Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

23:1 Megvenhedek pedig David es mikor igen koros volna: kiralylya teve az ő fiat, Salamont Izrael felett.

23:2 És összegyűjte Izrael összes fejedelmeit, a papokat es a Levitakat is.

23:3 És megszamlaltatanak a Levitak, harmincz esztendőstől fogva, es a kik annal idősebbek valanak; es azok szama fejenkent, ferfiankent harmincznyolczezer volt.

23:4 Ezek közül huszonnegyezeren az Úr haza teendőinek gondviselői [valanak,] es hatezeren tiszttartok es birak.

23:5 Negyezeren ajtonallok; negyezeren pedig dicserik vala az Urat [minden zengő] szerszamokkal, melyeket [David] keszittetett a dicseretre.

23:6 És David őket csoportokba oszta a Levi fiai szerint: Gersonitakra, Kehatitakra es Meraritakra.

23:7 A Gersonitak közül valok valanak Lahdan es Simhi.

23:8 Lahdan fiai: Jehiel a fő, Zetam es Joel harman.

23:9 És a Simhi fiai: Selomit, Hasiel es Haran, harman; ezek voltak a Lahdan csaladjanak fejei.

23:10 Simhi fiai: Jahat, Zina, Jeus es Beria; ezek negyen voltak Simhi fiai.

23:11 Jahat volt a fő, Zina masodik: de Jeus es Beria, mivel nem sok fiakat nemzenek, az ő csaladjukban csak egy agnak vetettek.

23:12 Kehat fiai: Amram, Ishar, Hebron es Uzziel, negyen.

23:13 Amram fiai: Áron es Mozes, Áron kivalasztatott, hogy felszenteltetnek a szentek szentje szamara, ő es az ő fiai mindörökke, hogy joillatot tennenek az Úr előtt, es szolgalnanak neki, s az ő neveben [a nepet] megaldanak mindörökke.

23:14 Mozesnek, az Isten emberenek fiai pedig szamlaltatanak a Levi nemzetsegei köze.

23:15 Mozes fiai: Gerson es Eliezer.

23:16 Gerson fiai: Sebuel a fő.

23:17 Eliezer fiai voltak: Rehabia a fő. Eliezernek nem volt több fia; de a Rehabia fiai igen megsokasodtak vala.

23:18 Ishar fiai: Selomit, a ki fő vala.

23:19 Hebron fiai: Jeria a fő, Amarja masodik, Jahaziel harmadik es Jekamam negyedik.

23:20 Uzziel fiai: Mika a fő, es Isija masodik.

23:21 Merari fiai: Makhli es Musi; Makhli fiai: Eleazar es Kis.

23:22 Meghala pedig Eleazar es nem voltak neki fiai, hanem leanyai, a kiket a sajat atyjokfiai, a Kis fiai vettek el.

23:23 Musi fiai: Makhli, Eder es Jeremot, harman.

23:24 Ezek Levi fiai csaladjaik szerint, a csaladfők, az ő megszamlaltatasuk szerint, neveik szama szerint fejenkent, a kik az Úr hazaban szolgaltak, husz eves korban es azon felül.

23:25 Mert ezt mondotta vala David: Az Úr, az Izrael Istene nyugodalmat adott az ő nepenek, es Jeruzsalemben lakozik mindörökke;

23:26 Azert a Levitaknak sem kell többe hordozni az [Isten] hajlekat, s mindazokat az eszközöket, [a melyek] az ő szolgalatahoz valok.

23:27 Annakokaert Davidnak utolso rendelese szerint megszamlaltattak a Levi fiai, husz eves korban es azon felül.

23:28 Mert az ő helyök az Áron fiai mellett van, hogy szolgaljanak az Úr hazaban es annak pitvaraiban, kamaraiban, es mindenfele szent [edenyek] tisztitasa es az Isten hazanak szolgalatja altal.

23:29 És hogy [gondot viseljenek] a szent kenyerekre, az etelaldozathoz valo lisztlangra, a kovasz nelkül valo lepenyekre, a serpenyőben főttre es piritottra, minden mertekre es merőre.

23:30 És hogy alljanak az Úrnak tiszteletere es dicseretere, ugy reggel, mint este;

23:31 És hogy aldozzanak az Úrnak minden egőaldozattal, minden szombaton, a honapok első napjain es a szokott ünnepeken [bizonyos] szam szerint, a mint szükseg vala, szüntelen az Úr előtt;

23:32 És hogy szorgalmasan őrizzek a gyülekezet satorat, őrizzek a szenthelyet, es hogy vigyazzanak az ő atyjokfiainak, az Áron fiainak szolgalatjanal az Úr hazaban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase