Main Index: Hungarian Bible

Eszter 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

4:1 Mardokeus pedig megtudta mindazt, a mi törtent; es Mardokeus megszaggata ruhait, zsakba es hamuba öltözek, es a varos közepere mene [es ]kialta nagy es keserves kialtassal.

4:2 És eljött a kiralynak kapuja ele; mert nem volt szabad bemenni a kiraly kapujan zsakruhaban.

4:3 És minden egyes tartomanyban, azon helyen, a hova a kiraly parancsa es törvenye eljutott, nagy gyasza volt a zsidoknak, bőjt es siralom es jajgatas; zsak es hamu vala teritve sokak ala.

4:4 Eljöttek azert Eszternek leanyai es udvarmesterei es megmondak neki, es megszomorodek a kiralyasszony nagyon, es külde ruhakat, hogy felöltöztetnek Mardokeust, es hogy vesse le a zsakot magarol; de nem fogada el.

4:5 Akkor előhivata Eszter Hatakot, a kiraly udvarmesterei közül a ki az ő szolgalatara volt rendelve, es kikülde őt Mardokeushoz, hogy megtudja, mi az es miert van az?

4:6 Kimene tehat Hatak Mardokeushoz a varos utczajara, mely a kiraly kapuja előtt vala.

4:7 És elmonda neki Mardokeus mindazt, a mi erte őt, es az ezüst összeget, a melyet Haman mondott, hogy juttat a kiraly kincsehez a zsidokert, hogy elvesztessenek.

4:8 És az irott rendeletnek massat is, a melyet Susanban adtak ki eltöröltetesökre, atada neki, hogy mutassa meg Eszternek, es jelentse es hagyja meg neki, hogy menjen a kiralyhoz, könyörögni neki es esedezni előtte az ő nemzetsegeert.

4:9 Elmene azert Hatak, es elmonda Eszternek Mardokeus szavait.

4:10 És monda Eszter Hataknak, es meghagya neki, hogy [tudassa ]Mardokeussal:

4:11 A kiraly minden szolgaja es a kiraly tartomanyainak nepe tudja, hogy minden ferfinak es asszonynak, a ki bemegy a kiralyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvenye, hogy megölettessek, kiveven, a kire a kiraly aranypalczajat kinyujtja, az el; en pedig nem hivattam, hogy a kiralyhoz bemenjek, mar harmincz napja.

4:12 És megmondak Mardokeusnak Eszter szavait.

4:13 És monda Mardokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a kiraly hazaban megmenekülhetsz a többi zsido közül.

4:14 Mert ha e mostani időben te hallgatsz, masunnan leszen könnyebbsegök es szabadulasok a zsidoknak; te pedig es atyad haza elvesztek. És ki tudja, talan e mostani időert jutottal kiralysagra?

4:15 És monda Eszter visszaüzenve Mardokeusnak:

4:16 Menj el es gyűjts egybe minden zsidot, a ki Susanban talaltatik, es bőjtöljetek erettem es ne egyetek es ne igyatok harom napig se ejjel se nappal, en is es leanyaim igy bőjtölünk es ekkepen megyek be a kiralyhoz, noha törveny ellenere; ha azutan elveszek, hat elveszek.

4:17 Elmene azert Mardokeus, es ugy cselekedett mindent, a mint neki Eszter parancsola.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase