Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 28

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

28:1 Husz esztendős volt Akhaz, mikor uralkodni kezdett, es tizenhat esztendeig uralkodek Jeruzsalemben, es nem cselekedek kedves dolgot az Úr előtt, mint David, az ő atyja;

28:2 Hanem az Izrael kiralyainak utjan jart, es öntött [balvanyokat ]is csinaltatott a Baal tiszteletere.

28:3 Annakfelette tömjeneze a Hinnom fianak völgyeben; fiait is megegete tűzben, a poganyok utalatossagai szerint, a kiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött volt.

28:4 Áldozek es tömjeneze a magaslatokon is, a halmokon is es minden zöld fa alatt.

28:5 Ezert az Úr az ő Istene ada őt a Siriabeli kiraly kezebe, es őt [igen] megverek, es sok foglyot hurczolanak el ő tőle, a kiket Damaskusba vivenek. Sőt meg az Izrael kiralya kezebe is adatek, es az is igen megvere őt.

28:6 Mert Pekah, a Remalia fia, Judaban egy nap levaga szazhuszezer embert, mind vitezeket; mivel elhagytak az Urat, atyaik Istenet.

28:7 Annakfelette az Efraimbeli vitez Zikri megöle Maasiat, a kiraly fiat, Azrikamot, az ő hazanak gondviselőjet, es Elkanat, a ki a kiraly utan masodik vala.

28:8 És elvivenek az Izrael fiai az ő atyjokfiai közül ketszazezer asszonyt, fiut, leanyt, es nagy vagyont rablanak el tőlök, es azzal a zsakmanynyal mennek vala Samariaba.

28:9 Vala pedig ott az Úrnak egy profetaja, a kinek neve Oded, a ki eleibe menven a hadnak, a mely Samariaba megy vala, monda nekik: Íme, mivel az Úrnak, atyaitok Istenenek haragja Juda ellen felgerjedett, őket kezetekbe adta, es ti [sokat] megöletek közülök haragotokban, a mely szinten az egig felhatott;

28:10 És immar arra gondoltok, hogy Judanak es Jeruzsalemnek fiait megalazzatok, hogy nektek szolgaitok es szolgaloleanyitok legyenek: avagy ezaltal nem teszitek-e magatokat bűnösökke az Úrnal, a ti Isteneteknel?

28:11 Azert halljatok meg szomat: Vigyetek vissza a ti atyatokfiai közül valo foglyokat, a kiket ide hoztatok; különben az Úrnak nagy haragja [leszen] rajtatok.

28:12 Akkor felkelenek nemelyek az Efraimbol valo vezerek közül: Azarias, a Johanan fia; Berekias, a Mesillemot fia; Ezekias, a Sallum fia, es Amasa a Hadlai fia, azok ellen, a kik a viadalbol jőnek vala.

28:13 És mondanak nekik: Ne hozzatok ide be a foglyokat, mert felette igen nagy bűn lesz az, a mit akartok művelni, es ezzel a mi bűneinket es vetkeinket megsokasitjatok; mert [e nelkül] is sok bűnünk van, es felgerjedt a harag Izrael ellen.

28:14 Ott hagya azert a sereg a foglyokat es a zsakmanyt a vezerek es az egesz gyülekezet előtt.

28:15 És felallanak a nevszerint megnevezett ferfiak, s felvevek a foglyokat, es a kik mezitelenek valanak közülök, felöltöztetek a zsakmanybol; felöltöztetek azokat, sarukat is adanak labaikra; etelt es italt is adanak nekik; sőt meg is kenek őket, es a gyengelkedőket szamarakra helyezek, es vivek őket a palmafak varosaba, Jerikhoba, az ő atyjokfiaihoz; azutan megterenek Samariaba.

28:16 Az időben külde Akhaz kiraly az Assiriabeli kiralyhoz, hogy megsegitene őt.

28:17 Mert meg az Edomitak is eljöttek vala, es a Judabeliek közül [sokat] levaganak, vagy rabsagba hurczolanak.

28:18 A Filiszteusok is mind ellepek a lapalyon valo varosokat es Judanak del felől valo reszet, es elfoglalak Beth-Semest, Ajalont, Gederotot, Sokot es annak faluit; Timnat es annak faluit; Gimzot es annak faluit, es ott laknak vala;

28:19 Mert az Úr megalazta Judat Akhazert, az Izrael kiralyaert; mert arra indita Judat, hogy vetkezzek az Úr ellen.

28:20 Eljöve azert ő ellene Tiglat-Pileser, Assiria kiralya, a ki sanyargata őt, es nem segitette meg.

28:21 Mert Akhaz kifoszta az Úr hazat, a kiralyet, a fejedelmeket, es az Assiriabeli kiralynak ada, de azert nem lőn neki segitsegere.

28:22 Sőt meg a szorongattatas idejeben is tovabb vetkezek az Úr ellen; ilyen vala Akhaz kiraly.

28:23 Mert aldozek Damaskus isteneinek, a kik őt megvertek vala, ezt mondvan: Mivel Siria kiralyainak istenei megsegitik őket, azert en is azoknak aldozom, hogy segeljenek engem is, holott mind neki, mind az egesz Izraelnek azok okoztak romlasat.

28:24 És összehorda Akhaz az Isten hazanak edenyeit, es összetöre az Isten hazanak edenyeit, es az Úr hazanak ajtait bezara, es csinala a maga szamara oltarokat Jeruzsalemnek minden szegleten;

28:25 Judanak minden varosaiban is magaslatokat epite, hogy az idegen isteneknek tömjenezzen, es haragra ingerle az Urat, atyai Istenet.

28:26 Az ő több dolgai pedig es utjai, ugy az elsők, mint utolsok, ime meg vannak irva a Juda es az Izrael kiralyainak könyveben.

28:27 Meghala pedig Akhaz az ő atyaival, es eltemetek őt Jeruzsalem varosaban; mert nem vivek őt az Izrael kiralyainak sirjaba. És uralkodek az ő fia, Ezekias, ő helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase