Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

2:1 Elvegeze Salamon magaban, hogy az Úr nevenek hazat epitene, es maganak kiralyi palotat.

2:2 És rendele Salamon hetvenezer ferfit teherhordasra, nyolczvanezer ferfit favagasra a hegyen; haromezerhatszaz felügyelőt azokhoz.

2:3 És külde Salamon a tirusbeli Hiram kiralyhoz, mondvan: A mint az en atyammal, Daviddal cselekedtel, a kinek küldöttel czedrusfakat, hogy epitene maganak hazat, melyben laknek;

2:4 Úgy en az en Uram Istenem nevenek akarok hazat epiteni, hogy neki szenteljem, es abban füstölő szerekkel jo illatot gerjeszszek, hogy folytonosan szent kenyerek [alljanak előtte,] s minden reggel es este egőaldozatot [aldozzak ]szombatnapokon, az uj holdnak napjain, es az Úrnak a mi Istenünknek szentelt ünnepeken, melyeket örökke kell cselekedniök az Izraelitaknak.

2:5 A haz pedig, a melyet epiteni szandekozom, igen nagy lesz, mert a mi Istenünk nagyobb minden isteneknel.

2:6 De kinek volna annyi ereje, hogy neki hazat csinalhatna? Az eg es az egeknek egei őt be nem foghatjak, s ki vagyok en is, hogy neki hazat csinalhassak? hanem hogy csak joillatot tegyenek abban ő előtte.

2:7 Most azert küldj hozzam tudos mesterembert, a ki tudjon kesziteni aranybol, ezüstből, rezből, vasbol, biborbol, karmazsinbol es kek biborbol; a ki tudjon metszeseket metszeni az en mesterembereimmel együtt, a kik Judaban es Jeruzsalemben vannak, a kiket az en atyam, David szerzett.

2:8 Annakfelette küldj czedrusfakat, fenyőfakat es ebenfakat a Libanusrol, mert tudom, hogy a te szolgaid tudjak vagni a Libanusnak fait; es ime az en szolgaim is a te szolgaiddal [lesznek.]

2:9 Hogy keszitsenek nekem sok fat, mert a haz, a melyet epitek, nagy es csudalatos leszen.

2:10 És ime a munkasoknak, a favagoknak, a te szolgaidnak adok huszezer veka cseplett buzat es huszezer veka arpat, huszezer bath bort es huszezer bath olajat.

2:11 Felele pedig Hiram, a Tirus kiralya levelben, melyet külde Salamonnak: Mivelhogy az Úr szerette az ő nepet, azert adott teged nekik kiralyul.

2:12 Ismet monda Hiram: Áldott az Úr, az Izrael Istene, a ki mind a mennyet, mind a földet teremtette; a ki ilyen bölcs, tudos, okos es ertelmes fiat adott volt David kiralynak, a ki mind az Úrnak hazat, mind maganak kiralyi palotat akar epiteni.

2:13 Íme küldöttem azert bölcs, tudos es ertelmes ferfit, [a ki] [az] en atyame, Hurame [volt;]

2:14 A Dan [nemzetsegenek] leanyai közül valo asszony fiat (es az ő atyja Tirus varosabol valo), a ki tud kesziteni aranybol, ezüstből, rezből, vasbol, kövekből, fakbol, biborbol, kek biborbol, lenből es karmazsinbol es mindenfele metszest metszeni es minden remekművet elkesziteni, a melyekkel megbizatik, a te tudos mesterembereiddel es az en uramnak, David kiralynak, a te atyadnak tudos mestereivel egyben.

2:15 Azert most, a mely buzat, arpat, olajat es bort igert az en uram, küldje el az ő szolgainak;

2:16 Mi pedig a Libanuson vagunk fat, a mennyire neked szükseged lesz, es elviszszük azokat szalakon a tengeren Joppehoz, es te onnet vitessed Jeruzsalembe.

2:17 Megszamlaltata azert Salamon minden idegen ferfit az Izrael földen, az ő atyjanak, Davidnak megszamlaltatasa utan es talaltatanak szazötvenharomezerhatszazan.

2:18 És valaszta azok közül hetvenezer teherhordot, favagasra pedig a hegyen nyolczvanezeret; pallerokul, a kik a nepet szorgalmaztatnak, [rendele] haromezerhatszazat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase