Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

20:1 És lőn ezek utan, eljövenek a Moab fiai es Ammon fiai, es velök masok is az Ammonitak közül, Josafat ellen, hogy hadakozzanak [vele.]

20:2 Eljövenek pedig [a hirmondok], es megmondak Josafatnak, mondvan: A tenger tulso reszeről nagy sokasag jön ellened Siriabol, es mar Haseson-Tamarban vannak; ez az Engedi.

20:3 Megfelemlek azert Josafat, es az Urat kezde keresni es hirdete az egesz Juda orszagaban bőjtöt.

20:4 Azert felgyűlenek a Judabeliek, hogy az Úr [segedelmet] keressek, Judanak minden varosaibol is jövenek, hogy az Urat megkeressek.

20:5 És megalla Josafat Juda es Jeruzsalem gyülekezetiben, az Úr hazaban az uj pitvar előtt;

20:6 És monda: Oh Uram, mi atyaink Istene! nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, a ki uralkodol a poganyoknak minden orszagain? A te kezedben [van] az erő es hatalom, es senki nincsen, a ki ellened megallhatna.

20:7 Oh mi Istenünk! nem te űzed-e ki e földnek lakoit a te neped az Izrael előtt, es nem te adad-e azt Ábrahamnak, a te baratod magvanak mindörökke?

20:8 És lakanak azon, es epitettek azon a te nevednek szentseges hajlekot, mondvan:

20:9 A mikor veszedelem jövend mi reank, haboru, itelet, döghalal vagy ehseg, megallunk e hazban előtted (mert a te neved e hazban van) es a mikor kialtunk hozzad a mi nyomorusagainkban: hallgass meg es szabadits meg [minket].

20:10 És most ime az Ammonitak, a Moabitak es a Seir hegyen [lakozok,] a kiknek földjen nem akarad, hogy altalmenjenek az Izrael fiai, mikor Égyiptom földeből kijöttek, hanem mellettök menenek el es nem pusztitak el őket;

20:11 Íme ezert azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te öröksegedből, melyet öröksegül adtal nekünk.

20:12 Oh mi Istenünk, nem iteled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasaggal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te read [neznek] a mi szemeink.

20:13 És a Judabeliek mindnyajan allanak vala az Úr előtt, gyermekeikkel, felesegeikkel es fiaikkal egyetemben.

20:14 Akkor Jahazielre, a Zakarias fiara (ki Benaja fia, ki Jehiel fia, ki Mattanias fia vala, es az Asaf fia közül valo Levita vala) az Úrnak lelke szalla, a gyülekezet közepette,

20:15 És monda: Mindnyajan, a kik Judaban es Jeruzsalemben lakoztok, es te Josafat kiraly, halljatok meg szomat! Így szol az Úr nektek: Ne feljetek es ne rettegjetek e nagy sokasag miatt; mert nem ti harczoltok velök, hanem az Isten.

20:16 Holnap szalljatok szembe velök! Íme ők a Czicz hagojan fognak felmenni, es rajok talaltok a völgynek szelenel, a Jeruel pusztajaval szemben.

20:17 Nem kell nektek harczolnotok, [hanem csak] alljatok veszteg, es lassatok az Úrnak szabaditasat rajtatok. Juda es Jeruzsalem, ne feljetek es ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenök, mert az Úr veletek lesz.

20:18 Akkor Josafat meghajta fejet a föld fele, s Juda es Jeruzsalem lakoi leborulanak az Úr előtt es imadak az Urat.

20:19 A Kehatitak fiai közül es a Koritak fiai közül valo Levitak pedig felallanak, hogy az Urat, Izrael Istenet nagy felszoval dicserjek.

20:20 És reggel felkeszülven, kimenenek a Tekoa pusztajara; es mikor kiindulnanak [onnan,] megalla Josafat, es monda: Halljatok meg szomat, Juda es Jeruzsalemben lakozok! Bizzatok az Úrban a ti Istentekben, es megerősittettek; bizzatok az ő profetaiban, es szerencsesek lesztek!

20:21 Tanacsot tartvan pedig a neppel, előallita az Úr enekeseit, hogy dicserjek a szentseg ekesseget, a sereg előtt menven, es mondjak: Tiszteljetek az Urat, mert örökkevalo az ő irgalmassaga;

20:22 És a mint elkezdettek az eneklest es a dicseretet: az Úr ellenseget szerze az Ammon fiai es a Moabitak es a Seir hegyen [lakozok] ellen, a kik Judara jövenek, es megverettetenek.

20:23 Mert az Ammon es a Moab fiai a Seir hegyen lakozok ellen tamadanak, hogy őket levagnak es elvesztenek; es mikor mind elvesztettek a Seir hegyen lakozokat, azutan egymas elpusztitasat segitettek elő.

20:24 A Juda nepe pedig mene Mispaba a puszta fele, es mikor a sokasag fele fordulanak: ime csak elesett holttestek valanak a földön, es senki sem menekült meg.

20:25 Akkor elmene Josafat es az ő nepe, hogy azoknak joszagait megzsakmanyoljak, es talalanak nalok temerdek gazdagsagot es a holttesteken draga szep ruhakat, melyeket lefosztanak [rolok,] oly sokat, hogy alig vihettek el, es harmadnapig kapdostak a zsakmanyt, mert felette sok vala.

20:26 Negyednapra pedig gyűlenek a halaadasnak völgyebe, mivel az Úrnak ott adanak halakat; azert azt a helyet halaadas völgyenek nevezek mind e mai napig.

20:27 Megtere azert Judanak es Jeruzsalemnek egesz nepe Josafattal, az ő fejedelmökkel egybe, hogy visszamenjen Jeruzsalembe nagy örömmel; mert az Úr megvigasztalta vala őket az ő ellensegeik felett.

20:28 És bemenenek Jeruzsalembe, lantokkal, cziterakkal es trombitakkal, az Úr hazahoz.

20:29 És lőn az Istennek felelme az orszagok minden kiralysagain, mikor meghallottak, hogy az Úr hadakozott vala az Izrael ellensegei ellen.

20:30 Megnyugovek azert a Josafat orszaga, es bekesseget ada neki az ő Istene minden felől.

20:31 És uralkodek Josafat Juda felett. Harminczöt esztendős vala, mikor uralkodni kezde, es uralkodek Jeruzsalemben huszonöt esztendeig; es az ő anyjanak neve Azuba vala, a Silhi leanya.

20:32 És jara Asanak, az ő atyjanak utjan, el sem tavozek attol, cselekedven azt, a mi az Úr szeme előtt kedves dolog vala.

20:33 Csakhogy meg a magaslatok nem rontattak le, es a nep nem keszitette az ő szivet az ő atyai Istenehez.

20:34 Josafatnak pedig első es utolso dolgai ime meg vannak irva Jehunak, a Hanani fianak könyveben, a ki azokat beirta az Izrael kiralyainak könyvebe.

20:35 Azutan Josafat, a Juda kiralya megbaratkozek Akhaziaval, az Izrael kiralyaval, a ki gonoszul cselekedett vala;

20:36 Mindazaltal vele megbaratkozek, hogy hajokat keszitenenek, melyeken Tarsisba mennenek; es a hajokat Esiongaberben keszitek.

20:37 Jövendöle azert Eliezer, a Maresabol valo Dodava fia Josafat ellen, mondvan: Minthogy megbaratkozal Akhaziaval, az Úr megsemmisiti a te munkadat. És a hajok mind összetörenek, es nem mehetenek Tarsisba.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase