Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

7:1 És mikor Salamon elvegezte a könyörgest, tűz szalla le az egből, es megemeszte az egeszen egőaldozatot es a veres aldozatot, es az Úr dicsősege betölte a hazat,

7:2 Annyira, hogy meg a papok sem mehettek be az Úr hazaba; mert az Úr dicsősege betölte az Úr hazat.

7:3 És az Izrael fiai mindnyajan lattak, a mikor alaszalla a tűz es az Úr dicsősege a hazra, es arczczal leborulanak a föld fele a padlozatra, s imadak es tisztelek az Urat, hogy jo es az ő kegyelme mindörökke valo!

7:4 A kiraly pedig es az egesz nep aldoznak vala aldozatokat az Úr előtt.

7:5 Áldozek Salamon kiraly aldozatot huszonketezer ökörrel es szazhuszezer juhval; es [ekkepen] szentelek fel az Úr hazat a kiraly es az egesz nep.

7:6 A papok pedig foglalatosok valanak az ő tisztökben; a Levitak is az Úrnak [minden] zengő szerszamaival, a melyeket David kiraly keszittetett, hogy az Urat dicsernek (mert örökkevalo az ő irgalmassaga) a David dicseretivel [mely] kezökbe [adatott;] a papok pedig trombitalanak velök szemben, mig az egesz Izrael ott alla.

7:7 És felszentele Salamon a közepső pitvart, a mely az Úrnak haza előtt vala; mert ott szerze egőaldozatokat es halaadoaldozatok kövereit; mert a rezoltarra, a melyet Salamon keszittete, nem fer vala az egőaldozat, az etelaldozat es a [halaadoaldozat] kövere.

7:8 És Salamon ünnepet szerze ebben az időben het napig, es vele együtt az egesz Izrael, nagy gyülekezet, mely összegyülekezek Hamattol fogva az Égyiptom patakaig.

7:9 A nyolczadik napon pedig gyülekezest tartanak, mert az oltar felszenteleset het napon at vegeztek es az ünnepet is het napon.

7:10 A hetedik honapnak huszonharmadik napjan elbocsata a nepet satoraikba, vigan es megelegedve mindama jok felett, a melyeket cselekedett az Úr Daviddal, Salamonnal es az ő nepevel Izraellel.

7:11 És Salamon bevegeze az Úr hazat es a kiralyi palotat, s mindazt, a mit magaban elhatarozott Salamon, hogy megcsinal az Úr hazaban es a maga hazaban; szerencsesen bevegeze.

7:12 Megjelenek pedig az Úr Salamonnak azon ejjel, s monda neki: Meghallgattam a te könyörgesedet, es e helyet magamnak aldozat hazaul valasztottam.

7:13 Íme, a mikor az eget bezarandom, hogy ne legyen eső; es a mikor parancsolok a saskanak, hogy a földet megemeszsze; vagy a mikor döghalalt bocsatandok az en nepemre:

7:14 És megalazza magat az en nepem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög es keresi az en arczomat, es felhagy az ő bűnös eletmodjaval: en is meghallgatom őket a mennyből, megbocsatom bűneiket, es megszabaditom földjüket.

7:15 Most mar az en szemeim nyitva lesznek, es füleim figyelmesek lesznek e helyen a könyörgesre.

7:16 Most valasztottam es megszenteltem e hazat, hogy az en nevem abban legyen mindörökke, es ott lesznek az en szemeim es az en szivem mindenkor.

7:17 És ha te előttem jarandasz, a mint jart David, a te atyad, ugy cselekedven mindenekben, a mint neked megparancsoltam, s az en rendelesimet es iteletimet megtartandod:

7:18 Megerősitem a te birodalmad tronjat, a mint megigertem volt Davidnak, a te atyadnak, mondvan: Nem vetetik el a [te nemzetsegedből valo] ferfiu az Izrael kiralyiszekiből.

7:19 De hogyha ti elszakadtok, s rendelesimet es parancsaimat, a melyeket előtökbe adtam, elhagyjatok, s elmenven, idegen isteneknek szolgalandotok es azok előtt meghajoltok:

7:20 Kiszaggatom őket az en földemből, a melyet adtam volt nekik: es ezt a hazat, a melyet az en nevemnek szenteltem, orczam elől elvetem; tanulsagul es peldabeszedül adom őket minden nemzetsegnek.

7:21 És ezen a hazon, a mely felseges vala, minden elmenő almelkodni fog, es azt mondja: Miert cselekedett igy az Úr ezzel az orszaggal es ezzel a hazzal?

7:22 És azt felelik: Azert, mert elhagytak az Urat, atyaik Istenet, a ki őket kihozta volt Égyiptom földeből, es idegen istenekhez hajlottak, azokat imadtak es azoknak szolgaltak; azert hozta reajok mind e veszedelmet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase