Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

18:1 Ezek utan pedig megvere David a Filiszteusokat, es megalaza őket, es Gath varosat faluival együtt elveve a Filiszteusok kezeből.

18:2 A Moabitakat is megvere; es a Moabitak Davidnak adofizető szolgai lettek.

18:3 Tovabba megvere David Hamatban Hadadezert is, Sobanak kiralyat, mikor elindult vala, hogy az Eufrates folyovizig vesse birodalmanak hatarat.

18:4 David pedig nyere ő tőle ezer szekeret es hetezer lovast es huszezer gyalogost; es minden szekeres lovaknak inait elvagdaltata David, es csak szaz szekerbe valot tarta meg azokbol.

18:5 És mikor eljövenek Damaskusbol a Siriabeliek, hogy megsegellenek Hadadezert, a Soba kiralyat: levaga David a Siriabeliek közül huszonketezer ferfit.

18:6 És rendele David [tiszttartokat] Siriaban, a hol Damaskus van; es lettek a Siriabeliek Davidnak adofizető szolgai. És megsegite az Úr Davidot mindenütt, a merre csak ment.

18:7 És veve David az arany paizsokat, a melyeket a Hadadezer szolgai viselenek, es vive Jeruzsalembe.

18:8 És hoza David Tibhatbol es Kunbol, a Hadadezer varosaibol igen sok rezet. Abbol csinala Salamon a reztengert, az oszlopokat es a rezedenyeket.

18:9 Mikor meghallotta volna pedig Tohu, a Hamathbeli kiraly, hogy David megverte Hadadezernek, a Soba kiralyanak egesz hadat:

18:10 Külde David kiralyhoz az ő fiat, Hadoramot, hogy köszöntene őt es megaldana, mivelhogy megharczolt vala Hadadezerrel es megverte vala őt; mert Tohu is hadakozik Hadadezer ellen. És [külde Davidnak ]sok arany, ezüst es rezedenyt,

18:11 És David kiraly ezeket is az Úrnak szentele, az ezüsttel es az aranynyal együtt, a melyet nyert vala minden poganyoktol, az Edomitaktol, a Moabitaktol, az Ammon fiaitol, a Filiszteusoktol es Amalekitaktol.

18:12 Abisai pedig, a Seruja fia, az Edomitak közül a Sonak völgyeben megvere tizennyolczezeret.

18:13 És rendele Edomban [David] tiszttartokat, es lettek az Edombeliek mind Davidnak szolgai. És megsegite az Úr Davidot mindenütt, a merre csak ment.

18:14 Így uralkodek David az egesz Izrael felett, es iteletet es igazsagot szolgaltat vala egesz nepenek.

18:15 Joab pedig, Seruja fia, a sereg előljaroja volt, Josafat, az Ahilud fia pedig emlekiro.

18:16 Sadok, az Akhitub fia es Abimelek, az Abjatar fia, voltak a papok; Sausa az irodeak.

18:17 És Benaja, a Jojada fia, a Kereteusok es Peleteusok előljaroja volt; a David fiai pedig elsők a kiraly mellett.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase