Main Index: Hungarian Bible

Eszter 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

6:1 Azon ejjel kerülte az alom a kiralyt, es megparancsola, hogy hozzak elő a törtenetek emlekkönyvet, es ezek olvastattak a kiraly előtt.

6:2 És irva talalak, a mint Mardokeus feljelente Bigtanat es Terest, a kiraly ket udvarmesteret, a küszöb őrzőit, a kik azon voltak, hogy ravetik kezöket Ahasverus kiralyra.

6:3 És monda a kiraly: Micsoda tisztesseget es meltosagot adtak azert Mardokeusnak? És felelenek a kiraly aprodjai, az ő szolgai: Semmit sem juttattak neki [azert.]

6:4 Akkor monda a kiraly: Ki van az udvarban? (Mert Haman jöve a kiralyi haz külső udvaraba, hogy megmondja a kiralynak, hogy akasztassa fel Mardokeust a fara, a melyet keszittetett neki.)

6:5 És felelenek neki a kiraly aprodjai: Íme Haman all az udvarban. És mondja a kiraly: Jőjjön be!

6:6 És bemene Haman, es monda neki a kiraly: Mit kell cselekedni azzal a ferfiuval, a kinek a kiraly tisztesseget kivan? (Haman pedig gondola az ő sziveben: Kinek akarna a kiraly nagyobb tisztesseget tenni, mint en nekem?)

6:7 És monda Haman a kiralynak: A ferfiunak, a kinek a kiraly tisztesseget kivan,

6:8 Hozzanak kiralyi ruhat, a melyben a kiraly jar, es lovat, a melyen a kiraly szokott ülni es a melynek fejere kiralyi koronat szoktak tenni.

6:9 És adjak azt a ruhat es lovat a kiraly egyik legelső fejedelmenek a kezebe, es öltöztessek fel azt a ferfiut, a kinek a kiraly tisztesseget kivan, es hordozzak őt a lovon a varos utczain, es kialtsak előtte: Így cselekesznek a ferfiuval, a kinek a kiraly tisztesseget kivan.

6:10 Akkor monda a kiraly Hamannak: Siess, hozd elő azt a ruhat es azt a lovat, a mint mondad, es cselekedjel ugy a zsido Mardokeussal, a ki a kiraly kapujaban ül, es semmit el ne hagyj mindabbol, a mit szoltal.

6:11 Előhoza azert Haman a ruhat es a lovat, es felöltöztete Mardokeust, es lovon hordoza őt a varos utczajan, es kialta előtte: Így cselekesznek a ferfiuval, a kinek a kiraly tisztesseget kivan.

6:12 És Mardokeus megtere a kiraly kapujahoz. Haman pedig siete hazaba, busulva es fejet betakarva.

6:13 És elbeszele Haman Zeresnek, az ő felesegenek es minden baratjanak mindazt, a mi vele törtent. És mondanak neki az ő bölcsei es Zeres, az ő felesege: Ha Mardokeus, a ki előtt kezdtel hanyatlani, a zsidok magvabol valo: nem birsz vele, hanem bizony elesel előtte.

6:14 És a mig igy beszelenek vele, eljövenek a kiraly udvarmesterei, es siettek Hamant a lakomara vinni, a melyet keszitett vala Eszter.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase