Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

26:1 Akkor előhozvan az egesz Juda nemzetsege Uzziast (ki tizenhat esztendős vala), kiralylya tevek őt az ő atyja Amasia helyett.

26:2 Ő epite meg Elotot, es csatolta ismet Judahoz, minekutana [Amasia] kiraly meghalt az ő atyaival egybe.

26:3 Tizenhat esztendős koraban kezdett vala uralkodni Uzzias, es ötvenket esztendeig uralkodek Jeruzsalemben; az ő anyjanak neve Jekolia vala, Jeruzsalemből valo.

26:4 És az Úr előtt kedves dolgot cselekedek, a mint az ő atyja, Amasia is cselekedett vala.

26:5 És keresi vala az Istent Zakarias [profeta] idejeben, a ki az isteni latasokban ertelmes vala; es mindaddig, mig az Urat kerese, jo előmenetelt adott neki Isten;

26:6 Mert kimenven, hadakozek a Filiszteusok ellen; es a Gath keriteset, a Jabne keriteset es az Asdod keriteset letöre, es epite varosokat Asdodban es a Filiszteusok tartomanyaban.

26:7 És megsegelle őt az Isten a Filiszteusok ellen es az Arabiabeliek ellen, a kik lakoznak vala Gur-Baalban, es Meunimban.

26:8 És adanak az Ammonitak Uzziasnak ajandekot, es elterjede az ő hire Égyiptomig; mert felette igen megnevekedett az ő hatalma;

26:9 És epite Uzzias tornyokat Jeruzsalemben a szeglet kapuja felett, a völgy kapuja felett es a szegletek felett, es igen megerősittete azokat.

26:10 A pusztaban is tornyokat epitett, es sok kutat asatott; mert sok nyaja vala mind a völgyekben, mind a lapalyon, es szantovető szolgai, vinczellerei a hegyeken es Karmelben, mert a földművelest kedvelte.

26:11 Uzziasnak hadakozo serege is vala, a mely harczba mehetett csapatonkent, a mint megszamlaltatott Jehiel irodeak es Maaseja előljaro altal Hananias vezetese alatt, a ki a kiraly vezerei közül valo.

26:12 A csaladfők egesz szama a hadakozo vitezek között ketezerhatszaz vala.

26:13 És az ő kezök alatt levő hadakozo sereg haromszazhetezerötszaz harczosbol allott, a kik kepesek valanak megsegiteni a kiralyt ellensegei ellen.

26:14 És keszittete Uzzias nekik, az egesz sereg szamara paizsokat, kopjakat, sisakokat, panczelokat, iveket es parittyaba valo köveket.

26:15 Keszittete annakfelette Jeruzsalemben ertelmes mesteremberek altal gepezeteket a tornyok tetejen es a kőfal szegletein, nyilaknak es nagy köveknek kihajigalasara. És az ő hire messzire elterjede; mert csudalatosan megsegittetek, miglen megerősödek.

26:16 Mikor pedig ilyen modon megerősödött volna, felfuvalkodek, hogy megfertőztetne magat es vetkezek az Úr ellen, az ő Istene ellen. Bemene az Úr templomaba, hogy a füstölő oltaron füstölne.

26:17 És bemene ő utana Azarias pap, es vele az Úr papjai nyolczvanan, igen erősek.

26:18 És ellene allanak Uzzias kiralynak, es mondanak neki: Uzzias! nem a te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaie, a kik felszenteltetenek, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből; mert igen vetkeztel es dicsősegedre nem leend az Úr Istentől.

26:19 És megharaguvek Uzzias, a kinek kezeben vala a füstölő szerszam, hogy füstölne; es mikor haragudnek a papokra, belpoklossag tamada a homlokan ott a papok előtt, az Úr hazaban, a füstölő oltar előtt.

26:20 És mikor tekintett volna ő rea Azarias főpap, es vele mind a többi papok, latak a belpoklossagot az ő homlokan; es elűzek őt onnet, sőt maga is sietett kimenni, mert az Úr megverte vala őt.

26:21 És lőn Uzzias kiraly halala napjaig belpoklos; es lakik vala egy elkülönitett hazban belpoklosan, mert az Úr hazabol kivettetett vala. És Jotam, az ő fia vala a kiraly hazaban, a ki itelkezek az orszag nepe felett.

26:22 Uzziasnak pedig első es utolso dolgait megirta Ésaias profeta, az Ámos fia.

26:23 És meghala Uzzias az ő atyaival egybe, es eltemetek őt az ő atyaival a temetőbe, a mely a kiralyoke vala, mert ezt mondjak felőle: belpoklos volt. És uralkodek helyette Jotam, az ő fia.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase