Main Index: Hungarian Bible

2 Kronika 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

1:1 Megerősödek kiralysagaban Salamon, a David fia; es az Úr az ő Istene vele volt, es őt igen felmagasztala.

1:2 És szola Salamon az egesz Izrael nepenek, ezredeseknek, szazadosoknak, a biraknak es egesz Izrael minden előljaroinak [es] a csaladfőknek,

1:3 Hogy elmennenek Salamon es az egesz gyülekezet ő vele a magaslatra, mely Gibeonban vala; mert ott volt az Isten gyülekezetenek satora, melyet Mozes, az Úr szolgaja csinalt vala a pusztaban;

1:4 De az Isten ladajat David mar felvitte volt Kirjat-Jearimbol arra a [helyre,] melyet keszitett szamara David; mert satort allitott fel szamara Jeruzsalemben.

1:5 A rezoltar azonban, melyet Besaleel, az Uri fia csinalt, a ki a Huri fia volt, ott volt az Úr satora előtt; felkerese tehat azt Salamon es a gyülekezet.

1:6 És aldozek ott Salamon a rezoltaron az Úr előtt, mely a gyülekezetnek satoraban vala, aldozek azon ezer egőaldozatot.

1:7 Azon ejszaka megjelenek az Isten Salamonnak, es monda neki: Kerj a mit akarsz, hogy adjak neked.

1:8 És monda Salamon az Istennek: Te nagy irgalmassagot cselekedtel az en atyammal, Daviddal; es ő helyette engemet kiralylya tettel.

1:9 Most, oh Uram Isten, legyen allando a te beszeded, [melyet szolottal volt] az en atyamnak, Davidnak; mert te valasztottal engem kiralylya e nep felett, mely [oly] sok, mint a földnek pora.

1:10 Most azert adj nekem bölcseseget es tudomanyt, hogy a te neped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajjon kicsoda kormanyozhatja ezt a te nagy nepedet?

1:11 Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a te szivedben, es nem kertel tőlem gazdagsagot, kincset es tisztesseget, avagy a teged gyűlölőknek lelket, sem hosszu eletet magadnak nem kertel, hanem kertel magadnak bölcseseget es tudomanyt, hogy kormanyozhasd az en nepemet, mely felett kiralylya tettelek teged:

1:12 A bölcseseget es a tudomanyt megadtam neked, sőt gazdagsagot, kincset es tisztesseget is olyat adok neked, a melyhez hasonlo nem volt sem az előtted, sem az utanad valo kiralyoknak.

1:13 És visszatere Salamon Jeruzsalembe a Gibeon hegyeről, a gyülekezet satora elől es uralkodek az Izraelen.

1:14 Szerze Salamon szekereket es lovagokat; es vala neki ezernegyszaz szekere es tizenketezer lovagja, a kiket helyheztete a szekerek varosaiba es Jeruzsalembe a kiraly melle.

1:15 És felhalmoza a kiraly az ezüstöt es aranyat, mint a köveket, Jeruzsalemben; a czedrusfakat is felhalmoza, mint a vadfügefakat, melyek a lapalyon nagy tömegben vannak.

1:16 És Salamonnak hoznak vala lovakat Égyiptombol; mert a kiraly kereskedői sereggel vettek volt meg a lovakat szabott aron.

1:17 És mikor feljőnek vala, hozanak Égyiptombol egy szekeret hatszaz ezüst [siklusert,] egy-egy lovat szazötven ezüst [siklusert;] es ugyan csak ők szallitottak ezeket a Hitteusok minden kiralyainak es Siria kiralyainak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase