a törveny Susan varaban is.

8:15 Mardokeus pedig kimene a kiraly elől kek bibor es feher kiralyi ruhaban, es nagy arany koronaval, es biborbarsony palastban, es Susan varosa vigada es örvendeze.

8:16 A zsidoknak vilagossag tamada, öröm, vigassag es tisztesseg.

8:17 És minden tartomanyban es minden varosban, a hova a kiraly szava es rendelete eljuta, öröme es vigalma lőn a zsidoknak, lakoma es ünnep, es sokan a föld nepei közül zsidokka lettek; mert a zsidoktol valo felelem szallta meg őket.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase