Main Index: Hungarian Bible

Ezsdras 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

9:1 Minekutana ezek elvegeződenek, jövenek hozzam a főemberek, mondvan: Izrael nepe es a papok es a Levitak nem különitek el magokat e tartomanyok nepeitől, a mikepen pedig azoknak, a Kananeusoknak, Hitteusoknak, Perizeusoknak, Jebuzeusoknak, Ammonitaknak, Moabitaknak, Égyiptomiaknak es Emoreusoknak utalatos [vetke] szerint [el kellett volna,]

9:2 Mert [ezek] leanyai közül vettek vala [feleseget] magoknak es fiaiknak, es megelegyedett a szent mag e tartomanyok nepeivel; es pedig a fejedelmek es főemberek valanak elsők e bűnben.

9:3 Mihelyt e dolgot meghallottam, megszaggatam also- es felső ruhamat, s teptem fejem hajszalait es szakallamat, es veszteg ültem.

9:4 És hozzam gyűlenek mindnyajan, a kik reszketve [gondoltak] Izrael Istenenek beszedeire azoknak vetke miatt, a kik a fogsagbol megjöttek vala; es en veszteg ülök vala mind az estveli aldozatig.

9:5 Az estveli aldozatkor pedig felkeltem sanyargatasombol, megszaggatvan also- es felső ruhamat; es terdeimre esven, kiterjesztem kezeimet az Úrhoz, az en Istenemhez.

9:6 És mondek: Én Istenem, szegyenlem es atallom felemelni, en Istenem, az en orczamat te hozzad, mert a mi alnoksagaink felülhaladtak fejünk fölött es a mi vetkeink mind az egig nevekedtek!

9:7 A mi atyaink napjaitol fogva nagy vetekben vagyunk mi mind e mai napig, es a mi alnoksagainkert adattunk vala mi, a mi kiralyaink es a mi papjaink a földi kiralyok kezebe, fegyver altal rabsagra es ragadomanyra es orczapirulasra, a mint [ez ]a mai nap [is van.]

9:8 És most nem sok ideje, hogy az Úr, a mi Istenünk rajtunk könyörült, hogy hagyjon minekünk maradekot, es hogy adjon nekünk egy szeget az ő szent helyen, hogy igy megvilagositsa szemeinket a mi Istenünk, s hogy megelevenitsen bennünket egy kisse a mi szolgasagunkban.

9:9 Mert szolgak vagyunk mi, de szolgasagunkban nem hagyott el minket a mi Istenünk, hanem hozzank fordita irgalmassagat Persianak kiralyai előtt, hogy megelevenitene bennünket, hogy felemelhessük a mi Istenünk hazat s megepithessük annak romjait, es hogy adjon nekünk batorsagos lakast Judaban es Jeruzsalemben.

9:10 És most mit mondjunk, oh mi Istenünk, [mindezek] utan? [Azt, ]hogy mi [megis] elhagytuk parancsolataidat,

9:11 A melyeket parancsoltal szolgaid, a profetak altal, mondvan: A föld, melyre bementek, hogy birjatok azt, tisztatalan föld, a tartomanyok nepeinek tisztatalansaga miatt, utalatossagaik miatt, melyekkel betöltek azt egyik vegetől a masikig tisztatalansagukban;

9:12 Annakokaert leanyaitokat ne adjatok az ő fiaiknak es az ő leanyaikat ne vegyetek fiaitoknak, es ne keressetek baratsagukat, sem javokat soha, hogy megerősödjetek es eljetek e föld javaival, es öröksegkepen adhassatok azt fiaitoknak mindörökke.

9:13 Mindazok utan pedig, a mik reank jövenek gonosz cselekedeteinkert es nagy vetkünkert, hiszen te, mi Istenünk, jobban kedveztel nekünk, sem mint bűneink miatt erdemeltünk volna, s adad nekünk e maradekot,

9:14 Hat megrontjuk-e ismet parancsolataidat s összehazasodunk-e ez utalatos nepekkel? Nem fogsz-e haragudni reank mindaddig, mig megemesztetünk, hogy sem maradekunk, sem hirmondonk ne legyen?

9:15 Oh Uram, Izrael Istene! igaz vagy te, mert meghagytal minket, maradek gyanant, mint e mai nap [bizonyitja.] Íme előtted vagyunk vetkünkben, es nem allhatunk meg előtted e miatt!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase