Main Index: Hungarian Bible

Eszter 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

2:1 Ezek utan, a mint megszünt Ahasverus kiraly haragja, megemlekezek Vastirol, es arrol a mit cselekedett, es arrol a mit vegeztek felőle.

2:2 És mondanak a kiraly aprodai, a kik neki szolgalanak: Keressenek a kiralynak szep abrazatu szűz leanyokat.

2:3 És rendeljen a kiraly tiszteket orszaganak minden tartomanyaba, a kik gyűjtsenek össze minden szep abrazatu szűz leanyt Susan varaba, az asszonyok hazaba, Hegainak, a kiraly kamarasanak, az asszonyok őrzőjenek keze ala, es adjanak nekik szepitő szereket.

2:4 És az a leany, a ki tetszik a kiraly szemeinek, uralkodjek Vasti helyett. És tetszett a dolog a kiralynak, es ugy cselekedek.

2:5 Vala egy zsido ferfiu Susan varaban, a kinek neve Mardokeus, Jairnak fia, a ki Simei fia, a ki Kis fia, Benjamin nemzetsegeből,

2:6 A ki Jeruzsalemből fogva vitetett el a szaműzött neppel, a mely elvitetett Jekoniassal, Juda kiralyaval együtt, a kit rabsagba vitt el Nabukodonozor, babiloniai kiraly.

2:7 És ez gondviselője volt Hadassanak, azaz Eszternek az ő nagybatyja leanyanak; mert sem atyja, sem anyja nem volt, es a leany szep alaku es szep abrazatu vala, s mikor meghalt az ő atyja es anyja, Mardokeus leanya gyanant magahoz fogada.

2:8 Lőn pedig, mikor a kiraly parancsa es rendelete kihirdettetett es sok leany gyűjtetett Susan varaba, Hegai keze ala, akkor felvetetett Eszter is a kiraly hazaba, Hegainak, az asszonyok őrenek keze ala.

2:9 És tetszett a leany az ő szemeinek es kegyebe fogada, es siete neki szepitő szereket adni, es kiadni az ő reszet es het leanyzot, a kit neki a kiraly hazabol kelle kiszemelni, es vive őt es az ő szolgaloleanyait az asszonyok legjobb hazaba.

2:10 Meg nem monda Eszter az ő nemzetseget es szarmazasat; mert Mardokeus meghagyta neki, hogy meg ne mondja.

2:11 Mardokeus pedig minden nap jart az asszonyok hazanak pitvara előtt, hogy tudakozodjek Eszter hogylete felől, es hogy mi törtenik vele.

2:12 Mikor pedig eljött az ideje minden leanynak, hogy bemenne Ahasverus kiralyhoz, miutan asszonyok törvenye szerint tizenket honapig bantak vele (mert ennyi időbe telik az ő szepitesök, hat honapig mirtusolajjal es hat honapig illatos szerekkel es asszonyi szepitő szerekkel):

2:13 Akkor igy ment a leany a kiralyhoz: Mindent, a mit kivant, megadtak neki, hogy menjen azzal az asszonyok hazabol a kiraly hazaig;

2:14 Este bement es reggel visszatert az asszonyok masodik hazaba, Sahasgaznak, a kiraly udvarmesterenek, a halotarsak őrzőjenek kezei ala; nem jött többe a kiralyhoz, csak ha kivanta őt a kiraly, es neven hivtak.

2:15 Mikor azert eljött az ideje Eszternek, a Mardokeus nagybatyja, Abihail leanyanak, a kit leanya gyanant fogadott, hogy bemenne a kiralyhoz, nem kivant mast, mint a mit Hegai, a kiraly udvarmestere, az asszonyok őrzője mondott neki, es kedves vala Eszter mindenki szemei előtt, a ki őt lata.

2:16 És felvitetek Eszter Ahasverus kiralyhoz, az ő kiralyi hazaba, a tizedik honapban, ez a Tebet honapja, orszaglasanak hetedik eveben.

2:17 És a kiraly Esztert minden asszonynal inkabb szerete, es minden leanynal nagyobb kedvet es kegyelmet nyert ő előtte, es tette a kiralyi koronat az ő fejere, es kiralyneva tette Vasti helyett.

2:18 És nagy lakomat adott a kiraly minden ő fejedelmenek es szolgainak, az Eszter lakomajat, es a tartomanyoknak nyugalmat adott, es ajandekokat osztogata kiraly modjara.

2:19 És mikor összegyűjtek a szűzeket masodszor, Mardokeus üle a kiraly kapujaban.

2:20 És Eszter nem monda meg sem szarmazasat, sem nemzetseget, mikepen megparancsola neki Mardokeus; mert Mardokeus szavat Eszter ugy fogada, mint mikor gyamja volt.

2:21 Azokban a napokban pedig, mikor Mardokeus üle a kiraly kapujaban, megharagudott Bigtan es Teres, a kiraly ket udvarmestere, a kapu őrei, es azon voltak, hogy ravetik kezeiket Ahasverus kiralyra.

2:22 Tudtara esett e dolog Mardokeusnak, es megmonda Eszter kiralynenak, es Eszter elmonda a kiralynak Mardokeus neveben.

2:23 És megvizsgaltak a dolgot es ugy talaltak, es mind a kettőt fara akasztottak. És megirattatek a kronikak könyvebe a kiraly előtt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase