Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

11:1 Mene azert Roboam Jeruzsalembe, es összegyűjte a Juda es Benjamin hazat, szaznyolczvanezer valogatott hadviselőket[,] hogy hadakoznanak Izrael ellen, es visszanyernek az orszagot Roboamnak.

11:2 Szola pedig az Úr Semajanak, az Isten emberenek, mondvan:

11:3 Mondd meg Roboamnak, Salamon fianak, Juda kiralyanak es az egesz Izraelnek Judaban es Benjaminban, igy szolvan:

11:4 Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel es ne hadakozzatok atyatokfiai ellen; terjetek meg ki-ki a maga hazaba, mert en tőlem lett e dolog. És engedenek az Úr szavanak, es megterenek a helyett, hogy Jeroboam ellen mennenek.

11:5 Lakozek azert Roboam Jeruzsalemben, es megerősite a varosokat Judaban.

11:6 Így megepite Bethlehemet, Etamot es Tekoat,

11:7 Bethsurt, Sokot es Adullamot,

11:8 Gatot, Maresat es Zifet,

11:9 Adoraimot, Lakist es Azekat,

11:10 Sorat, Ajalont es Hebront, melyek erős varosok valanak Judaban es Benjaminban.

11:11 És mikor megerősitette [ez] erőssegeket, helyezett azokba előljarokat es [szerze] tarhazakat elesegnek es bornak es olajnak.

11:12 És mindenik varosban [szerze] paizsokat es kopjakat, es rendkivül megerősite azokat. És az öve lőn Juda es Benjamin.

11:13 Tovabba a papok es a Levitak, a kik az egesz Izraelben valanak, ő hozza csatlakozanak minden ő hatarukbol;

11:14 Mert a Levitak elhagytak az ő faluikat es joszagukat, es Judaba es Jeruzsalembe menenek, mert kiűzte vala őket Jeroboam es az ő fiai, hogy az Úrnak ne szolgalnanak.

11:15 És rendele maganak papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz es a borjukhoz, a melyeket csinaltatott vala.

11:16 És utanuk Izrael minden nemzetsegei közül azok, a kik szivök szerint kerestek az Urat, Izraelnek Istenet, menenek Jeruzsalembe, hogy aldoznanak az Úrnak, az ő atyaik Istenenek.

11:17 És megerősitek Juda orszagat, es megerősitek Roboamot, a Salamon fiat harom esztendeig; mert harom esztendeig jaranak Davidnak es Salamonnak utjan.

11:18 És felesegül veve Roboam Mahalatat, Jerimotnak, a David fianak leanyat [es] Abihailt, Eliabnak, az Isai fianak leanyat,

11:19 A ki szüle neki fiakat: Jeust, Semariat es Zahamot,

11:20 És ő utana veve Maakat, az Absolon leanyat, a ki szüle neki Abijat, Attait, Zizat es Selomitot.

11:21 Legjobban szerete pedig Roboam Maakat, az Absolon leanyat minden felesegei es agyasai között; mert tizennyolcz felesege es hatvan agyasa volt. És nemze huszonnyolcz fiut es hatvan leanyt.

11:22 És Roboam Abijat, a Maaka fiat tette testverei között vezerre es előljarova, mert őt akara kiralylya tenni.

11:23 És okosan gondolkodvan, szetoszta fiait mind Juda es Benjamin földen a megerősitett varosokba, a kiknek bősegesen adott eleseget es sok feleseget szerzett szamukra.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase