Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

3:1 Ezek a David fiai, a kik Hebronban születenek neki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezreelből valo Ahinoamtol; masodik vala Daniel, a Karmelből valo Abigailtol.

3:2 Harmadik Absolon, a ki Maakanak, a Gessurbeli Talmai kiraly leanyanak volt a fia; negyedik Adonia, Haggittol valo.

3:3 Ötödik Sefatia, Abitaltol valo; hatodik Jitream, az ő felesegetől, Eglatol valo.

3:4 [E] hat [fia] születek neki Hebronban, a hol het esztendeig es hat honapig uralkodott; Jeruzsalemben pedig harminczharom esztendeig uralkodek.

3:5 Jeruzsalemben pedig ezek születenek neki: Simea, Sobab, Natan es Salamon, negyen, Bathsuatol, az Ammiel leanyatol.

3:6 És Ibhar, Elisama es Elifelet.

3:7 Nogah, Nefeg es Jafia.

3:8 És Elisama, Eljada es Elifelet, kilenczen.

3:9 Mindezek a David fiai, az ő agyastarsainak fiain kivül; es ezeknek a huga, Tamar.

3:10 Salamonnak pedig fia volt Roboam; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafat.

3:11 Ennek fia Joram, ennek fia Akhazia, ennek fia Joas.

3:12 Ennek fia Amasia, ennek fia Azaria; ennek fia Jotam.

3:13 Ennek fia Akhaz, ennek fia Ezekias, ennek fia Manasse.

3:14 Ennek fia Amon, ennek fia Josias.

3:15 Josiasnak pedig fiai: elsőszülötte Johanan, masodik Jojakim, harmadik Sedekias, Sallum negyedik.

3:16 Jojakim fiai: az ő fia Jekonias, ennek fia Sedekias.

3:17 Jekoniasnak fiai: Assir, ennek fia Saalthiel.

3:18 És Malkiram, Pedaja, Senasar, Jekamia, Hosama es Nedabia.

3:19 Pedaja fiai: Zerubabel es Simei. Zerubabel fiai: Mesullam, Hanania; es az ő hugok vala Selomit.

3:20 És Hasuba, Ohel, Berekia, Hasadia es Jusab-Hesed, [ezek] öten.

3:21 Hanania fiai: Pelatia es Jesaia; [es] Refaja fiai [es] Arnam fiai, Obadia fiai, Sekania fiai.

3:22 És Sekania fiai: Semaja. Semaja fiai: Hattus, Jigeal, Bariah, Nearja es Safat, ezek hatan.

3:23 Nearja fiai: Eljohenai, Ezekias es Azrikam, ezek harman.

3:24 Eljohenai fiai: Hodajeva, Eliasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja es Anani; [ezek] heten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase