Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

21:1 Tamada pedig a Satan Izrael ellen, es felindita Davidot, hogy megszamlalja Izraelt.

21:2 Monda azert David Joabnak es a nep előljaroinak: Menjetek el, szamlaljatok meg Izraelt, Beersebatol fogva Danig: es hozzatok hozzam, hadd tudjam szamat.

21:3 Akkor monda Joab: Az Úr szaz ennyivel szaporitsa meg az ő nepet, a mennyien vannak. Avagy nem mind a te szolgaid-e azok, uram, kiraly? S miert tudakozza ezt az en uram? Miert lenne Izraelnek büntetesere.

21:4 De a kiraly szava erősebb volt a Joabenal. Elmene azert Joab, es bejarta egesz Izraelt; azutan megtert Jeruzsalembe.

21:5 És megjelente Joab a megszamlalt nepnek szamat Davidnak. És volt az egesz Izrael [nepenek szama] ezerszer ezer es szazezer fegyverfoghato ferfi. A Juda fiai [közül] pedig negyszazhetvenezer fegyverfoghato ferfi.

21:6 A Levi es Benjamin fiait azonban nem szamlalta közejök; mert sehogy sem tetszett Joabnak a kiraly parancsolata.

21:7 Sőt az Istennek sem tetszek e dolog, melyert meg is vere Izraelt.

21:8 Monda pedig David az Istennek: Igen vetkeztem, hogy ezt művelem: most azert bocsasd meg a te szolgad vetket, mert felette esztelenül cselekedtem!

21:9 Akkor szola az Úr Gadnak, a David profetajanak, mondvan:

21:10 Eredj el, szolj Davidnak ekkepen: Ezt mondja az Úr: Harom dolgot teszek elődbe, valaszsz magadnak azok közül egyet, hogy azt cselekedjem veled.

21:11 Elmene azert Gad [profeta] Davidhoz, es monda neki: Ezt mondja az Úr: valaszsz magadnak!

21:12 Vagy harom esztendeig valo ehseget, vagy hogy harom honapig emesztessel ellensegeid altal es a te ellenseged fegyvere legyen rajtad; vagy az Úr fegyvere es a döghalal harom napig [kegyetlenkedjek] földedben es az Úr angyala pusztitson Izrael minden hataraiban! Azert lassad most, mit feleljek annak, a ki engem hozzad küldött.

21:13 És monda David Gadnak: Nagy az en szorongattatasom! Hadd essem inkabb az Úr kezebe (mert igen nagy az ő irgalmassaga) es ne essem emberek kezebe!

21:14 Bocsata azert az Úr döghalalt Izraelre; es meghalanak Izrael közül hetvenezeren.

21:15 Bocsata annakfelette angyalt az Úr Jeruzsalemre, hogy elpusztitana azt. És mikor vagna [a nepet], meglata az Úr es könyörüle az [ő] veszedelm[ökö]n; es monda a pusztito angyalnak: Eleg immar, szünjel meg. Az Úrnak angyala pedig all vala a Jebuzeus Ornannak szerűjenel.

21:16 Akkor David felemele az ő szemeit, es lata az Úr angyalat allani a föld es az eg között, kivont kardja a kezeben, a melyet Jeruzsalem ellen emelt vala fel. Leesek azert David es a venek is, zsakba öltözven, az ő orczajokra.

21:17 És monda David az Istennek: Nemde nem en szamlaltattam-e meg a nepet? Én vagyok, a ki vetkeztem es igen gonoszul cselekedtem! De ez a nyaj mit tett? oh en Uram Istenem forduljon ellenem a te kezed es az en hazam nepe ellen, es ne legyen a te nepeden a csapas.

21:18 Akkor szola az Úr angyala Gadnak, hogy megmondja Davidnak, hogy menjen fel David es epitsen oltart az Úrnak a Jebuzeus Ornan szerűjen.

21:19 Felmene azert David a Gad beszede szerint, melyet az Úr neveben szolott vala.

21:20 Mikor pedig Ornan hatratekintven, latta az angyalt, ő es az ő negy fia, a kik vele valanak, elrejtőzenek (Ornan pedig buzat csepel vala).

21:21 És juta David Ornanhoz. Mikor pedig feltekintett vala Ornan, meglatta Davidot, es kimenven a szerűről, meghajta magat David előtt, arczczal a földre.

21:22 És monda David Ornannak: Add nekem e szerűhelyet, hogy epitsek oltart rajta az Úrnak; igaz aran adjad nekem azt, hogy megszünjek e csapas a nepen.

21:23 Monda Ornan Davidnak: Legyen a tied, es az en uram, a kiraly azt cselekedje, a mi neki tetszik; sőt az ökröket is oda adom egőaldozatul, es fa helyett a cseplőszerszamokat, a gabonat pedig etelaldozatul; mindezeket [ajandekul] adom.

21:24 És monda David kiraly Ornannak: Nem ugy, hanem igaz aron akarom megvenni tőled; mert a mi a tied, nem veszem el [tőled] az Úrnak es nem akarok egőaldozattal aldozni neki a masebol.

21:25 Ada azert David Ornannak a szerűert hatszaz arany siklust.

21:26 És epite ott oltart David az Úrnak, es aldozek egő- es halaaldozatokkal es segitsegül hiva az Urat, a ki meghallgata őt, mennyből tüzet [bocsatvan] az egőaldozat oltarara.

21:27 És parancsola az Úr az angyalnak; es beteve az ő kardjat hüvelyebe.

21:28 Abban az időben, mikor latta David, hogy az Úr őt meghallgatta a Jebuzeus Ornan szerűjen, aldozek ott.

21:29 (Az Úr satora pedig, a melyet csinalt vala Mozes a pusztaban, es az egőaldozat oltara is akkor Gibeon magaslatan vala.

21:30 És David nem mehetett fel oda, hogy az Istent megengesztelje, mert igen megrettent volt az Úr angyalanak kardjatol.)

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase