Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

5:1 És elvegeztetek az egesz mű, a melyet Salamon kiraly csinala az Úr hazahoz. És bevive Salamon Davidtol, az ő atyjatol, [Istennek] szenteltetett joszagot, az ezüstöt, aranyat es az összes edenyeket, es helyheztete azokat az Isten hazanak kincsei köze.

5:2 Akkor Salamon összegyűjte az Izrael veneit es a nemzetsegek összes fejedelmeit es az Izrael haznepenek fejedelmeit Jeruzsalembe, hogy felvigyek az Úr szövetsegenek ladajat a David varosabol, a mely a Sion.

5:3 És felgyűlenek Izraelnek minden ferfiai a kiralyhoz, a hetedik honak ünnepen.

5:4 Mikor pedig eljöttek volna mindnyajan az Izrael venei: felvevek a Levitak a ladat.

5:5 És felvivek a ladat, a gyülekezet satorat es minden szent edenyeket, a melyek a satorban valanak; felvivek azokat a papok [es] Levitak.

5:6 Salamon kiraly pedig es az Izrael egesz gyülekezete, a mely ő hozza gyűlt, [megy vala] a lada előtt, aldozvan juhokkal es ökrökkel, a melyek meg sem szamlaltathatnanak, sem meg nem irattathatnanak sokasaguk miatt.

5:7 És bevivek a papok az Úr szövetsegenek ladajat az ő helyere, az [Isten] hazanak belső reszebe, a szentek-szentjebe, a Kerubok szarnyai ala.

5:8 A Kerubok pedig szarnyaikat kiterjesztik vala a lada felett, es befedezik vala a Kerubok a ladat es annak rudjait felülről.

5:9 Azutan kijebb vontak annak rudjait, ugy hogy a rudaknak vegei lathatok valanak a ladan kivül, a legbelső resz felől, de kivülről nem voltak lathatok. És ott volt mind e mai napig.

5:10 Nem volt egyeb a ladaban, hanem csak Mozes ket tablaja, melyeket ő a Horeb [hegyen] tett vala [abba,] a mikor az Úr szövetseget kötött Izrael fiaival, mikor kijövenek Égyiptombol.

5:11 Lőn pedig, mikor a papok kijöttek a szent helyből, (mert a papok mindnyajan, a kik ott valanak, magokat megszenteltek vala es akkor nem kellett megtartaniok az ő sorrendjöket,

5:12 Annakokaert az enekes Levitak mind, a mennyien valanak, Asaf, Heman, Jedutun, az ő fiaik es testvereik feher ruhakban, czimbalmokkal, lantokkal es cziterakkal allanak vala napkelet felől az oltarnal es ő velök szazhusz kürtölő pap;

5:13 Mert a kürtölőknek es eneklőknek tisztök vala egyenlőkepen zengeni az Úrnak dicseretere es tiszteletere.) És mikor nagy felszoval enekelnenek kürtökkel, czimbalmokkal es [mindenfele] zengő szerszamokkal, dicserven az Urat, hogy ő igen jo es örökkevalo az ő irgalmassaga: akkor a haz, az Úrnak haza megtelek köddel,

5:14 Annyira, hogy meg sem allhattak a papok az ő szolgalatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősege töltötte vala be az Istennek hazat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase