Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

5:1 Lőn pedig nagy kialtasa a nepnek es felesegeiknek az ő atyjokfiai, a zsidok ellen.

5:2 Valanak, a kik ezt mondjak vala: Fiainkkal es leanyainkkal együtt sokadmagunkkal vagyunk, nekünk gabona kell, hogy együnk es eljünk.

5:3 És valanak, a kik ezt mondjak vala: Mind mezeinket, mind szőlőinket, mind hazainkat zalogba kell adogatnunk, nekünk gabona kell, mert ehezünk.

5:4 Viszontag valanak, a kik ezt mondjak vala: Kölcsön vettünk penzt a kiraly adojaert a mi mezeinkre es szőlőinkre;

5:5 És ime, bar a mi testünk epen olyan, mint a mi atyankfiainak testök, s a mi fiaink olyanok, mint az ő fiaik, mi nekünk megis rabsag ala kell adnunk fiainkat es leanyainkat, sőt vannak mar rabszolga leanyaink is, es nincs erőnk arra, [hogy őket megvalthatnok,] hisz mezeink es szőlőink masokei mar!

5:6 Felette nagy haragra gerjedtem azert, mikor kialtasukat s e dolgokat hallottam;

5:7 És magamba [szallva,] gondolkodtam erről, es megfeddem az előljarokat es főembereket, ezt mondvan nekik: Ti a ti atyatokfiaival szemben uzsoraskodtok! És szerzek ő ellenök nagy gyűlest;

5:8 És mondam nekik: Mi megvaltottuk a mi atyankfiait, a zsidokat, a kik a poganyoknak eladattak vala, a mi tehetsegünk szerint; es ti is meg akarjatok venni a ti atyatokfiait, s ők nekünk adjak el magokat?! És hallgatanak es nem tudanak felelni semmit.

5:9 És mondek: Nem jo dolog ez, a mit ti cselekesztek. Hat nem fogtok a mi Istenünk felelmeben jarni, hogy [valahara] ne gyalazzanak [mar] minket a poganyok, a mi ellensegeink?

5:10 Hiszen en, atyamfiai es legenyeim is penzt es gabonat kölcsönöztünk nekik; engedjük el, kerlek, e tartozast!

5:11 Adjatok vissza, kerlek, nekik meg ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkerteiket es hazaikat; ennekfelette, a kölcsönadott penznek, gabonanak, bornak es olajnak szazadat [engedjetek el.]

5:12 És felelenek: Visszaadjuk es tőlök nem veszünk semmit; ugy cselekszünk, a mint te mondod. Ekkor egybehivam a papokat es megeskettetem őket, hogy e beszed szerint fognak cselekedni.

5:13 Ruhamat is megrazam es mondek: Épen igy razzon ki az Isten minden embert az ő hazabol es vagyonabol, es epen igy legyen kirazatott es üres, valaki meg nem teljesiti e beszedet. És monda az egesz gyülekezet: Ámen. És dicserek az Urat, es e beszed szerint cselekedett a nep.

5:14 Sőt azon naptol fogva, melyen Judanak földere helytartojukul rendeltettem, Artaxerxes kiralynak huszadik esztendejetől fogva harminczkettedik esztendejeig, azaz tizenket esztendeig, sem en, sem az en atyamfiai a helytartonak jaro kenyeret nem evenk.

5:15 Holott az előbbi helytartok, a kik en előttem valanak, terhelek a nepet es vevenek tőlök kenyerert es borert negyven ezüst sikluson felül; sőt meg legenyeik is zsarnokoskodanak a nepen. De en nem cselekedem igy az Isten felelme miatt.

5:16 Sőt meg e kőfalon is dolgoztam; mezőt sem szereztünk; s minden en legenyeim egybegyűltenek ott a munkara.

5:17 Annakfelette a zsidok, tovabba a masfelszaz főember es a kik jőnek vala mi hozzank a körültünk lako poganyok közül, az en asztalomnal [esznek] [vala.]

5:18 A mit minden napra keszitenek vala: egy ökröt, hat köver juhot, es madarakat is keszitenek nekem, minden tiz napra vala mindenfele bor bősegesen; es mindemellett sem kivantam be a helytarto kenyeret, mert nehez vala a szolgalat ezen a nepen.

5:19 Emlekezzel meg rolam, en Istenem, javamra, mindarrol, a mit en e neppel cselekedtem!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase