Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 36

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

36:1 És előhoza a föld nepe Joakhazt a Josias fiat, es kiralylya tette őt atyja helyett Jeruzsalemben.

36:2 Huszonharom esztendős vala Joakhaz, mikor uralkodni kezde, es harom honapig uralkodek Jeruzsalemben.

36:3 És leteve őt Égyiptom kiralya Jeruzsalemben, es a földre adot vetett, szaz talentom ezüstöt es egy talentom aranyat.

36:4 És Égyiptom kiralya Eliakimot, az ő testveret tette kiralylya Juda es Jeruzsalem felett, megvaltoztatvan nevet Joakimra; Joakhazt pedig az ő testveret foga es elvive Neko Égyiptomba.

36:5 Huszonöt esztendős vala Joakim, mikor uralkodni kezdett, es tizenegy esztendeig uralkodek Jeruzsalemben; de gonoszul cselekedek az Úr előtt, az ő Istene előtt.

36:6 És feljöve ellene Nabukodonozor a babiloniai kiraly, es kettős bekot vete labaira, hogy Babiloniaba vinne őt.

36:7 Az Úr hazaban valo edenyek egy reszet is elvive Nabukodonozor Babiloniaba, es helyeztete azokat az ő templomaba, Babiloniaban.

36:8 Joakimnak pedig többi dolgai es az ő utalatossagai, a melyeket cselekedett, s a melyek talaltattak ő benne, ime meg vannak irva az Izrael es Juda kiralyainak könyveben; es uralkodek helyette Joakin, az ő fia.

36:9 Nyolcz esztendős koraban kezdett uralkodni Joakin, es harom honapig es tiz napig uralkodek Jeruzsalemben; de ő is gonoszul cselekedek az Úr előtt.

36:10 Az esztendő fordultaval pedig elkülde Nabukodonozor kiraly, es elvitete őt Babiloniaba, az Úr hazanak draga edenyeivel együtt, es kiralylya teve az ő testveret Sedekiast Juda es Jeruzsalem felett.

36:11 Huszonegy esztendős koraban kezdett uralkodni Sedekias, es uralkodek tizenegy esztendeig Jeruzsalemben.

36:12 És gonoszul cselekedek az Úr előtt, az ő Istene előtt, es nem alazta meg magat Jeremias profeta előtt, a ki az Úr kepeben [szol vala] neki.

36:13 Sőt meg Nabukodonozor kiraly ellen is partot ütött, a ki őt az Isten [nevere] megesküdtette vala, s makacscsa es önfejűve lett, a helyett, hogy megtert volna az Úrhoz, Izrael Istenehez.

36:14 Sőt meg a papok fejedelmei es a nep is, mindnyajan szaporitottak a bűnt a poganyok minden undoksagai szerint, es megfertőztettek az Úr hazat, a melyet megszentelt vala Jeruzsalemben.

36:15 És az Úr, az ő atyaiknak Istene elkülde hozzajok követeit jo idejen, mert kedvez vala az ő nepenek es az ő lakhelyenek.

36:16 De ők az Isten követeit kigunyoltak, az ő beszedeit megvetettek, es profetaival gunyt űztek; miglen az Úrnak haragja felgerjede az ő nepe ellen, s többe nem vala segitseg.

36:17 És reajok hoza a Kaldeusok kiralyat, a ki fegyverrel öle meg ifjaikat az ő szent hajlekukban, s nem kedveze sem az ifjaknak es szűzeknek, sem a ven es elaggott embereknek, mindnyajokat kezebe ada.

36:18 És az Isten hazanak mindenfele edenyeit, nagyokat, kicsinyeket, es az Úr hazanak kincseit, s a kiralynak es az ő vezereinek kincseit, mindezeket Babiloniaba vitete.

36:19 Az Isten hazat meggyujtak, Jeruzsalem kőfalait lerontottak, palotait mind elegetek tűzzel, es minden dragasagait elpusztitottak.

36:20 És a kik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurczolta Babiloniaba, es neki es fiainak szolgaiva lettek mindaddig, mig a persiai birodalom fel nem tamadott;

36:21 Hogy beteljesedjek az Úrnak Jeremias szaja altal [mondott] beszede, mig lerojja a föld az ő szombatjait, mert az elpusztulas egesz ideje alatt nyugovek, hogy betelnenek a hetven esztendők.

36:22 És Czirus persa kiraly első esztendejeben, hogy beteljesednek az Úrnak Jeremias szaja altal [mondott] beszede, az Úr felindita Czirus persa kiraly lelket, es ő kihirdettete az ő egesz birodalmaban, [előszoval] es irasban is, mondvan:

36:23 Így szol Czirus, a persa kiraly: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden orszagait nekem adta, es Ő parancsolta meg nekem, hogy epitsek neki hazat Jeruzsalemben, a mely Judaban van; valaki azert ti köztetek az ő nepe közül valo, legyen vele az Úr, az ő Istene, es menjen fel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase