Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

33:1 Tizenket esztendős vala Manasse, mikor uralkodni kezdett volt, es ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsalemben.

33:2 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt a poganyok utalatossagai szerint, a kiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött vala.

33:3 Mert a magaslatokat ismet megepite, a melyeket Ezekias az ő atyja [azelőtt] elrontott vala, es oltarokat emele Baalnak, Aserakat is plantala, es tisztele az eg minden seregeit, es szolgala azoknak.

33:4 Sőt az Úr hazaban is epite oltarokat, a melyről az Úr azt mondotta volt: Jeruzsalemben leszen az en nevem örökke.

33:5 És epite oltarokat az eg minden seregeinek, az Úr hazanak mindket pitvariban.

33:6 És fiait atvitte a tűzön a Hinnom fianak völgyeben; es az időnek forgasara ügyelt, jövendőmondasokat, varazslasokat es szemfenyveszteseket űzött, ördöngösöket es jövendőmondokat szerzett, es sok gonoszsagot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra inditana.

33:7 A faragott balvanyt, a melyet csinaltatott vala, az Úr hazaban allita fel, a melyről azt monda az Isten Davidnak, es az ő fianak, Salamonnak: E hazban es Jeruzsalemben, a melyet valasztottam az Izrael minden nemzetsegei közül, helyheztetem az en nevemet mindörökke;

33:8 És nem űzöm ki az Izraelt e földről, melyet adtam volt a ti atyaitoknak; de csak ugy, ha ők is mind megtartandjak, a melyeket nekik Mozes altal parancsoltam, minden törvenyt, rendeleseket es iteleteket;

33:9 De Manasse elcsabita Judat es Jeruzsalem lakoit, hogy meg gonoszabbul cselekedjenek, mint a poganyok, a kiket az Úr kigyomlalt volt az Izrael fiai elől.

33:10 És noha megszolitotta az Úr Manasset es az ő nepet; de nem figyelmezenek rea.

33:11 Reajok hoza azert az Úr az Assiriabeli kiraly seregenek vezereit, a kik Manasset megfogtak es vasba verven megkötözek őt ket lanczczal, es Babiloniaba vivek.

33:12 Mikor pedig nagy nyomorusagban volna, fohaszkodek az Úrhoz az ő Istenehez, es teljesen megalazta magat az ő atyainak Istene előtt.

33:13 És könyörögven hozza megkegyelmeze neki, es meghallgatvan könyörgeset, visszahoza őt Jeruzsalembe, az ő orszagaba. Akkor ismere meg Manasse, hogy az Úr az [igaz] Isten.

33:14 Ezek utan a David varosanak külső kőfalat felepite Gihontol napnyugat fele a völgyben, a halkapu bemeneteleig; Ofelt is körülvetete magas [keritessel,] es Judanak minden megerősitett varosaiba seregvezereket helyeze.

33:15 És eltavolita az idegen isteneket es a balvanyt az Úr hazabol, es minden oltart, a melyet az Úr hazanak hegyen es Jeruzsalemben emeltetett, kihanyata azokat a varoson kivül.

33:16 És megepite az Úr oltarat, es aldozek rajta halaado es dicsőitő aldozatokkal, es megparancsola Judanak, hogy szolgaljanak az Úrnak, Izrael Istenenek.

33:17 Mindazaltal meg akkor a nep aldozik vala a magaslatokon; de csak az Úrnak, az ő Istenenek.

33:18 Manassenak pedig többi dolgai, Istenehez valo könyörgese, a profetak intese, a kik az Úrnak, Izrael Istenenek neveben szolanak neki, ime meg vannak irva az Izrael kiralyainak dolgai között.

33:19 Az ő könyörgese pedig, es hogy [az Isten] mint kegyelmezett volt meg neki, s az ő minden bűne es vetke; es a helyek, a melyeken magaslatokat epitett volt, s Aserakat es balvanyokat allitott fel, minekelőtte megalazta volna magat: ime meg vannak irva a Hozai beszedei között.

33:20 És meghala Manasse az ő atyaival, es eltemetek őt az ő hazaban; es uralkodek Amon, az ő fia helyette.

33:21 Huszonket esztendős vala Amon, mikor uralkodni kezdett, es ket esztendeig uralkodek Jeruzsalemben.

33:22 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, mikent az ő atyja Manasse cselekedett volt, mert aldozek Amon mindama balvanyoknak, a melyeket az ő atyja Manasse csinaltatott, es azoknak szolgal vala.

33:23 Meg sem alaza magat az Úr előtt, mint az ő atyja Manasse megalazta magat; hanem meg sokasita Amon a bűnt.

33:24 Partot ütenek pedig az ő szolgai ő ellene, es őt sajat hazaban megölek.

33:25 A föld nepe pedig levaga mindazokat, a kik Amon kiraly ellen partot ütenek, es kiralylya teve a föld nepe Josiast az ő fiat helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase