Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

18:1 Josafatnak nagy gazdagsaga es dicsősege vala. Ő sogorsagot szerze Akhabbal.

18:2 [Nehany] esztendő mulva alamene Akhabhoz Samariaba, es levagatott Akhab az ő es a vele valo nep szamara sok juhot es ökröt, es ravette őt, hogy felmenjen vele Ramoth Gileadba.

18:3 Mert ezt monda Akhab, az Izrael kiralya Josafatnak, a Juda kiralyanak: Feljösz-e velem Ramoth Gileadba? Felele neki, es monda: Úgy en, mint te; ugy az en nepem, mint a te neped együtt lesz a harczban.

18:4 Azutan monda Josafat az Izrael kiralyanak: Kerdezősködjel meg ma az Úr beszede utan.

18:5 És összegyűjte az Izrael kiralya a profetakat, mintegy negyszaz ferfiut, es monda nekik: Elmenjünk-e Ramoth Gilead ellen hadba, vagy elhagyjam? Felelenek: Menj el, es az Isten a kiraly kezebe adja.

18:6 És monda Josafat: Nincsen-e itt több profetaja az Úrnak, hogy attol [is] tudakozodhatnank?

18:7 És monda az Izrael kiralya Josafatnak: Van meg egy ferfiu, a ki altal az Urat megkerdezhetjük, de en gyűlölöm őt, mert soha nem jövendöl nekem jot, hanem mindig csak rosszat; ez Mikeas, a Jimla fia. És monda Josafat: Ne beszeljen igy a kiraly!

18:8 Szolita azert az Izrael kiralya egyet [az ő] szolgai közül, es monda: Hivd ide hamar Mikeast, a Jimla fiat.

18:9 És az Izrael kiralya es Josafat, a Juda kiralya ott ülnek vala, kiki az ő kiralyiszekeben, [kiralyi] ruhakba öltözötten; ott ülnek vala Samaria kapuja előtt, a tersegen; es a profetak mind profetalnak vala ő előttök.

18:10 Csinaltatott vala pedig maganak Sedekias, a Kenaana fia vasszarvakat, es monda: Ezt mondja az Úr: Ezekkel ökleled a Siriabelieket, mignem megemeszted őket!

18:11 A többi profetak is mind ekkepen jövendöltek, mondvan: Menj fel Ramoth Gilead ellen, szerencses leszel; mert azt az Úr a kiraly kezebe adja.

18:12 A követ pedig, a ki elment volt, hogy elhivna Mikeast, szola neki, mondvan: Íme a profetak egyenlő akarattal jot jövendölnek a kiralynak; szolj, kerlek, te is ugy, mint azok közül egy, es jövendölj jot.

18:13 Akkor monda Mikeas: Él az Úr, hogy [csak] azt fogom mondani, a mit az en Istenem nekem mondand!

18:14 Mikor azert a kiraly ele jutott, akkor monda a kiraly neki: Mikeas! elmenjünk-e Ramoth Gilead ellen hadba, vagy elhagyjam? És monda: Menjetek el, es jo szerencsetek leszen, kezetekbe adattatnak azok.

18:15 És monda a kiraly neki: Hanyszor esküdtesselek meg teged, hogy az igaznal egyebet ne mondj nekem az Úr neveben?

18:16 Akkor monda: Latam az egesz Izraelt elszeledve a hegyeken, mint a juhokat, melyeknek pasztoruk nincsen. És azt monda az Úr: Nincsen ezeknek urok. Terjen meg kiki az ő hazahoz bekessegben.

18:17 És monda az Izrael kiralya Josafatnak: Nemde nem megmondottam-e, hogy nem fog nekem jot jövendölni, hanem rosszat?

18:18 Ismet monda: Halljatok meg azert az Úr szavat. Latam az Urat ülni az ő kiralyiszekeben, es az egesz mennyei sereget jobb es balkeze felől mellette allani.

18:19 És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhabot, az Izrael kiralyat, hogy felmenjen es elveszszen Ramoth Gileadban? És ki egyet, ki mast szola.

18:20 Akkor eljöve egy lelek, a ki megallvan az Úr előtt, monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda neki: Mimodon?

18:21 És felele: Kimegyek es leszek hazug lelek az ő összes profetai szajaban. Monda azert: Csald meg es győzd meg, menj ki es cselekedjel ugy.

18:22 Íme azert most az Úr adta a hazugsagnak lelket ezen te profetaid szajaba, es az Úr szolott veszedelmes dolgot ellened.

18:23 Akkor oda lepett Sedekias, a Kenaana fia, s arczul csapa Mikeast, es monda: Melyik uton tavozott el az Úrnak lelke tőlem, hogy csak neked szolana?

18:24 Felele Mikeas: Íme meglatod magad azon a napon, a mikor egyik kamarabol a masik kamaraba megy, hogy elrejtőzhessel.

18:25 Akkor monda az Izrael kiralya: Fogjatok meg Mikeast, es vigyetek Amonhoz, a varos fejedelmehez, es Joashoz, a kiraly fiahoz.

18:26 És mondjatok: Ezt mondja a kiraly: Vessetek őt a tömlöczbe, s taplaljatok őt a nyomorusag kenyerevel es a nyomorusag vizevel, mig bekesseggel megjövök.

18:27 És monda Mikeas: Ha bekevel tersz vissza, akkor nem az Úr szolott en altalam. Ismet monda: Halljatok meg minden nepek!

18:28 És felvonult az Izrael kiralya es Josafat a Juda kiralya Ramoth Gilead ellen.

18:29 És monda az Izrael kiralya Josafatnak: Ruhamat megvaltoztatom, es ugy megyek a viadalra; te pedig öltözzel fel ruhadba. És megvaltoztata az Izrael kiralya az ő ruhajat, es menenek viadalra.

18:30 Siria kiralya pedig meghagyta vala az ő szekerei fejedelmeinek, mondvan: Ne harczoljatok se kicsiny, se nagy ellen, hanem csak az Izrael kiralya ellen.

18:31 És a mikor meglattak a szekerek fejedelmei Josafatot, mondanak: Ez az Izrael kiralya! És körülfogtak őt, hogy legyőzzek. Akkor felkialta Josafat, es az Úr megsegelle őt, es az Isten azokat elfordita tőle;

18:32 Mert mikor lattak a szekerek fejedelmei, hogy nem az Izrael kiralya, ott hagytak.

18:33 Egy ferfi pedig kifeszite kezivet csak ugy talalomra, es talala az Izrael kiralyat a panczel es a kapocs között. És ő monda az ő kocsisanak: Fordulj meg, es vigy ki engem a taborbol, mert megsebesültem.

18:34 És az ütközet mind erősebb lett azon a napon, es az Izrael kiralya az ő szekereben allott a Siriabeliek ellen estveig, es naplementekor meghala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase