Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

26:1 Az ajtonallok rendje ez: A Koritak közül Meselemias, a Kore fia, a ki az Asaf fiai közül valo volt.

26:2 A Meselemias fiai közül elsőszülött Zekaria, Jediael masodik, Zebadia harmadik es Jatniel negyedik,

26:3 Elam ötödik, Johanan hatodik, Eljehoenai hetedik.

26:4 Obed-Edom fiai közül: Semaja elsőszülött, Jozabad masodik, Joah harmadik, Sakar negyedik, Netaneel ötödik,

26:5 Ammiel hatodik, Issakhar hetedik, Pehulletai nyolczadik, mert az Isten megaldotta vala őt.

26:6 Az ő fianak, Semajanak is születtek fiai, a kik csaladjukban uralkodtak, mert erős vitezek valanak.

26:7 Semaja fiai: Othni, Refael, Obed, Elzabad, kinek testverei igen erős ferfiak valanak, Elihu es Semakias.

26:8 Ezek mindnyajan Obed-Edom fiai közül valok; mind ő magok, mind fiaik es testvereik derek ferfiak valanak, erősek a szolgalatra; hatvanketten Obed-Edomtol valok.

26:9 Meselemiasnak is fiai es testverei tizennyolczan erős ferfiak valanak.

26:10 Hosanak is, a Merari fiai közül, valanak fiai, kik között Simri volt a fő, nem mintha elsőszülött volna, hanem mivel az ő atyja őt akara valasztani főnek;

26:11 Hilkias a masodik, Tebalias a harmadik, Zekaria negyedik; mindnyajan a Hosa fiai es testverei, tizenharman.

26:12 Ezek között osztatek el az ajtonallas tiszte a főemberek altal, hogy az ő atyjokfiaival együtt vigyaznanak es szolgalnanak az Úr hazaban.

26:13 És sorsot vetenek kicsiny es nagy egyarant az ő csaladjaik szerint mindenik kapura.

26:14 És esek a napkelet fele valo [kapunak őrizete] sors szerint Selemiasra; Zekariara pedig, az ő fiara, a ki bölcs tanacsado vala, mikor sorsot vetenek, esek az eszaki [kapu] sors szerint.

26:15 Obed-Edomnak a deli [kapu;] az ő fiainak pedig a kincstarto haz.

26:16 Suppimnak es Hosanak a napnyugotra valo [kapu,] a Salleketh kapuval együtt a felmenő töltesen, egyik őrizőhely szemben a masikkal.

26:17 Napkelet fele vala hat Levita; eszak fele minden napra negy; delre is minden napra negy; a kincstarto haznal kettő-kettő.

26:18 A külső reszen napnyugat fele: negy a felmenő töltesen, kettő a külső resz fele.

26:19 Ezek az ajtonallok csoportjai a Koritak es Meraritak közül.

26:20 A Levitak közül: Ahija volt az Isten haza kincsenek, es az [Istennek] szentelt kincsnek [főgondviselője.]

26:21 A Lahdan fiai, Gersonitak fiai Lahdantol; a Lahdan csaladfői, Gersonita Jehieli.

26:22 Jehieli fiai: Zetam es Joel az ő testvere, a kik az Úr haza kincseinek valanak [gondviselői.]

26:23 Az Amram, Ishar, Hebron es Aziel nemzetsegeből valok is.

26:24 Sebuel pedig Gersonnak, a Mozes fianak fia a kincs főgondviselője volt.

26:25 Az ő atyjafiai pedig, Eliezertől valok, [ezek:] Rehabias az ő fia, kinek fia Jesaia, kinek fia Joram, kinek fia Zikri, kinek fia Selomit.

26:26 Ez a Selomit es az ő testverei valanak [gondviselői] minden megszentelt kincsnek, a melyet David kiraly, a nemzetsegek fejedelmei, az ezredesek, szazadosok es a hadakozo nep fejedelmei szenteltek vala [Istennek,]

26:27 A melyet a hadban valo zsakmanybol szenteltek vala az Úr hazanak epitesere,

26:28 És a mit csak szentelt Samuel profeta, es Saul, a Kis fia, es Abner, a Ner fia, es Joab, a Seruja fia; es barki szentelt is [valamit Istennek: mind] Selomitnak es az ő testvereinek [gondviselese alatt volt.]

26:29 Az Isharitak közül Kenanias es az ő fiai Izrael külső dolgaival [bizattak meg,] mint tiszttartok es birak.

26:30 A Hebronitak közül Hasabias es testverei igen erős ferfiak, ezeren es hetszazan valanak, a kik Izrael nepe között, a Jordan vizen tul napenyeszetre, gondviselők voltak az Úr minden dolgaban es a kiraly szolgalatjaban.

26:31 A Hebronitak között Jerija vala a fő (a Hebronitak nemzetsegeik es csaladjaik szerint megkerestetenek a David kiralysaganak negyvenedik esztendejeben es talaltak bator ferfiakat Gilead-Jaezerben).

26:32 És az ő atyjafiai, erős ferfiak, ketezerhetszazan valanak, csaladfők; a kiket David kiraly gondviselőkke tett a Rubenitakon es Gaditakon es Manasse felnemzetsegen, mind az Istennek, mind a kiralynak minden dolgaiban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase