Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

16:1 Mikor pedig bevittek az Isten ladajat es elhelyezek azt a sator közepen, a melyet David annak szamara felallitott vala: aldozanak egeszen egő- es halaaldozatokkal az Isten előtt.

16:2 És mikor David elvegezte az egeszen egőaldozatot es a halaaldozatot, az Úr neveben megalda a nepet.

16:3 És osztogata minden Izraelitanak, ferfinak ugy, mint asszonynak egy-egy kenyeret, es egy-egy darab hust es egy-egy kalacsot.

16:4 És rendele az Úr ladaja ele a Levitak közül szolgakat, a kik hirdessek, tiszteljek es dicserjek az Urat, Izrael Istenet.

16:5 Asaf vala a fő, utana masodrenden Zakarias, Jehiel, Semiramot, Jekhiel, Mattithja, Eliab, Benaja es Obed-Edom. Jehiel lantokkal es cziterakkal, Asaf pedig czimbalmokkal enekel vala;

16:6 Tovabba Benaja es Jahaziel papok kürtölnek vala szüntelen az Isten szövetsegenek ladaja előtt.

16:7 Azon a napon adott David először [eneket] az Úrnak dicseretere Asafnak es az ő atyjafiainak kezebe.

16:8 Dicserjetek az Urat, hivjatok segitsegül az ő nevet, hirdessetek minden nepek között az ő nagy dolgait.

16:9 Énekeljetek neki, mondjatok dicseretet neki, beszeljetek minden csudalatos dolgairol.

16:10 Dicsekedjetek az ő szent neveben; örvendezzen szivök azoknak, a kik az Urat keresik.

16:11 Keressetek az Urat es az ő erősseget; keressetek az ő orczajat szüntelen.

16:12 Emlekezzetek meg az ő csudalatos dolgairol, a melyeket cselekedett, az ő csudairol es az ő szajanak iteletiről.

16:13 Óh Izraelnek, az ő szolgajanak magva! Jakobnak, az ő valasztottjanak fiai!

16:14 Ez az Úr, a mi Istenünk; az egesz földön az ő iteletei!

16:15 Emlekezzetek meg örökke az ő szövetsegeről, es az ő beszederől, a melyet parancsolt, ezer nemzetsegig;

16:16 A melyet szerzett Ábrahammal; es az Izsaknak tett esküjeről.

16:17 Amelyet allita Jakobnak [örök] vegzesül, Izraelnek örökkevalo szövetsegül,

16:18 Mondvan: A Kanaan földet neked adom, hogy legyen nektek öröksegtek.

16:19 Midőn ti szamszerint kevesen valatok, igen kevesen, es zsellerek azon a földön;

16:20 Mert jarnak vala egyik nemzetsegtől a masikhoz, es egyik orszagbol mas orszagba:

16:21 Megsem engede senkinek őket bantani, sőt meg a kiralyokat is megbüntete erettök.

16:22 [Ezt mondvan:] Az en felkentjeimet ne bantsatok, profetaimnak se artsatok.

16:23 Mind ez egesz föld enekeljen az Úrnak, naprol-napra hirdessetek az ő szabaditasat.

16:24 Beszeljetek a poganyok között az ő dicsőseget, minden nepek között az ő csudalatos dolgait;

16:25 Mert nagy az Úr es igen dicserendő, es rettenetes minden istenek felett;

16:26 Mert a poganyoknak minden isteneik csak balvanyok, de az Úr teremtette az egeket.

16:27 Dicsőseg es tisztesseg van ő előtte, erősseg es vigassag az ő helyen.

16:28 Adjatok az Úrnak, nepeknek nemzetsegei, adjatok az Úrnak dicsőseget es erősseget!

16:29 Adjatok az Úr nevenek dicsőseget, hozzatok ajandekot, es jőjjetek eleibe, imadjatok az Urat a szentseg ekessegeben.

16:30 Rettegjen az egesz föld az ő orczajatol; a föld kereksege is megerősittetik, hogy ne ingadozzek.

16:31 Örüljenek az egek, es örvendezzen a föld, es mondjak a poganyok között: az Úr uralkodik!

16:32 Zengjen a tenger es az ő teljessege; örvendezzen a mező es minden, a mi azon van.

16:33 Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fai az Úr előtt, mikor eljövend megitelni a földet.

16:34 Tiszteljetek az Urat, mert igen jo, mert örökkevalo az ő irgalmassaga.

16:35 És mondjatok: Tarts meg minket, mi szabadito Istenünk, gyűjts össze minket, es szabadits meg a poganyoktol, hogy a te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dicseretedben!

16:36 Áldott legyen az Úr, Izrael Istene öröktől fogva mindörökke! És monda a sokasag: Ámen! es dicsere az Urat.

16:37 Ott hagya azert [David] az Úr szövetsegenek ladajanal Asafot es az ő atyjafiait, hogy a lada előtt szüntelen minden napon szolgaljanak,

16:38 Obed-Edomot es az ő hatvannyolcz atyjafiat (Obed-Edom pedig a Jedithun fia) es Hosat pedig ajtonalloknak.

16:39 Sadok papot pedig es az ő pap atyjafiait, az Úr satora előtt [hagya] a magaslaton, mely Gibeonban vala;

16:40 Hogy aldozzanak az Úrnak szüntelen egőaldozattal az egőaldozatnak oltaran minden reggel es estve, es hogy mindent a szerint [cselekedjenek,] a mint megiratott az Úr törvenyeben, melyet parancsolt vala az Izraelnek,

16:41 Hemant is es Jedutunt velök [hagya,] es többeket is valasztott, a kik nevök szerint megneveztettek, hogy az Urat dicserjek, mert az ő irgalmassaga örökkevalo.

16:42 És ő velök Hemant es Jedutunt kürtökkel, czimbalmokkal es az Isten enekenek szerszamaival. A Jedutun fiait pedig kapunallokka [teve].

16:43 Akkor eltavozek az egesz nep, kiki az ő hazahoz. David pedig visszatere, hogy az ő haznepet is megaldja.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase