Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

14:1 Elaluvek pedig Abija az ő atyaival, es eltemetek őt a David varosaban, s uralkodek helyette az ő fia, Asa, a kinek idejeben tiz esztendeig volt bekesseg a földön.

14:2 És Asa mindazt cselekede, a mi jo es igaz vala az Úr előtt, az ő Istene előtt;

14:3 Elronta az idegen [istenek] oltarait es a magaslatokat; a balvanyokat eltörete, es az Aserakat kivagata;

14:4 És megparancsola Judanak, hogy az Urat, az ő atyaik Istenet keressek, es cselekedjek [az Isten] törvenyet es parancsolatjat.

14:5 Kipusztita Juda minden varosaibol a magaslatokat es a nap-oszlopokat, es az orszag csendes lőn alatta.

14:6 És epittetett megerősitett varosokat Judaban, mivelhogy nyugodalomban volt a föld, es senki sem folytatott ellene haborut azokban az esztendőkben, mert az Úr nyugodalmat adott vala neki.

14:7 Mert ezt mondja vala Judanak: Épitsük meg a varosokat es vegyük körül keritessel, tornyokkal, kapukkal, zarokkal, mig a föld birodalmunkban van; mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük es nyugodalmat adott nekünk minden felől. Azert epitenek es lőn jo előmenetelök.

14:8 Vala pedig az Asa serege, a mely paizst es kopjat visel vala, Judabol haromszazezer; es Benjaminbol paizst viselők es kezivesek ketszaznyolczvanezeren valanak; mindezek erős vitezek.

14:9 És kijöve ő ellenök a szerecsen Zerah, ezerszer ezer emberrel es haromszaz szekerrel, es mene Maresaig.

14:10 Kimene Asa is ő ellene, es viadalhoz keszülenek a Sefata völgyben, Maresa mellett.

14:11 Akkor kialta Asa az Úrhoz, az ő Istenehez, es monda: Oh Uram, nincs különbseg előtted a sok között es az erő nelkül valo között, hogy megsegitsed! Segelj meg minket, oh mi Urunk Istenünk, mert benned bizunk, es a te nevedben jöttünk e sokasag ellen! oh Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember te rajtad erőt.

14:12 Megvere azert az Úr a szerecseneket Asa es Juda előtt, es elfutanak a szerecsenek.

14:13 És üldöze őket Asa az ő seregevel Gerarig, es elhullanak a szerecsenek közül sokan, hogy közülök senki sem marada eletben, mert leverettek az Úr előtt es az ő serege előtt; es hozanak nagy zsakmanyt.

14:14 És Gerar környeken elpusztitanak minden varost, mert az Úrtol valo retteges szallotta meg őket. És a varosokat mind feldultak, mivelhogy sok ragadomany vala azokban.

14:15 A barmok tanyait is leromboltak, es sok juhot es tevet elhajtanak, s ugy tertek vissza Jeruzsalembe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase