Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

24:1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nadab, Abihu, Eleazar es Itamar.

24:2 Nadab es Abihu meg atyjuk előtt meghaltak es fiaik nem valanak, azert Eleazar es Itamar viselek a papsagot.

24:3 És eloszta őket David es Sadok, ki az Eleazar fiai közül vala, es Ahimelek, ki az Itamar fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgalatra.

24:4 Eleazar fiai között pedig több főember talaltatek, mint az Itamar fiai között, mikor elosztak őket. Az Eleazar fiai között csaladjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamar fiai közül, csaladjaik szerint, nyolcz.

24:5 Elosztak pedig őket sors altal valogatas nelkül, mert a szenthelynek fejedelmei es Istennek fejedelmei valanak ugy az Eleazar, mint az Itamar fiai közül valok.

24:6 És beira őket Semaja, a Netaneel fia, a Levi [nemzetsegeből] valo irodeak, a kiraly előtt es a fejedelmek előtt, Sadok pap előtt; Ahimelek előtt, ki Abjatar fia vala, es a papoknak es Levitaknak csaladfői előtt. Egy csalad sorsoltatott az Eleazar es egy az Itamar [nemzetsegeből.]

24:7 Esek pedig az első sors Jojaribra; a masodik Jedajara;

24:8 Harimra a harmadik; Seorimra a negyedik;

24:9 Malkijara az ötödik; Mijaminra a hatodik;

24:10 Hakkosra a hetedik; Abijara a nyolczadik;

24:11 Jesuara a kilenczedik; Sekaniara a tizedik;

24:12 Eliasibra a tizenegyedik; Jakimra a tizenkettedik;

24:13 Huppara a tizenharmadik; Jesebeabra a tizennegyedik;

24:14 Bilgara a tizenötödik; Immerre a tizenhatodik;

24:15 Hezirre a tizenhetedik; Hapisesre a tizennyolczadik;

24:16 Petahiara a tizenkilenczedik; Jehezkelre a huszadik;

24:17 Jakinra a huszonegyedik; Gamulra a huszonkettedik;

24:18 Delajara a huszonharmadik; Maaziara a huszonnegyedik.

24:19 Ez az ő hivatalos rendjök szolgalatukban, hogy bejarnanak az Úr hazaba sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelese szerint, a mint megparancsolta volt neki az Úr, Izrael Istene.

24:20 A mi Levi többi fiait illeti: az Amram fiai közül [vala] Subael; a Subael fiai közül Jehdeja.

24:21 A [mi illeti] Rehabiat: a Rehabia fiai közül Issija vala fő.

24:22 Az Ishar fiai közül Selomot; es a Selomot fiai közül Jahat.

24:23 A [Hebron] fiai közül [első] vala []Jerija, Amarja masodik, Jahaziel harmadik, Jekamham negyedik.

24:24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Samir.

24:25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekarias.

24:26 Merari fiai: Makhli es Musi; Jaazija fia, Beno.

24:27 Merarinak Jaazijatol, az ő fiatol valo fiai: Soham, Zakkur es Hibri.

24:28 Makhlitol [vala] Eleazar, es ennek nem valanak fiai.

24:29 Kistől: a Kis fiai közül valo volt Jerakhmeel.

24:30 Musi fiai: Makhli, Eder es Jerimot. Ezek a Levitak fiai az ő csaladjaik szerint.

24:31 Ezek is sorsot vetenek az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt David kiraly előtt, Sadok es Ahimelek előtt, es a papok es Levitak csaladfői előtt, a fő a kisebbekkel egyforman.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase