Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

3:1 Elkezde epittetni Salamon az Úr hazat Jeruzsalemben a Morija hegyen, mely Davidnak, az ő atyjanak megmutattatott, azon a helyen, melyet keszitett vala David a Jebuzeus Ornan szerűjen.

3:2 Elkezde pedig az epitest a masodik honap masodik [nap]jan, kiralysaganak negyedik esztendejeben.

3:3 És ilyen alapot vetett Salamon az Isten hazanak epitesenel: hosszusaga a regi mertek szerint vala hatvan sing, szelessege husz sing.

3:4 És a tornacz a [templom] hosszaban, a haz szelessege szerint, husz sing volt, a magassaga pedig szazhusz sing; es beborita azt belől tiszta aranynyal.

3:5 A derek hazat pedig megbeleltete fenyőfakkal es finom aranynyal borita be, melyen palmafakat es lanczokat metszete.

3:6 És beboritotta a hazat dragakövekkel ekessegül, es az arany Parvaimbol valo arany volt.

3:7 És beborittata a haznak gerendait, ajtomellekit, falait es annak ajtait is aranynyal; es metszete a haznak falaira Kerubokat.

3:8 Megcsinaltata a szentek-szentjet is, melynek hosszasaga a derek haznak szelessegevel aranyban husz sing, szelessege is husz sing volt, es beborittata azt hatszaz talentom finom aranynyal.

3:9 A szegeknek sulya ötven arany siklus volt. A felső helyisegeket is beborittata aranynyal.

3:10 És csinaltatott a szentek-szentjebe ket Kerubot is, szoborműveket, es beboritak azokat aranynyal.

3:11 A Kerubok szarnyainak hosszusaga husz sing vala; egyik szarnya öt sing, es a haznak falat erinte; a masik szarnya is öt sing es a masik Kerub szarnyat erinte.

3:12 A masik Kerubnak szarnya is, a mely öt sing volt, a haznak falat erinte; a masik szarnya pedig, a mely ismet öt sing volt, a masik Kerub szarnyat erinte.

3:13 Úgy, hogy a Kerubok szarnyai husz singnyire valanak kiterjesztve; labaikon allanak, es arczuk befele.

3:14 Annakfelette függönyt is csinaltata, kek es piros biborbol es karmazsinbol es lenből, melyre Kerubokat csinaltatott.

3:15 Ket oszlopot is csinaltata a haz előtt, a melyeknek hossza harminczöt sing vala, es gömböt felül mindenikre, a mely öt sing vala.

3:16 És csinaltatott lanczokat is, [mint] a belső reszben, s az oszlopok tetejere helyheztete; es szaz granatalmat is csinaltatott, s a lanczokba helyheztete.

3:17 És felallita ez oszlopokat a templom előtt: egyiket jobbfelől, a masikat balfelől. És neveze a jobbfelől valot Jakinnak, a balfelől valot pedig Boaznak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase