Main Index: Hungarian Bible

Ezsdras 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

1:1 Czirus persa kiraly első esztendejeben, hogy beteljesednek az Úrnak Jeremias szaja altal [mondott] beszede, felindita az Úr Czirus persa kiraly lelket, es ő kihirdettete az ő egesz birodalmaban, [előszoval] es irasban is, mondvan:

1:2 Így szol Czirus, a persa kiraly: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden orszagait nekem adta, es Ő parancsolta meg nekem, hogy epitsek neki hazat Jeruzsalemben, mely Judaban van;

1:3 Valaki azert ti köztetek az ő nepe közül valo, legyen vele az ő Istene, es menjen fel Jeruzsalembe, mely Judaban van, es epitse az Úrnak, Izrael Istenenek hazat, ő az Isten, ki Jeruzsalemben [lakozik.]

1:4 És mindenkit, a ki meg megmaradt, minden helyről, a hol lakik, segitsek azon helynek ferfiai ezüsttel, aranynyal, joszaggal es barommal, azzal együtt, a mit önkenytesen adnak az Isten hazanak, mely Jeruzsalemben van.

1:5 Fölkelenek azert Juda es Benjamin csaladfői es a papok es a Levitak, es mindnyajan, a kiknek felindita az Isten lelköket, hogy felmenjenek az Úr hazanak epitesere, mely Jeruzsalemben van.

1:6 És minden körültök lakok segitek őket ezüst edenyekkel, aranynyal, joszaggal, barommal, dragasagokkal, mindazon kivül, a mit önkenytesen adanak.

1:7 Czirus kiraly pedig előhozata az Úr hazanak edenyeit, melyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsalemből, s az ő isteneinek hazaba helyezett vala;

1:8 Előhozata ezeket Czirus, a persak kiralya, Mithredathes kincstarto kezeihez, a ki is atszamola azokat Sesbassarnak, Juda fejedelmenek.

1:9 És szamok ez vala: harmincz arany medencze, ezer ezüst medencze, huszonkilencz kes,

1:10 Harmincz arany pohar, negyszaztiz masrendbeli ezüst pohar, es ezer mas edeny.

1:11 Minden arany es ezüst edenyeknek szama ötezernegyszaz. Mindezt magaval vive Sesbassar, mikor a foglyok kijövenek Babiloniabol Jeruzsalembe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase