Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

10:1 Elmene Roboam Sikembe; mert Sikembe gyűlt vala az egesz Izrael, hogy őt kiralylya valasztanak.

10:2 Lőn pedig, mikor ezt meghallotta Jeroboam, a Nebat fia, a ki [akkor ]Égyiptomban vala; mert oda futott volt Salamon kiraly elől, visszatere Jeroboam Égyiptombol.

10:3 És hozzaküldven, elhivatak őt. Eljöve azert Jeroboam es az egesz Izrael, es szolanak Roboamnak, mondvan:

10:4 A te atyad igen megnehezitette a mi igankat, de te most könnyebbitsd meg atyadnak kemeny szolgalatat es az ő nehez igajat, a melyet reank vetett, es szolgalunk neked.

10:5 És monda nekik: Harmadnapig [gondolkodom rola,] azutan jőjjetek hozzam. Elmene azert a nep.

10:6 És tanacskozek Roboam kiraly a ven [ember]ekkel, a kik Salamon előtt az ő atyja előtt allottak vala eleteben, mondvan: Mit tanacsoltok, mit valaszoljak e nepnek?

10:7 És azok ekkepen szolanak: Ha javara leendesz ennek a nepnek, s kedvezel nekik es jo szoval beszelsz hozzajok; akkor te szolgaid lesznek mindenkor.

10:8 De ő megvetette a venek tanacsat, a melyet neki tanacsoltak, es tanacsot tarta az ifjakkal, a kik ő vele nevekedtek volt fel es neki udvaroltak.

10:9 És monda azoknak: Ti micsoda tanacsot adtok, hogy valaszt adjunk e nepnek, a kik nekem igy szolanak: Könnyebbitsd meg az igat, a melyet a te atyad reank vetett.

10:10 Akkor felelenek az ifjak, a kik ő vele együtt nevekedtek vala, mondvan: Így szolj a nepnek, a mely szolvan neked, azt mondja: A te atyad megnehezitette a mi igankat, te pedig könnyebbitsd meg nekünk; igy szolj nekik: Az en legkisebb ujjam erősebb atyam derekanal;

10:11 Most azert, ha az en atyam nehez igat vetett reatok, en meg nehezebbe teszem igatokat; ha az en atyam ostorral vert titeket, en skorpiokkal.

10:12 És elmene Jeroboam es az egesz nep Roboamhoz harmadnap, a mint a kiraly meghagyta, ezt mondvan: Jőjjetek hozzam harmadnapon.

10:13 És a kiraly kemeny valaszt adott nekik, megvetve Roboam kiraly a venek tanacsat.

10:14 És az ifjak tanacsa szerint szola nekik, mondvan: Ha az en atyam megnehezitette a ti igatokat, en meg nehezebbe teszem azt; ha az en atyam ostorral vert titeket, en skorpiokkal.

10:15 És a kiraly nem hallgata meg a nepet; mert ezt az Úr forditotta ekkent, hogy megerősitene az Úr az ő beszedet, a melyet szolott vala a Silobeli Ahija altal Jeroboamnak, a Nebat fianak.

10:16 Mikor pedig az egesz Izrael [latta,] hogy nem hallgata meg őket a kiraly, felele a nep a kiralynak, mondvan: Micsoda reszünk van nekünk Davidban? Nincsen nekünk öröksegünk az Isai fiaban! [Menj el] a te hajlekidba, oh Izrael! Ám viseld gondjat a te hazadnak, oh David! Elmene azert hajlekiba az egesz Izrael;

10:17 Úgy, hogy Roboam csak azokon az Izrael fiain uralkodek, a kik Juda varosaiban laktak.

10:18 És mikor elkülde Roboam Adoramot, az adoszedőt, megkövezek őt Izrael fiai, es meghala; Roboam kiraly pedig siete szekerebe ülni, hogy Jeruzsalembe szaladjon.

10:19 Így szakada el az Izrael nepe a David hazatol, mind e mai napig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase