Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

6:1 Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznek ködben.

6:2 Én pedig lakohazat epitettem neked, helyet, a hol örökke lakjal.

6:3 Azutan megfordult a kiraly, es megalda Izrael egesz gyülekezetet; es Izrael egesz gyülekezete felallott.

6:4 És monda: Áldott az Úr, Izrael Istene, ki szolott volt az ő szaja altal az en atyamnak, Davidnak, es [hatalmas] kezeivel beteljesitette, mondvan:

6:5 Attol a naptol fogva, a melyen kihozam az en nepemet Égyiptom földeből, soha nem valasztottam egyetlen varost sem az Izrael minden nemzetsegei közül, hogy hazat epitenenek, a melyben lenne az en nevem, sem ferfit nem valasztottam, hogy az en nepemnek Izraelnek vezere lenne.

6:6 Hanem Jeruzsalemet valasztottam, hogy az en nevem abban lenne, es valasztam Davidot, hogy [vezere] lenne az en nepemnek, Izraelnek.

6:7 Ámbar az en atyam, David elvegeze magaban, hogy hazat epitene az Úrnak, Izrael Istenenek,

6:8 De az Úr azt mondotta Davidnak, az en atyamnak: Azt, hogy arra gondoltal, hogy az en nevemnek hazat epits, jol tetted, hogy szivedben ezt elvegezted;

6:9 Megis nem te epitesz hazat nekem, hanem a te fiad, a ki a te agyekodbol szarmazik, ő epit az en nevemnek hazat.

6:10 És beteljesite most az Úr az ő beszedet, a melyet szolott; mert felkelek az en atyam David helyett, es ülek az Izrael kiralyi szekebe, a mint az Úr megmondotta volt; es megepitem a hazat az Úrnak, Izrael Istene nevenek.

6:11 És abba helyeztem a ladat, a melyben az Úrnak szövetsege van, melyet szerzett volt az Izrael fiaival.

6:12 És oda allott [Salamon] az Úr oltara ele, az Izrael egesz gyülekezetevel szemben, es kezeit kiterjesztette.

6:13 Salamon pedig egy szeket csinaltatott vala rezből, a melyet a tornacznak közepen helyeztetett el, melynek hossza öt sing, szelessege is öt sing, magassaga pedig harom sing vala. Felalla abba, es terdeire esven az egesz Izrael gyülekezete előtt, kezeit az eg fele kiterjeszte,

6:14 És monda: Oh Uram, Izraelnek Istene, nincsen hozzad hasonlo Isten sem mennyben, sem földön, a ki megtartod a te fogadasodat es irgalmassagodat a te szolgaidhoz, a kik te előtted teljes szivvel jarnak!

6:15 Ki megtartottad a te szolgadnak, az en atyamnak, Davidnak, a mit szolottal neki; mert te magad szolottal, es kezeiddel beteljesited, a mint e mai napon megtetszik.

6:16 Most azert, oh Uram, Izraelnek Istene, tartsd meg, a mit a te szolgadnak, Davidnak, az en atyamnak igertel, mondvan: Nem fogy el előttem a te magodbol valo ferfiu, a ki az Izraelnek kiralyiszekiben üljön; csakhogy a te fiaid őrizzek meg az ő utjokat, hogy az en törvenyemben jarjanak, mint te en előttem jartal.

6:17 Most azert, oh Uram, Izraelnek Istene, bizonyosodjek meg a te beszeded, melyet szolottal volt a te szolgadnak, Davidnak!

6:18 (Avagy lakozhatnek-e valosaggal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek es az egeknek egei teged be nem foghatnak, mennyivel kevesbbe e haz, a melyet en epitettem.)

6:19 És tekints a te szolgad könyörgesere es imadsagara, oh en Uram Istenem, meghallgatvan kialtasat es könyörgeset, a melylyel könyörög a te szolgad előtted!

6:20 Hogy a te szemeid ejjel es nappal figyelmezzenek e hazra, e helyre, a melyről azt mondottad, hogy nevedet abba helyezended, meghallgatvan könyörgeset a te szolgadnak, a mikor e helyen könyörögne.

6:21 Hallgasd meg azert a te szolgadnak es a te nepednek Izraelnek könyörgeset, a mikor könyörögni fognak e helyen; hallgasd meg a te mennyei lakhelyedből, es meghallgatvan őket, legy kegyelmes!

6:22 Mikor valaki vetkezendik felebaratja ellen, es esküre köteleztetik, hogy megesküdjek, es ő ide jő, megesküszik oltarod előtt ebben a hazban,

6:23 Te hallgasd meg a mennyből es vidd veghez, es tegy igaz iteletet a te szolgaid között, az istentelent megbüntetven, fejere forditvan az ő utjat; es az igazat megigazitvan, megfizetven neki az ő igazsaga szerint.

6:24 Mikor pedig megverettetik a te neped, az Izrael az ő ellensegeitől, mivel te ellened vetkeztek; es [hozzad] visszaterve vallast tesznek a te nevedről, könyörögnek es imadkoznak te előtted e hazban:

6:25 Te hallgasd meg a mennyből, es bocsasd meg a te nepednek, az Izraelnek bűnet, es hozd vissza őket arra a földre, a melyet adtal nekik es az ő atyaiknak.

6:26 Mikor az eg berekesztetik es nem leszen eső, mivel vetkeztek te ellened; es imadkozni fognak e helyen es vallast tesznek a te nevedről es megternek bűneikből, mert te sanyargatod őket:

6:27 Te hallgasd meg a mennyből, es legy kegyelmes a te szolgaidnak es a te nepednek, az Izraelnek; minekutana őket megtanitandod az igaz utra, a melyen jarjanak; es adj esőt a te földedre, a melyet adtal a te nepednek öröksegül.

6:28 Éhseg ha lesz a földön, ha döghalal, aszaly, ragya, saska, cserebogar; ha az ő ellensege szorongatja az ő birodalmanak földeben; ha barmifele csapas es nyomorusag [jövend] reajok:

6:29 A ki akkor könyörög es imadkozik, legyen az barki; vagy a te neped, az Izrael, ha elismeri kiki az ő csapasat es fajdalmat, es kezeit e hazban kiterjesztendi:

6:30 Te hallgasd meg a mennyből, a te lakhelyedből es legy kegyelmes, es kinek-kinek fizess az ő utai szerint, a mint megismerted az ő szivet, mert egyedül csak te ismered az emberek fiainak szivet;

6:31 Hogy feljenek teged, jarvan a te utaidon, mig elnek e föld szinen, a melyet adtal volt a mi atyainknak.

6:32 Sőt meg az idegent is, a ki nem a te neped, az Izrael közül valo, ha eljövend messze földről a te nagy nevedert es a te hatalmas kezedert es a te kiterjesztett karodert, mikor ide jutvan, könyörögnek e hazban:

6:33 Te hallgasd meg a mennyből, a te lakohelyedből, es add meg az idegennek mindazt, a miert könyörög hozzad, hogy megismerjek a földnek minden nepei a te nevedet, es tiszteljenek teged ugy, mint a te neped, az Izrael, es ismerjek meg, hogy a te nevedről neveztetik e haz, a melyet en epitettem.

6:34 Ha a te neped hadba megy ki az ő ellensege ellen azon az uton, a melyen elbocsatod őket; ha könyörögnek, hozzad [fordulvan] e varos fele, a melyet valasztottal magadnak, es e haz fele, a melyet a te nevednek epitettem:

6:35 Te hallgasd meg az egből az ő könyörgesöket es imadsagukat, es szerezz nekik igazsagot.

6:36 Ha vetkeznek ellened (mert nincsen ember, a ki nem vetkeznek) es reajok megharagudvan, az ellenseg kezebe adandod es őket fogsagba viendik azok, a kiktől megfogattak, messze földre vagy közelre,

6:37 És ha az [idegen] földön, a hol fogva tartatnak, magokba szallnak, es megterven, az ő fogsaguk helyen könyörögnek hozzad, es ezt mondandjak: Vetkeztünk, hamisan es gonoszul cselekedtünk;

6:38 És megterendenek te hozzad teljes szivökből es teljes lelkökből az ő fogsaguk földeben, a hol őket fogva tartjak, es könyörögnek [hozzad,] az ő földjüknek utja fele [fordulva,] a melyet adtal volt az ő atyaiknak, es e varos fele, a melyet valasztottal [magadnak,] es e haz fele, a melyet a te nevednek epitettem:

6:39 Hallgasd meg akkor az ő könyörgesöket es imadsagukat a mennyből, a te lakhelyedről, es szerezz nekik igazsagot, es bocsasd meg a te nepednek, hogy ellened vetkezett.

6:40 Most azert, oh en Istenem, legyenek a te szemeid nyitva es füleid legyenek figyelmesek a könyörgesre ezen a helyen.

6:41 És most kelj fel, oh Úr Isten, a te nyugodalmadba, te es a te hatalmassagodnak ladaja! A te papjaid, oh Úr Isten, öltöztessenek fel üdvösseggel, es a te szenteid örvendezzenek a joban.

6:42 Oh Úr Isten, ne utald meg a te felkenetett [kiraly]od orczajat; emlekezzel meg Davidhoz, a te szolgadhoz valo [nagy] irgalmassagaidrol!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase