Main Index: Hungarian Bible

Eszter 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

1:1 Ahasverus idejeben törtent (ez az Ahasverus az, a ki uralkodott Indiatol fogva Szerecsenorszagig szazhuszonhet tartomanyon),

1:2 Azokban a napokban, a mikor Ahasverus kiraly üle kiralyi szekeben, a mely Susan varaban volt,

1:3 Uralkodasa harmadik eveben lakomat szerze minden fejedelmenek es szolgainak: Persia es Media hatalmasai, főemberei es a tartomanyok fejedelmei előtte valanak,

1:4 Midőn mutogata orszaga dicsősegenek gazdagsagat es az ő meltosaganak fenyes diszet sok napon at, szaznyolczvan napig.

1:5 És mikor elmultak ezek a napok, tőn a kiraly az egesz nepnek, mely Susan varaban talaltatek, kicsinytől nagyig, het napig tarto lakomat, a kiraly palotaja kertjenek udvaran.

1:6 Feher gyapju es kek bibor szőnyegek valanak megerősitve a feher gyapjubol es biborbol valo köteleken, ezüst karikakon es feher marvanybol valo oszlopokon. Aranybol es ezüstből valo kerevetek voltak az alabastrombol, feher marvanybol, gyöngykőből es vörös marvanybol valo padozaton.

1:7 Ittak pedig arany poharakbol es különb-különbfele poharakbol, es kiralyi bor bőven vala, kiralyi modon.

1:8 És az ivas, rendelet folytan, kenyszer nelkül [törtent;] mert igy hagyta meg a kiraly haza minden gondviselőjenek, hogy kinek-kinek akarata szerint cselekedjenek.

1:9 Vasti kiralyne is lakomat szerze a nőknek, a kiralyi hazban, mely Ahasverus kiralye vala.

1:10 Hetedik napon, mikor megvidamult a kiraly szive a bortol, monda Mehumannak, Biztanak, Harbonanak, Bigtanak es Abagtanak, Zetarnak es Karkasnak, a het udvarmesternek, a kik szolgalanak Ahasverus kiraly előtt,

1:11 Hogy hozzak el Vastit, a kiralynet a kiraly ele, kiralyi koronaval, hogy megmutassa a nepeknek es fejedelmeknek az ő szepseget; mert szep arczu vala.

1:12 De Vasti kiralyne nem akara menni a kiraly szavara, mely vala az udvarmesterek altal. Erre igen megharagudott a kiraly, es az ő haragja felgerjede benne.

1:13 És monda a kiraly az időket merő bölcseknek, (mert a kiralynak összes dolgai a jog- es törvenytudok ele [tartoznak.]

1:14 Legközelebb valanak pedig hozza: Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan, Persianak es Medianak het fejedelme, a kik latak a kiraly arczat, [es] elől ülenek az orszagban):

1:15 Törveny szerint mit kellene cselekedni Vasti kiralyneval, mivelhogy nem teljesite Ahasverus kiralynak az udvarmesterek altal üzent beszedet?

1:16 Akkor monda Memukan a kiraly es a fejedelmek előtt: Nemcsak a kiraly ellen vetkezett Vasti kiralyne; de valamennyi fejedelem es minden nep ellen, Ahasverus kiraly minden tartomanyaban;

1:17 Mert a kiralyne cselekedetenek hire fut minden asszonyhoz, ugy, hogy megvetik ferjeiket szemeik előtt, es azt mondjak: Ahasverus kiraly megparancsola, hogy Vasti kiralyne hozza menjen, es nem ment.

1:18 És e napon [ugyanazt] fogjak mondani Persia es Media fejedelemasszonyai, a kik meghalljak a kiralyne cselekedetet, a kiraly minden fejedelmenek, es lesz eleg megvetes es harag.

1:19 Ha azert a kiralynak tetszik, bocsasson ki kiralyi parancsot a maga reszeről es irattassek a Persa-Med törvenyek köze, visszavonhatatlanul, hogy ne jőjjön többe Vasti Ahasverus kiraly szine ele, es hogy az ő kiralysagat adja a kiraly masnak, a ki jobb ő nalanal.

1:20 És halljak meg a kiraly rendeletet, a melyet teend, egesz orszagaban, mert igen nagy az, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet az ő ferjenek, a legnagyobbtol a legkisebbig.

1:21 És tetszett a szo a kiralynak es a fejedelmeknek, es a kiraly Memukan beszede szerint cselekedek.

1:22 És leveleket külde a kiralynak minden tartomanyaba, tartomanyrol tartomanyra, annak sajat irasa szerint, es nepről-nepre, annak nyelve szerint, hogy legyen minden ferfi ur az ő hazaban es beszeljen az ő nepenek nyelven.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase