Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

5:1 Rubennek, Izrael elsőszülöttenek fiai (mert ő volt az elsőszülött; mikor pedig megfertőztette az ő atyjanak agyashazat, az ő elsőszülöttsegi joga a Jozsef fiainak adatek, a ki Izrael fia vala, mindazaltal nem ugy hogy ők neveztessenek szarmazas szerint elsőszülötteknek,

5:2 Mert Juda tekintelyesebb vala az ő testverei között, es ő belőle valo volt a fejedelem, hanem az elsőszülöttsegnek [haszna] lőn Jozsefe):

5:3 [Ezek] Rubennek, Izrael elsőszülöttenek fiai: Khanokh, Pallu, Kheczron es Karmi.

5:4 Joel fiai: Semaja ennek fia, Gog ennek fia, Simei ennek fia.

5:5 Mika ennek fia, Reaja ennek fia, Baal ennek fia.

5:6 Beera ennek fia, a kit fogsagba vitt Tiglat-Pileser, az Assiriabeli kiraly; ő a Rubenitak fejedelme vala.

5:7 Testverei pedig, csaladjaik, nemzetsegük megszamlalasa szerint [ezek] valanak: a fő Jehiel es Zakarias,

5:8 Bela, Azaz fia, ki Sema fia, ki Joel fia vala, ki Aroerben lakott Neboig es Baal-Meonig.

5:9 Napkelet fele is lakik vala a pusztaban valo bemenetelig, az Eufrates folyoviztől fogva; mert az ő barmai Gilead földen igen elszaporodtak.

5:10 Saul kiralynak idejeben pedig tamasztanak hadat a Hagarenusok ellen, es elhullanak [azok] az ő kezeik altal, es lakanak azoknak satoraikban, Gileadnak napkelet fele valo egesz reszeben.

5:11 A Gad fiai pedig velök szemben a Basan földen laktak Szalkaig.

5:12 Joel vala előljarojok, Safam masodik az utan; Johanai es Safat Basanban.

5:13 És testvereik, csaladjaik szerint [ezek]: Mikael, Mesullam, Seba, Jorai, Jaekan, Zia es Éber, heten.

5:14 Ezek az Abihail fiai, ki Huri fia, ki Jaroah fia, ki Gilead fia, ki Mikael fia, ki Jesisai fia, ki Jahado fia, ki Buz fia.

5:15 [És] Ahi, a Guni fianak, Abdielnek a fia volt a csalad feje.

5:16 [Ezek] Gileadban, Basanban es az ezekhez tartozo mezővarosokban laktak, es Saronnak minden legelőjen, hataraikig.

5:17 Kik mindnyajan megszamlaltatanak Jotamnak, a Juda kiralyanak idejeben, es Jeroboamnak, az Izrael kiralyanak idejeben.

5:18 A Ruben fiai közül es a Gaditak közül es a Manasse felnemzetsege közül erős paizs- es fegyverhordozo ferfiak, kezivesek es a hadakozasban jartasok, negyvennegyezerhetszazhatvanan harczra kesz ferfiak;

5:19 Hadakozanak a Hagarenusok ellen, Jetur, Nafis es Nodab ellen.

5:20 És győzedelmesek levenek azokon, es kezekbe adatanak a Hagarenusok es mindazok, a kik ezekkel valanak; mert az Istenhez kialtanak harcz közben, es ő meghallgata őket, mert ő benne biztak.

5:21 És elvivek az ő barmaikat, ötvenezer tevet, ketszazötvenezer juhot, ketezer szamarat es szazezer embert.

5:22 A seb miatt pedig sokan elhullanak; mert Istentől vala az a harcz; es azok helyen lakanak a fogsagig.

5:23 A Manasse nemzetsege felenek fiai pedig [azon] a földön laktak, [a mely] Basantol Baal-Hermonig, Szenirig es Hermon hegyeig [terjedt,] [mert] igen megsokasodtak vala.

5:24 És ezek voltak az ő atyjok haznepenek fejedelmei: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Irmeja, Hodavia es Jahdiel, igen erős ferfiak, hires ferfiak, a kik az ő atyjok haznepe között fők voltak.

5:25 Vetkezenek pedig az ő atyjoknak Istene ellen; mert a föld lakoinak balvanyisteneivel paraznalkodanak, a kiket az Isten szemök elől elpusztitott.

5:26 Felindita azert az Izrael Istene Pulnak, az Assiriabeli kiralynak szivet es Tiglat-Pilesernek, az assiriai kiralynak szivet, es fogva elvive őket, a Rubenitakat, a Gaditakat es a Manasse felnemzetseget is; es elvive őket Halahba es Haborba, Haraba es a Gozan folyovizehez mind e mai napig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase